< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vítězství partikularismu ve Svaté říši římskéKrize Českého státu koncem 14. a počátkem 15. stoletíDějepis

Hospodářský a sociální vývoj Svaté říše římské

21. září 2007
-    ve 12. století jsou v říši dobré hospodářské poměry, v úrodných oblastech vzrostl počet obyvatel a hrozí přelidnění
-    ve 12. - 13. století dochází ke stěhování Němců na východ, v Pobaltí šíří křesťanství - obyvatelstvo to odmítalo (mělo své kulty) → do Pobaltí křížové výpravy
-    na bojích se podílí německé řády (Řád německých rytířů, Řád mečových rytířů), šíří křesťanství, mají podporu českého panovníka a šlechty (Přemysl Otakar II. podnikl v letech 1254 - 1255 vojenské tažení, při něm založeno město Königsberg (Královec, dnes Kaliningrad))
-    proti Němcům se bránily Polsko, Litva i Rusko
-    roku 1410 bitva u Grunwaldu - Polsko-litevské vojsko porazilo Řád německých rytířů
-    čeští a uherští králové na své území zvali německé osadníky (byli vyspělí), ve 13. století má většina měst ve střední Evropě německý ráz
-    římští králové mají zájem na hospodářsky silných městech (mohla být spojencem), nejsvobodnější postavení mají severoitalská města
-    koncem 13. století roste význam jihoněmeckých měst (Norimberk, Augsburg, Ulm…)
-    počátkem 14. století se v Evropě ustálily hlavní obchodní cesty, většina jich procházela územím Svaté říše římské nebo v její blízkosti, cesty námořní (Balt - Atlantik, Alexandrie - Janov/Benátky), obchod s kořením, vínem, olivovým olejem, solí, textilem, obilím, šperky
-    dálkový obchod je riskantní → vznikají kupecká společenství - gildy (Holandsko, Francie), Hanza (Německo, hlavní město Lübeck) - v době rozmachu má 150 měst
-    hlavními odpůrci Hanzy jsou Dánové → válka, hanzovní města se spojila do Kolínské konfederace (vojenský pakt), roku 1370 Dánové poraženi
-    vývoj ve Svaté říši římské je zpomalen - počátkem 14. století neúroda, v polovině 14. století mor, krize postihla hlavně města → klesá počet obyvatel, roste zločinnost - lapkovství, soupeření šlechty a měšťanstva
Přidal: developer 10. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 326
Zhlédnuto: 3459 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vítězství partikularismu ve Svaté říši římskéKrize Českého státu koncem 14. a počátkem 15. stoletíDějepis