< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Odborný styl - od pí HorčičkovéSubjektivně zabarvený popis – líčeníSloh

Útvary publicistického stylu

Zpravodajství:

 • zdroj informací získáváme ze záznamů a dokumentů, rozhovorů, vlastních pozorováních
 • nemá velký rozsah
 • styl konstatující bez citového zabarvení
 • jazykové prostředky – jednoduché, tendence ke standardizovaným obratům (škoda byla vyčíslena, neštěstí si vyžádalo)
 • výrazný titulek

Úvodník:

 • na první straně
 • obsahuje nejdůležitější aktuální informaci
 • oficiální, klidný ráz
 • vyjadřuje oficiální stanovisko
 • mírně využívá tzv. živých jazykových prostředků – např. řečnické otázky

Článek:

 • delší příspěvek jehož podstatou je zpráva nebo komentář, někdy může mít povahu kritické úvahy
 • cílem – nejenom informovat, ale vzbudit i pozornost a zájem

Komentář:

 • autor vyjadřuje svůj názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému v přítomnosti nebo minulosti
 • od zpravodajství se liší: osobní styl novináře, argumenty, styl je pestrý, citově zabarvený, má subjektivní ráz, najdeme zde působivé jazykové prostředky a citově zabarvené výrazy – často hanlivé, ironie, různá frazeologie (ustálené obraty), obrazná vyjadřování, metafory, nakupení synonym, slova z obecné češtiny, řečnické otázky, věty tázací, zvolací, rozkazovací

Kurziva:

 • novinářská, aktualizující nebo zábavní stať tištěná kurzívou

Glosa:

 • kritická poznámka k událostem a názorům
 • krátký útvar

Sloupek:

 • vtipná časová úvaha nepříliš velkého rozsahu
 • psaná v jednom sloupci
 • má vytříbený styl
 • může být psaná i kurzívou
 • většinou na první straně
 • psal je Čapek, Bass, Poláček

Causerie:

 • vtipná novinářská úvaha o nějakém problému psaná lehčím tónem
 • aktuální, zábavná
 • často psána formou rozmluvy
 • Neruda, Machar, Čapek

Referát:

 • informuje nás o aktuálním dění – podrobnější zpráva, která informuje, hodnotí, má možnost přesvědčit posluchače
 • například o jednání, sportovní události, knižní novince, novém filmu, výstavě…
 • používají se tu hodnotící výrazy, výrazy stylově neutrální, v mluvené formě i jazyk hovorový
 • Větná skladba: užití řečnických otázek, snaha o udržení kontaktu se čtenářem (posluchačem)
 • V úvodu je navázání kontaktu, uvedení názvu, autora (u knihy), vytknutí tématu, v hlavní stati se rozvíjí myšlenky z úvodu, u knihy se rozebírá jazyk, kompozice, děj, hlavní postavy, citace jsou v plném znění, v závěru bývá hodnocení
 • je pro něj příznačná věcnost, hodnocení
 • ustálená slovní spojení

Reportáž:

 • rozhraní publicistického a uměleckého
 • prvky odborné i umělecké
 • informuje o zajímavých místech, seznamuje s lidmi co se tam vyskytují
 • může být novinářská, rozhlasová, televizní, fotografická, filmová
 • podmínkou je očité svědectví autora
 • živé a zajímavé vytyčení skutečné události
 • prostředky: odborné termíny, obrazná vyjádření
 • v závěru pointa

Kritika:

 • posuzování, hodnocení skutečnosti
 • kladná i záporná
 • kritické prvky se nacházejí i v jiných útvarech – zprávy, oznámení, referáty, rozhlase, televizi
 • publicistický útvar analytický
 • nutná objektivita

Interview:

 • písemně zpracované sdělení formou rozhovoru, většinou dialog
 • jádrem jsou stručné otázky novináře, měly by mít logický sled, měli by být konkrétní
 • plynulá návaznost, stručnost, výstižnost, zajímavost
 • nemělo by vést příliš do soukromí
 • v úvodu – dotyčný osoba představena a uvedena do situace, pak vlastní interview, v závěru – shrnutí a rozloučení

Odborná diskuse a beseda:

 • více účastníků
 • forma dialogu

Inzerce a reklama:

 • cílem upoutat, zaujmout
 • základní prvky – kdo, co, kde, kdy, proč
 • důležitá je volba grafických prostředků, výraznost, odlišnost

Fejeton:

 • umělecký a publicistický styl
 • spojení konkrétní události a fantazie
 • autor se vyslovuj k běžným problémům každodenního života s humorným nadhledem
 • užití humoru, nadsázky
 • psáno lehčím tónem
 • kritika veřejného jevu - snaží se vyvolat odezvu
 • slova hovorová, nespisovná, přísloví
 • měla by mít rychlejší spád
 • závěr by měl být nečekaný, překvapivý, může končit i řečnickou otázkou
 • v novinách se psal pod čarou
 • zakladatel českého fejetonu - NerudaPřidal: tess.for 14. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 527
Zhlédnuto: 19082 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Odborný styl - od pí HorčičkovéSubjektivně zabarvený popis – líčeníSloh