Kmitavý pohyb - vzorečky

sin α=y/r     y=r.sin α =   y=ym.sin ωt( ym=r)

φ=ω.t

ω=2π/T

 

ω=2π.f ( frekvence)

f=1   -  ω=2r

 

f=1/T (perioda)    1Hz (1 kmit za sekundu)

 

cos φ=v/vo   - v=vo . cos φ    - v=ω.ym.cos ω.t

 

 

amplituda – poloměr zdvihu

 

zrychlení:

sin φ=a/ao => a=ao.sin φ

a=ω.vo2.y =ω2.ym

 

 

Dynamika kmitavého pohybu

F (s vektorem)=m.a (s vektorem)

 

základní pohybová rovnice

F (s vektorem)=-m. ω2.y

 

 

Parametry oscilátoru:

-      hmotnost

-      tuhost pružiny – síla, která by pružinu prodloužila pružinu o jeden metr

        Fp=k.Δl

        k=Fp/ Δl

 
Přidal: tess.for 6. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 150
Zhlédnuto: 7204 krát