< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Francouzská revolucePrůmyslová revoluceDějepis

Evropa v období napoleonských válek

·  po pádu jakobínů – thermidoriáni zahájili reformy – vyhlásili novou ústavu – podle ní je v čele státu direktorium – skupina pěti lidí, proti němu se postavili monarchisté – pokusili  se o státní převrat – potlačil ho Napoleon Bonaparte

·  direktorium – pokračuje ve výbojích – k Francii je připojen Belgie, Nizozemí se stává státem závislím na Francii a přejmenováno na Batávii

·  1796 – Napoleon – zahájil tažení do Itálie, hl. protivník – Rakousko, Napoleon vízězí, Italské státy jsou přeměněny na tzv. sesterské republiky – státy závislé na Francii

·  1797 – Napoleon zahajuje tažení do Egypta – patřil Turkům – vede zde anglická cesta do Indie – na obraně Egypta se podílejí Angličané, Nap. loďstvo je u Egyptských břehů poraženo angl. admirálem Horatiem Nelsonem

·  1797 – ve Francii volby – zvítězili monarchisté, direktorium výsledek voleb neuznalo – provedlo státní převrat na kterém se podílel i Napoleon – situace ve Fr. nestabilní – většina obyvatel chtělo monarchii

·  1799 – thermidoriáni pověřili Napoleona správou země – stal se konzulem – je zrušeno direktorium   - konec Francouzské revoluce

·  Napoleon – provádí reformy – schválení občanského zákoníku – rovnost obyvatel před zákonem, náboženská svoboda, svoboda práce (potomci musejí mít povolání jako rodiče – před tím)

·  proti Napoleonově politice – Francouzská emigrace – zorganizovala proti němu spiknutí – odhaleno – Napoleon využil k vyhlášeí monarchie

·  1804 – Napoleo se prohlácil císařem

·  Napoleon – plánoval odvetný útok proti angličanům za porážku v Egyptě, ke spojenectví donutil Španělsko

·  1805 – bitva u Trafalgaru – Španělské břehy, Napoleon není přítomen, námořní bitva, Francouzi prohráli - admirál Nelson je porazil

·  nap. armáda – vede tažení proti německým státům a Rakousku – 1805 – bitva u Slavkova - = Austerlitz (u Brna) – bitva tří císařů – Napoleon, František II., Alexandr I. – Napoleon zvítězil

·  Napoleon – zrušil svatou říši římskou, v něm. státech zřídil Rýnský spolek – státy donucené ke spojenectví s Napoleonem, v Berlíně – vyhlásil tzv. kontinentální systém – je zakázán dovoz ang. zboží do Evropy, Francie není schopna nahradit Ängličany – kont. systém porušován

·  Napoleon – aby posílil postavení ve střední Evropě – nechal obnovit Polsko

·  1808 – protifrancouzské povstání ve Španělsku – počátek partizánské války – Francouzi jí nikdy neporazili – vojáci bojující ve Španělsku chyběli Napoleonovi proti jinému nepříteli

·  1810 – Napoleon na vrcholu moci – ovládal většinu Evropy, Francie – začíná mít problémy s Ruskem – Alexandr I. porušoval kontinentání systém – k dohodě nedošlo

·  1812 – Napoleon zahájil tažení do Ruska – Rusové museli ustupovat, poraženi v bitvě u Borodina (u Moskvy), francouzská armáda obsadila Moskvu, Rusové ji ale stačili vyklidit – Francouzi tam nenašli kořist, kterou by mohli využít k přezimování armády, navíc dochází k požáru Moskvy – nevyhovoval Francouzům

·  v čele ruské armády – maršál Michail Kutuzov – zahájil ruský protiútok, nutil Francouze ustupovat stejnou cestou, kterou přišli

·  1812 - bitva na řece Berezině – Napoleonova armáda utrpěla obrovské ztráty – spoustu vojáků se utopilo

·  1813 – bitva u Lipska - = bitva národů, velká koalice proti Francii – Rusko, Prusko, Rakousko, Švédsko a další, Francie poražena

·  jaro 1814 – Francie kapituluje – Napoleon se vzdal trůnu a byl poslán na vyhnanství na ostrov Elba (u Itálie)

·  1814 – ve Vídni – Vídeňský kongres – Evropští politici jednají o poválečném uspořádání – nedokázali se dohodnout – toho využil Napoleon – uprchl z Elby a s pouhou tisícovkou mužů zahájil tažení na Paříž – začíná období tzv. stodeního císařství

·  Anglie – iniciátor koalice proti Napoleonovi

·  červen 1815 – bitva u Waterloo – Napoleon poražen, poslán do vyhnantsví na ostrov sv. Heleny – zde zemřel

·  po Nap. porážce – pokračuje Vídeňský kongres – dohodnut Německého spolku v čele s Rakouskem, Polsko opět rozděleno – 4. dělní Polska, do Francie se mohli vrátit Bourboni, Francouzské hranice se stanovily k roku 1790, zúčastnění zde podepisují Svatou alianci – smlouva o společném postupu proti každému, kdo by chtěl poválečné uspořádání Evropy narušit

·  Napoleonské války – oslabily staré feudální režimy a přispěly k pozdějším revolucím
Přidal: tess.for 21. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 928
Zhlédnuto: 8356 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Francouzská revolucePrůmyslová revoluceDějepis