< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a sociální vývoj Svaté říše římskéKrize v církvi na přelomu 14. a 15. stoletíDějepis

Krize Českého státu koncem 14. a počátkem 15. století

3. října 2007
-    předpoklady krize vznikají už za Karla IV., krize vyvrcholila za Václava IV.
-    roku 1380 vypukla morová epidemie, 10 - 15 % lidí zemřelo → na venkově chybí pracovní síly, některé oblasti vylidněny, málo poddaných → nižší příjmy vrchnosti → klesá její životní úroveň
-    část vrchnosti chtěla vylepšit situaci poddaných - např. jim odpustila část dluhů, Jan z Jenštejna odpustil odúmrtní poplatky (dědická daň)
-    část šlechty chtěla příjmy doplnit násilím, vznikají lapkovská bratrstva - přepadávali, unášeli a chtěli výkupné, někdy podnikali výpravy do zahraničí (severovýchodní Rakousko)
-    lapkové někdy byli příslušníci nižší šlechty a některé přední rody si je najímali (Valdštejnové, Páni z Oseku, Páni z Kunštátu, Švamberkové, Pernštejnové)
-    lapkové byli aktivní v pohraničních oblastech a v lesích (Krkonoše, Českomoravská vrchovina, Český les), oslabili kontakty se zahraničím
-    vyšší šlechta si najímala vlastní ozbrojené skupiny - kvůli častým konfliktům mezi vyšší šlechtou, vyhlášení nepřátelství - poslání „opovědi“ (ze zákona to bylo ale zakázané)
-    některá šlechta najímá vlastní poddané - nápravníci, ozbrojené skupiny se snaží mít politický vliv → vyšší šlechta zakládá Panskou jendotu - Páni z Rožmberka, Páni z Berouna, Páni z Dubé, …, byli zaměřeni proti Václavovi IV.
-    roku 1394 v Králově Dvoře krále zajali a drželi ho na hradě v domácím vězení, snažili se vládnout jeho jménem, vojensky zasáhl Václavův strýc Jan Zhořelecký, Václav propuštěn
-    v 2. polovině 30. let 14. století pak likvidují Václavovi rádce (zabili 4 členy rady)
-    roku 1400 Václav IV. sesazen, počátkem 15. století konflikt vyvrcholil - se souhlasem Zikmunda byl Václav IV. vězněn rok ve Vídni (musel tam podepisovat různé papíry)
-    Václav IV. měl za vlády také konflikt s arcibiskupem Janem z Jenštejna - nechal zatknout jeho úředníka Jana z Pomuku, byl umučen a svržen do Vltavy, v Baroku ho pak svatořečili (sv. Jan Nepomucký)
-    roku 1380 mor a mění se národnostní poměry - umřelo hodně Němců, politické spory mezi českým a německým měšťanstvem na Starém Městě pražském - kdo bude na úřadech, nakonec vyhráli Češi
Přidal: developer 8. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 381
Zhlédnuto: 3919 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a sociální vývoj Svaté říše římskéKrize v církvi na přelomu 14. a 15. stoletíDějepis