< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropa v období napoleonských válekVývoj sociálního myšleníDějepis

Průmyslová revoluce

·  v 18. století – vznikají předpoklady pro rozvoj podnikání na zásadách tzv. dokonalé konkurence = zásady volné soutěže – v konkurenčním boji mezi podnikateli vítězí schopnější

·  18. stoleté - počátek přeměn feudálních národností na novodobé národy, feudální národnost – chápána územě, čech je ten, kdo žije v čechách bez ohledu na to, jakým jazykem mluví, novodobé národy – chápají se jazykově

·  18. století – vznikají dvě nové společenské vrstvy – podnikatelé, námezdní pracovní síly

·  hosp. nejvyspělejší země – Anglie – začíná zde průmyslová revoluce – charakteristický znak – hromadné zavádění strojů do výroby – mají parní pohon – James Watt ho zdokonalil tak, aby mohl pohánět stroje, Anglie – získala náskok 50 let před ostatními státy; proběhla nejprve v lehkém průmyslu – textilnictví – nízké výrobní náklady – hlavní pracovní síla jsou ženy a děti – neplatilo se jim tolik jako mužům, zpracovává se zde levná bavlna ze zámoří, nové stroje

·  přelom 18. a 19. století – v Anglii se prosazuje těžký průmysl – orientuje se na výrobu strojů; vyrábí se hodně železa a oceli, vyspělost států začíná být poszován podle toho, kolik železa a oceli se tam vyrobí, vznikají centra těžkého průmyslu – střední Anglie, Severní Francie, Porúží (řeka Ruhr v Německu), Slezko, Severovýchodní pobřeží USA; vznik nových průmysl odvětví – chemický průmysl – nejrozvinutější v Německu, ale vzniká v Anglii, elektrotechnický průmysl – revoluční výrobek – telegraf – zařízení na rychlý přenos informací, rozvoj dopravy – hlavně železniční – 20. léta 19. století – vynález lokomotivy – George Stephenson – železniční doprava umožnila rychleji spojit vzdálenější trhy a ukončila izolaci jednotlivých států

·  Anglie – prosazuje politiku volného obchodu mezi státy, zrušila cla na dovoz zboží ze zahraničí, požadovala po jiných státech, aby zrušily cla na anglické zboží

·  pol. 19. století – převauje průmyslová výroba v Anglii a Belgii, ostatní státy mají převahu zemědělskou; prohlubují se rozdíly mezi městem a venkovem, vědecké poznatky pronikaj i do zemědělství – vzniká zemědělské školství, průmyslová výroba zemědělských strojů – parní pluh, lokomobily – na polích, vypadá to jako lokomotiva s koly jako traktor – hlavně v Americe, secí stroje, žací stroje, samovazače, mlátičky...

·  hosp. se v této době vyvíjí v cyklech – konjunktura – všem se dobře daří, všichni mají dobré platy, mají vysokou životní úroveň, skoro každý má zaměstnání, přijatelné ceny výrobků (počátek křivky), jenomže trh se postupně nasytí, lidé všechno mají, nové výrobky nekupují – hromadějí se zásoby neprodejného zboží – vzniká nadvýroba – vyrábí se víc, než lidé kupují, podnikatelé sníží ceny, nakonec ale situace je nadvýroba taková, že zákazníci nebudou – nastává krize – výkon hospodářství jde dolů – pokles výroby, aby podnikatel neprodělal – propouští přebytečné zaměstnance – nezaměstnaní – nikdo se o ně nezajímá, krize se nedá zastavit – hospodářství se dostává na dno = deprese – není nulová, ale je nejhůř, v momentě deprese většina podnikatelů zkrachuje, maximální nezaměstnanost, depresi „přežijí“ nejschopnější podnikatelé, začínají se projevovat nedostatky o zboží - oživení – přežilí podnikatelé vyrábějí výrobky poptávky, vznikají nové pracovní příležitosti, klesá nezaměstnanost, rostou mzdy – takhle to dojde až k další konjunktuře

·  1. krize z nadvýroby – vypukla v Anglii 1825, první krize ve střední Evropě – 1873

·  důsledky průmyslové revoluce – zvyšuje se životní úroveň, růst počtu obyvatel – první obavy z přelidnění, objevuje se myšlenka, že přirozeným regulátorem počtu obyvatel jsou války a epidemie; vznik průmyslových velkoměst – vznikají chudinské čtvrtě, během 19. století – zlepšuje se postupně vybavení měst infrastrukturou – zavádění vodovodů, kanalizací; rostou sociální spory mezi podnikateli a dělnictvem, část dělnictva se domnívá, že nové stroje jim berou práci – hnutí rozbíječů strojů – v Anglii – označováno pojem luddismus, živelné stávky
Přidal: tess.for 31. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 557
Zhlédnuto: 9366 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropa v období napoleonských válekVývoj sociálního myšleníDějepis