< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Americká revoluceEvropa v období napoleonských válekDějepis

Francouzská revoluce

·  po sedmileté válce ztrácí Francie Kanadu, ocitá se v krizi – nutné reformy - chce je hlavně třetí stav – všichni ti, co neměli privilgia – chudina, bohatí podnikatelé nešlechtického původu

·  poč. 70. let 18. století – na trůně Ludvík XVI. – manželka Marie Antoinetta – dcera Marie Terezie – Francie má dobré vztahy s Habsburky; zahájil reformy – vyhlásil svobodu podnikání – nastali pory mezi průmyslníky a řemeslníky – konkurenční boje – další spory ve společnosti; král neřešil situaci rolníků – rolníci platili vysoké daně; zapojil se do války za nezávislost USA – proti Agličanům – další dluhy, Francie – má dluhy i kvůli rozmařilosti královského dvora

·  květen 1789 – Versailles – král svolal generální stavy – snažili se vyřešit problémy země – nedohodli se, zástupci třetího stavu dokonce zasedání opustili – založili si vlastní národní shromáždění – přidala se k nim i část šlechty a duchovenstva

·  nár. shromáždění – dohodlo se na vydání ústavy – to se nelíbilo králi – chtěl vládnout abolutisticky – král se pokusil národní shromáždění rozehnat vojensky, než dal dohromady armádu, tak se Pařížané sami chopili zbraní

·  14. července 1789 – Pařížané dobyli Bastilu – pevnost v Paříži, symbol absolutistického režimu, vězení a skladiště zbraní – počátek revoluce ve Francii

·  povstalci – vytvořili národní gardy, povstání se rozšířilo i na venkov

·  léto 1789 – ústavodárné shromáždění vydalo zákony, které začali rušit feudální výsady, je přijata Deklarace práv člověka a občana – obsahovala občanské svobody, rovnost všech obyvatel před zákonem, nedoknutelnost soukromého vlastnictví, církev byla podřízena státní kontrole

·  povstalci – porušili nedotknutelnost soukromého vlastnictví – konfiskace církevního majetku

·  během revoluce – vznikla řada politických skupin – Společnost přátel ústavy = jakobíni – scházeli se ve zrušeném kostele sv. Jakuba; Společnost přátel lidských práv; Klub přátel monarchistické ústavy; vznik Bratrských společností – zakládá chudina

·  léto 1791 – králi jasné, že situaci nezvládá - pokusil se uprchnout ze země – aby tam našel vojenskou pomoc proti povstalcům - na hranicích poznán – zatčen a držen v Paříži v domácím vězení, ale stále zůstává vládnoucím panovníkem

·  září 1791 – skupina umírněných politiků prosadila konstituční monarchii – král měl v ústavě právo veta

·  v této době se začíná prosazovat i radikálnější skupina – girondisté – podle kraje Girond (jihozápad Francie – poblíž Bordeau), chtějí francouzskou revoluci vyvést do zahraničí

·  jaro 1792 – girondisté prosadili válku proti Rakousku, Francie – na válku nebyla připravená, mnozí důstojníci přešli k Rakousku

·  girondisté – vydali manifest Vlast v nebezpečí – vyzvali dobrovolníky z venkova, aby se přihlásili do armády – nejznámější skupina dobrovolníků z Marseille – na cestě do Francie si zpívali Marseillaisa – revoluční píseň a dodnes hymna

·  válka – dále pokračuje, situace se radikalizuje

·  léto 1792 – v Paříži vypuklo povstání republikánů – v čele Georges Jacques Danton, republikáni zvítězili – zavedli republiku – konec konstituční monarchie

·  republikáni – zahájili útoky proti girondistům, jakobíni – radikální republikáni, ovládali města, girondisté ovládali hlavně venkov – bojovali proti sobě

·  leden 1793 – na nátlak jakobínů král popraven – proti tomu protesty ze zahraničí, Francie vyhlásila válku Anglii a Španělsku – cíl – vyvést revoluci – část Francouzů proti

·  jaro 1793 – povstání ve Vendée (středozápadní Francie) – podporovalo duchovenstvo a angličani

·  jakobíny – cítili se ohroženi – zakládají výbory bdělosti – hledali nepřátele revoluce – podařil ose jakobínům konečně zlikvidovat girondisty v létě 1793, zahajují teror proti svým odpůrcům, vydán zákon o podezeřelých – usnadnil popravy

·  další radikální skupina – zběsilí – největší radikálové – útočili hlavně proti církvi a náboženství, prosadili nový kalendář – křesťanský zrušen, a rok 0 = 1792, místo týdnů zavedli dekády – obyvatelé přišli o volné dny, zakázali náboženské obřady a zavřeli kostely – neměli sympatie

·  léto 1793 – jakobínům se podařilo odrazit útoky zahraničních armád, potlačili povstání ve Vendée, po vítězství mezi nimi dochází ke sporům – dost ostré – léto 1794 – pokus o atentát na vůdce jakobínů Maxmiliana Robespierre – atentát neúspěšný – Robespierre zahájil období tzv. velkého teroru – u soudu zrušena obhajoba, soudci znali jenom dva tresty – propuštění nebo poprava, jakobíni – začali se mezi sebou likvidovat

·  proti Robespierrovi – opozice – zatkla ho v červenci 1794 – popravili ho i se spolupracovníky, tato opozice se označuje – thermidoriáni – pád jakobínů, thermidoriáni – stoupenci náboženských svobod
Přidal: tess.for 14. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 635
Zhlédnuto: 5729 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Americká revoluceEvropa v období napoleonských válekDějepis