< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Velké zeměpisné objevyČeský stát za vlády JagelloncůDějepis

Americké civilizace

V Americe byly různé civilizace na různé úrovni – lovci, kočovníci v rodovém zřízení, někde měli dokonce státy – ve Střední a Jižní Americe. Na území Mexika žili před naším letopočtem Olmékové. Na Yucatánu byla v raném středověku vyspělá říše Mayů, kteří byli na vrcholu ve 4.– 9.stol, ale v době příchodu Evropanů už byli v úpadku. Nejmocnější byla říše Aztéků na území dnešního Mexika.

Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, neznali ale pluh, používali motyky z mědi či bronzu, používali pazourek. Stavěli zavlažovací kanály a chovali krocany a psy. Měli na vysoké úrovni stavitelství – stavěli pyramidové chrámy. Používali vlastní písmo, měli dobré astronomické znalosti – od Mayů, kteří sestavili nejpřesnější kalendář. Náboženství je polyteistické – hlavní bůh se jmenoval Opeřený had, svým bohům přinášeli lidské oběti z řad válečných zajatců, proto dělali hodně výbojů. Vybudovali hlavní město Tenochtitlan na dřevěných kůlech na jezeře – asi 100 000 obyvatel.

Počátkem 16. stol vládne Aztékům Montezuma II. – vedl výbojné války, ovládl Mixtéky, poté byly vyčerpány ekonomické možnosti země, dochází k neúrodě a 1505 – hladomor. Krize státu se prohloubila a proti Montezumovi se formuje opozice.

1519 se vylodil v Mexiku Hernando Cortés s asi 500 muži. Aztéci se mysleli, že to jsou bohové, Cortés zajal Montezumu a pokusil se vládnout jeho jménem. Evropané požadovali moc zlata a stříbra, proto ztratili sympatie a vzniká povstání proti Montezumovi a Španělům. Montezuma byl zabit, Cortéz unikl a spojil se s nepřáteli Aztéků jako osvoboditelé z pod Aztécké nadvlády. 1521 Španělé dobyli Tenochtitlan, zapálili ho a to je konec Aztécké říše.

Říše Inků – na území dnešního Peru, Bolívie, Ekvádoru a Chile. Inkové byli vládnoucí rod, veškerá šlechta ve státě byla příbuzná s rodem Inků. Dokonalá organizace vlády, měli přesné seznamy obyvatel, kteří byli rozděleni na dědičné kasty. Stavěli silnice pro běžce, chrámy, paláce. Maximálně využívali půdu – stavěli terasovitá uměle zavlažována pole, půdu hnojili guánem. Pěstovali kukuřici, brambory (přes sto druhů). Důležitým domácím zvířetem byla lama. Centrum říše bylo město Cuzco, náboženství měli polyteistické, kult boha slunce, zlato považovali za jeho slzy.

Za panovníka Vajny Kapeka měla říše největší územní rozmach (poč. 16.století), rozdělil ji mezi své syny (Huáskár a Atahualpa), po jeho smrti se synové pustili do války – vzniká občanská válka, kde zvítězil Atahualpa. V roce 1526 se do Jižní Ameriky dostali Španělé – Francisco Pizzaro a Diego Almagro. Využili války k vlastním cílům a snažili se získat co nejvíc zlata, vydávali se za osvoboditele z podnadvlády Inků. Při diplomatickém jednání 1532 zajali Atahualpu a požadovali obrovské výkupné, které dostali, ale přesto Atahualpu zabili.

1533 Španělé dobyli Cuzco, odpor ale pokračuje dál, poslední indská armáda byla poražena 1537. Inkové se stáhli do hor, poslední indské město, které Španělé nikdy neobjevili, bylo Maccu Picchu – v džungli, bylo nalezeno až počátkem 20. století, ale bylo opuštěné.
Přidal: jenikkozak 30. 1. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 445
Zhlédnuto: 4406 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Velké zeměpisné objevyČeský stát za vlády JagelloncůDějepis