Třída: Ptáci

· vyvinuli se z druhohorních plazů, bipedních s odlehčenou kostrou – thekodontní plazi, drobnějších rozměrů; vyvinuli se zřejmě z archosaurů (z větve směřující ke krokodýlům) - pěří vyhází ze stejného základu jako šupiny, prsní kost je podobná, lebka, jsou bipední; původně se považovalo za jejich předchůdce archeopterix – létavý plaz, ale měl příliš těžkou kostru, neměl pokračování; kostry malých dinosaurů mají spolešné znaky s ptáky; dnes nálezy v angl. Essexu až po Čínu

· vyhynulí: námoříci na Mauriciu vyhubili blblouna nejapného – nelítal, = dronte = dodo = idiot – byli to zřejmě všežravci, velcí kolem metru, neuměli létat, patřil zřejmě k holubům; na Novém Zélandu ptáci Moa – podobní pštrosům

·  papoušek kakapo – nejvíce ohrožený pták na zemi, nelétaví . pohybuje se po zemi, zelený

 

Obecné znaky:

-  první živočichové, kteří aktivně ovládli vzduch

-  pokryv těla – peří

-  mají pouze mazové žlázy – kostrční žláza

-  dutá kostra – maximálně odlehčená

-  plíce jsou průchozí

-  srdce oddělené přepážkou – 2+2

-  v době rozmnožování se u samců zvětšují varlata

-  vnitřní oplození

-  noční ptáci – jemné peří (kvůli hluku)

-  pohyb ve vodě – plavou téměř všichni

-  kur domácí – mazová žláza v uchu (i kostrční)

-  velikost –

o   nejmenší – kolibřík

o   největší pštros

o   největší létavý – albatros, kondor (rozpětí až 3 m)

-  tělesná teplota – 41-44°C

-  tepová frekvence

o   pštros 120

o   kolibřík, rorýs 700

Stavba těla:

-  peří – let, izolace, hluk

-  mícha – několik zesílení

-  nohy – různé typy

o   kráčivá

o   spár

o   šplhavá

o   veslovací

o   plovací

o   lemovaná

o   závěsná

o   syndaktylní

-  zobáky – podle způsobu získávání potravy

o   zrnožravý pěvec

o   dobývání hmyzu ze dřeva

o   vytahování semen ze šišek

o   filtrování potravy z bahna

§     lžičák

§     plameňák

o   lov ryb

o   harpunování vodních živočichů

o   sbírání hmyzu

o   sání květních šťáv

o   sběr hmyzu z vlhké půdy

o   louskání plodů a semen

o   trhání masa

o   sbírání semen a plodů

o   chytání létajícího hmyzu

(nohy a zobáky – učebnice 167)

-  trávicí soustava:

o   vole – chemické trávení potravy

o   polykají kameny – aby žaludek lépe trávil

-  výkonná játra

-  velikost srdce – 6-24% hmotnosti těla

 

·  potrava ptáků: masožraví – tučňák císařský, býložraví, hmyzožravci – tenké zobáky – kukačka obecná, lichenivora – žerou mršiny - sup, piscivorní – žerou ryby – pelikán bílý, semenožraví – granivorní – vrabec domácí, fruktivorní – žerou ovoce, nektarivorní – papoušek lori, polenivora – slízávají pil

·  hnízdění: stavějí si je, využívají po někom jiným, hnízdění v dutinách stromů, hnízdění na zemi (mezi kameny) – rybák, nody bělostný – klade je na větve, rorýs klade vejce na palmy nebo sklaní stěny vodopádů – prolétají vodu, mořští ptáci – hnízdí na útesech – papoušek patagonský, břehule – kladou do děr útesů, zoborožci – samičku zazdívají a krmíji, dokud se nevylíhnou mláďata – 4 měsíce; mláďata – nidifugní mláďata – hrabaví ptáci, po vylíhnutí se živí sami, nidikolní – musí se krmit, cestovník zlatorezaví – hnízdo doslova sešívá, brhlík autralský – staví hnízda z pavučin, popeláček šedý – tzv. apoštolský pták – podle pověsti, že mláďat je vždy 12 – staví hnízda z bláta, vrabec pospolitý – stavějí hnízda jako obydlí – bydlí v nich až někíolik set ptáků, žijí v poušti – velké obydlí ze slámy nepropouští teplo ani zimu, kiwi hnědý – snáší oproti svému tělu největší vejce – jenom jedno, oproti tomu sýkora modřinka až 14 – malé množství z nich přežije, flétňáci – ptáci co nejvíc kradou vajíčka, žijí v Austrálii, střízlík žlutoocasí – staví si hnízdo s tajným vchodem, kam klade vajíčko, střízlíci – staví si hnízda podobná vosím – k odrazení, ťuhýk – klade vejce na zem, brhlík proměnlivý – staví si hnízda na stromech podobná kůře, lišejníku... – dokonalé maskování, tabon holubí – indonésie, staví hnízda do písku na pobřeží, kde jsou sama zahřátá, polák dlouhozobí a americký – klade svá vejce do hnízda kachen, kukačka – hnízdní parazitismus, např. do hníz snovačů

