< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Osmanská říšeAmerické civilizaceDějepis

Velké zeměpisné objevy

Kolem r.1000 se Vikingové dostali k americkým břehům, objevenou zemi pojmenovali Vinland, pokus o trvalou kolonizaci byl neúspěšný, jejich objev nebyl známý a byl zapomenut.

Benátský kupec Marco Polo podnikl (70.-90.léta 13.stol) výpravu do Asie, popsal ji v knize Milion, v Číně vstoupil do služeb Chána Kublaje, v jeho službách se dostal do jihovýchodní Asie. Evropané Milion nebrali vážně, teprve v 15.století se ověřila jeho věrohodnost.

Portugalsko – 1.evropský stát, který se pustil do kolonizace mimo kontinent. Jindřich Mořeplavec ovládl marocký přístav Ceuta v severní Africe.

Po pádu Byzance jsou přerušeny obchodní cesty a Evropané hledají nové. Portugalci kolem Afriky. Okolo roku 1486 se Bartolomeo Diaz dostal k mysu Dobré naděje, ale až do Indie se nedostal. Jeho pokračovatel Vasco da Gama se podél Afriky dostal do Indie. Portugalci vybudovali podél afrického a asijského pobřeží síť obchodních stanic. Poč.16.století pronikli až do Indonésie.

V polovině 16.století začíná s Portugalskem soupeřit Kastilie. V 70.letech vedou mezi sebou válku. Portugalsko chce Kastilii ovládnout, ta našla spojence – Aragonii, dochází ke sjednocení a vzniká Španělsko, které zpočátku má dva panovníky – Izabelu Kastilskou a Ferdinanda Aragonského. Španělsko zahájilo boj za ovládnutí celého Pyrenejského poloostrova. 1492 Španělé dobyli poslední muslimský stát na Pyrenejském poloostrově – Granadu. Poté se soustředili na zámořské výboje.

Do jejich služeb vstoupil Ital Kryštof Kolumbus, který je přesvědčil, že najde cestu do Indie směrem na západ. Z přístavu Palos vyplul se třemi loďmi a 100 lidmi. V noci z 11. na 12.října 1492 objevili zemi, kterou pojmenovali San Salvador. 1492 – 1504 podnikl 4 výpravy do Ameriky, přivezl ale bezvýznamné bohatství, proto zemřel v chudobě a zapomnění. Kapitán Vincente Yanes Pinzón byl prvním Evropanem, který se dostal do Jižní Ameriky.

Kolumbových výprav se účastnil i Florenťan Amerigo Vespucci – napsal o tom knihu, stal se slavným a je po něm pojmenována Amerika, protože ji považoval za nový kontinent.

Počátkem 16.stol se ve španělských službách ocitl Portugalec Fernao Magalliens, který se vydal na západ, hledal průliv mezi Atlantikem a Pacifikem, na Filipínách ho zabili domorodci, mořeplavci z jeho lodi byli 1.lidé, kteří obepluli svět.

1494 podepsali Španělé a Portugalci smlouvu v Tordesillas, kde si rozdělili svět, ale Španělé to porušili ovládnutím Filipín.

Ve 2.pol.16.stol se podílí na zámořských objevech Nizozemci (směrem k Indonésii), Agličané (Virginie) – dobyvatel Francis Drake – bojoval proti Španělům, Francouzi (ovládli Kanadu).

Objev Ameriky způsobil v Evropě cenovou revoluci – z Ameriky jsou dováženy drahé kovy, klesla hodnota peněz.
Přidal: jenikkozak 30. 1. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 397
Zhlédnuto: 5563 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Osmanská říšeAmerické civilizaceDějepis