< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obranné frustrační mechanismyVlastnosti osobnostiZáklady společenských věd

Psychologie osobnosti

-     osobnost – každý člověk

o   souhrn psychických i fyzických vlastností, vrozeného a získaného, typického pro daného jednotlivce projevující se v jeho jednání a chování

-     teorie osobnosti:

-     1. introgenní – založeny na tom, že existuje jádro, na které se nabalují další vrstvy

-     2. exogenní – vnímají osobnost jako výsledek vnějších vlivů

INTROGENNÍ

-     Freudova teorie

o   Jádro ID (=ono) – nejhlubší vrstva, pudy a instinkty, hybná síla

o   2. vrstva EGO (=já) – kontroluje pudy, zprostředkovává vychování, potlačuje, koriguje, napomáhá k uplatnění instinktů, pudy, které se nemůžou uplatnit se potlačují – zdroje komplexů, neuróz, psychických potíží

o   3. vrstva SUPEREGO (= nad já) – normy společnosti, pravidla, zvyky, které tlačí na osobnost, jak bychom se měli chovat

-     Archetypová teorie – Jung

o   Nejvnitřnější vrstvou je archaické jádro

o   Systém archetypů – zkušenost lidstva, kolektivní nevědomí

o   Tuto vrstvu obklopuje osobní nevědomí – vzniká z potlačování určitých jevů do podvědomí

o   Tyto dvě vrstvy jsou hlavní energetickou silou osobnosti, zdroj energie, ženou osobnost dopředu

o   Ego – to, co člověk sám vědomě prožívá

o   Vlastní já – jáství – jednota předchozích tří vrstva a zároveň systém cílů, ke kterým osobnost spěje

-     typologická teorie – teorie životního pole – Lewin

o   na osobnost působí i vlivy prostředí, ale vlivy naráží na vnější pásmo osobnosti, vnější pásmo některé vlivy propustí a některé ne

o   vlastní nitro osobnosti – 2 pásma – tam jsou propojené vlastnosti osobnosti, síly, které ženou člověka k aktivitě

-     allportova teorie – personalistická teorie – strukturální teorie

o   nejvnitřnější vrstvou osobnosti jsou vrozené dispozice

o   proprium – překrývá vrozené dispozice, nazývá ho jako nosní pilíř – vlastnosti osobnosti, které jsou pro osobnost nejtypičtější, ty, které jsou nejvíce její

o   tyto dvě vrstvy má každý, jsou původní, každý je má jinak nakombinované – způsobují jedinečnost osobnosti, utváří člověka

o   sociální vlivy nedokáží člověka zásadně změnit

o   nejtypičtějším znakem člověka je, že člověk stále někam směřuje, plánuje budoucnost

 

EXOGENNÍ

-     zdůrazňují vliv prostředí

-     zdůrazňují úlohu učení – osobnost se stále něco učí a zároveň na ni působí vlivy (rodina, práce...)

-     Behaverioristická teorie

o   Americká psychologie

o   Osobnost je souhrn reakcí na podněty

o   Prostá reakce

-     neobehaverioristická teorie – složitější

-     Sociologizující teorie

o   Osobnost je souhrn sociálních rolí

o   Chová se podle toho, co se od něho očekává
Přidal: Werii 23. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1040
Zhlédnuto: 9670 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obranné frustrační mechanismyVlastnosti osobnostiZáklady společenských věd