Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rostliny-provoz,hospodářství,významBiologie

Vývoj země

PRVOHORY - 340 mil. let - období: karbon, perm, ordovik, devon; usazeniny; členovci - trilobiti, měkkýši, obratlovci - paryby; přesličky, plavuně, výtrusné rostliny.

DRUHOHORY – trias, jura a křída =) 160 mil. let; věk plazů; pangea - kontinent vcelku; nové oceány (Atlantský), moře Tethys; příznivé podnebí, dinosauři...plazopánví =) krokodýli; ptakopánví =) ptáci; ryby, hmyz(blanokřídlí); výtrusné rostliny =) později semenné, nahosemenné - jehličnany, jinany, cikasy
...KONEC druhohor - pád meteoritu = srážka se Zemí.

TŘETIHORY – vývoj kopytníků, savany, stepi, šavlozský tygr, traviny, teplé podnebí, sopečná činnost - ČR - Kunětická hora.

ČTVRTOHORY – doba ledová a meziledová, mamut, vývoj člověka, srstnatý nosorožec, lipnicovité(trávy), krytosemenné rostliny.

GEOLOGICKÝ VÝVOJ ČR – Moldanubikum - Šumava - prahory - černé uhlí. Barrandien - okolo Prahy, prvohory, usaezné horniny: vápence, břidlice. Variské vrásnění - Krkonoše. Česká křídová tabule - druhohory, usazeniny. České středohoří - Trosky- třetihory=)sopečná činnost, hnědé uhlí. - čtvrtohorní eroze; ledovcové říční.

VÝVOJ ČLOVÌKA : ramapicetus, australopithecus =) předchůdci člověka. Hominidi = lidi. Znaky: kapacita mozkovny, vzpřímená chůze =) rozvoj ruky, rozvoj části předního mozku (myšlení, řeč), kultura, ovládnutí ohně.

HOMO HABILIS - člověk zručný, kamenné nástroje, stáří as i 1,5 - 2 mil. let).

HOMO ERECTUS - člověk vzpřímený - přímý předchůdce člověka, stáří asi 1 mil. let).

HOMO SAPIENS (NEANDRTÁLEC) - kromaňonec =) jeskyně, vyhynul z neznámých důvodů.

HOMO SAPIENS SAPIENS - člověk moudrý, nález Dolní  Věstonice - jih Moravy. Věstonická Venuše (26.tisíc let.)
Přidal: Martina 21. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 232
Zhlédnuto: 4839 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rostliny-provoz,hospodářství,významBiologie