Ekologie savců

EKOLOGIE SAVCÙ

-  jsou teplokrevná zvířata, obsazují rozmanitá ekologická prostředí(=niky)

-  úsporný energetický režím=snížení teploty+pohyblivosti, díky tomu přežijí období nedostatku potravy(rejsek),veder(letní spánek syslů), chladu okolního prostředí (netopýří zavěšení v jeskyních), střídavého podnebí

-  pravý zimní spánek= klesá teplota jedince na teplotu okolí (ježek,plš,svišť,netopýr,křeček)

-  nepravý zimní spánek=hluboký spánek s občasným probuzeným k doplnění potravy, (medvěd,jezevec,veverka)

-  spánková letargije je aktivní proces,při vyrušení se  živočich probere   cca za 15 minut, tmavý tuk uložený v hřbetní části těla dodává energii a okysličování

-  rozlišení savců:

1.   podzemní = krtek, patří sem i savci obývající noru hledající potravu na povrchu(hlodavci,hmyzožravci)

2.   zemní = ve stepní krajině, zajíc,lichokopytníci,sudkop.

3.   stromoví = primáti

4.   vodní = přizpůsobeni ploutvonožci,kytovci,ochechule

5.   noční = letová aktivita, netopýři

-  potrava = pro svace rozhodující ekologický faktor, množství je dáno výživovou hodnotou, teplotou vnějšího prostředí, aktivitou jedince, tělesnou velikostí,             větší živočich->méně potravy, např.rejskové 2,5 více než je jejich hmotnost, hraboši polovinu své hmotnosti, lasice čtvrtinu, medvěd dvě setiny, slon jednu setinu¨

-  druhy  :

1.   primární konzumenti = živí se rostlinami(kopytníci), semeny(myšovití), plody(kaloni), nektarem+pylem rostlin(vampýr), listím(žirafa,koala)

2.   potravní specializace= mravenčíci termity,koala listí eukalyptů,upíři krev

3.   všežravé = živí se rostlinnou i živočišnou stravou, potkan, jezevec, medvěd, prase, človék

4.   živočišnou potravou= nejpůvodně hmyzožraví,dnes rejskové, krtek, ježek, netopýr

5.   masožravci= dravě obratlovci, šelmy, ozubení kytovci,  zdechlinami se živí hyeny, planktonem velryby

-  prostředí se přizpůsobilo rozmnožování svaců,typy:

1.   kožovitými vejci vejcorodých = objeveno 1884, zahřívání na hnízdě (ptakopysk), nebo v břísním vaku(ježura)

2.   nedokonale vyvinutými mláďaty =  dokončí vývoj v břišním vaku matky, (vačnatci)

3.   dokonale vyvinutými mláďaty = rodí se po dlouhém nitroděložním vývoji,kojena mateřským mlékem, (placentální savci)

-  říje savců= závislá na ročních obdobích,délka březosti ->mláďata se rodí do optimálních teplotních období, utajené oplození= u netopýrů, spermie životaschopné po celou zimu, na jaře oplození, utajená březost=oplozené vajíčko nezahnízdí,vývoj je na několik měsíců zastaven (jezevec,medvěd, tuleň, srnka, slon)

-  počet mláďat= jedno: netopýři, primáti, kopytníci,kytovci

       pět až deset:  hmyzožravci,hlodavci,šelmy,

mláďata žijící v úkrytech=hmyzožravci,hlodavci,šelmy,králík, rodí se slepá, holá, hluchá, nepohyblivá, nízká schopnost termoregulace

kopytníků= srst,fungují smysly, následují matku

primáti = matka nosí na těle sebou

vývoj savců je kratší u malých druhů(hlodavci), delší u velkých( lidoopi 10 let)
Přidal: Martina 2. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 449
Zhlédnuto: 5888 krát