·  pelichání – aktivní ptáci, přepeřování – mění peří najednou – kachna, pernice – místa, kde ptákm roste peří, nažiny – místa, kde ptákům neroste peří

·  pobyt ptáků: stálí, přelétaví – potrava – v rámci zeměpisné šířky, tažní ptáci – napříč zeměpisnou šířkou, mají místa, kde hnízní a kde zimují, tahy – hromadní, individuální,. noční, dení, invaze – ptačí nálety – špačci; stálí – vrabec, chocholouš, vrána, straka, soroktev datel, krkavec, havran, kos, bažant, přelétaví – pěnkava, křepelka, sovy, husy, bahňáci, sýkora, havran, tažní – burňák temný, břehouš rudý, břehule, čáp černý, vlaštovka, jiřička, potápka chocholatá, potápka malá, volavka popelavá, kachna divoká, káně, sokol stěhovavý, křepelka polní, holub, hrdlička, strnad, klálíček, slavík, skřivan, rehet domác, sluka

·  párování ptáků: na celý život – labuť, na dlouhá část života, roční – dvoření, hnízdní, krmení, výchova nových ptáků, ptáci jen na dobu hnízdění, dále jenom na množení

·  kakapo – nejohroženější pták světa

 

 

Systém

·  Podtřída: Praví ptáci:

o   Nadřád: Běžci:

§     pštros dvouprstý, nandu pampový, emu australský, kivi jižní

o   Nadřád: Létaví:

§     Řád: Tučnáci:

·     tučňák brýlatý, tučňák císařský

§     Řád: Potáplice:

·     potáplice severní

§     Řád: Potápky:

·     potápka roháč

§     Řád: Trubkonosí

·     albatros stěhovavý

§     Řád: Veslonozí:

·     pelikán bílý, kormorán velký

§     Řád: Brodiví:

·     čáp bílý, čáp černý, čáp marabu, volavka popelavá, bukáček malý, bukač velký, kvakoš noční, ibis posvátný

§     Řád: Plameňáci:

·     plameňák růžový

§     Řád: Vrubozobí:

·     kachna divoká, kachna domácí, labuť velká, labuť zpěvná, labuť černá, husy

§     Řád: Dravci:

·     kondor velký, krahujec obecný, jestřáb lesní, káně lesní, káně rousná, moták pochop, luňák hnědý, orel skalní, orel mořský, sup bělohlavý, sokol stěhovavý, ostříž lesní, poštolka obecná

§     Řád: Hrabaví:

·     tetřev hlušec, tetřívek obecný, jestřábek lesní, kur sněžný, bažant obecný, koroptev polní, křepelka obecná, kur bankivský, páv korunkatý, perlička kropenatá, krocan divoký

§     Řád: Krátkokřídlí:

·     drop velký, chřástal vodní, slípka zelenonohá, lyska černá

§     Řád: Dlouhokřídlí:

·     kulík říční, čejka chocholatá, sluka lesní, racek chechtavý, rybák obecný, chaluha příživná, alka malá

§     Řád: Měkkozobí:

·     Dronte mauricijský, holub skalní, holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička divoká, hrdlička zahradní

§     Řád: Kukačky:

·     kukačka obecná

§     Řád: Papoušci:

·     andulka vlnkovaná

§     Řád: Sovy:

·     puštík obecný, kalous ušatý, výr velký, sova pálená, sýček lesní

§     Řád: Lelkové:

·     lelek lesní

§     Řád: Svišťouni:

·     rorýs obecný, kolibříci

§     Řád: Srostloprstí:

·     ledňáček říční

§     Řád: Šplhavci:

·     žluna zelená, strakapoud velký, datel černý

§     Řád: Pěvci:

·     skřivanovití

·     konipasovití

·     sýkorovití

·     brhlíkovití

·     pěnkavovití

·     snovačovití – vrabec domácí, vrabec polní

·     žluvovití – žluva hajní

·     špačkovití

·     krkavcovití – vrána obecná, havran polní, straka obecná, sojka obecná, kavka obecná

·     ťuhýkovití

·     vlaštovkovití: vlaštovka obecná, jiřička obecná, břehule říční

·     lejskovití

·     skorcovití

·     střízlíkovití

·     drozdovití – kos černý, rehek domácí, drozd zpěvný, slavík obecný

·     strnadovití

·     pěnicovití

 


(písmo psané Timesem je od Weriinky a za správnost příkladů neručím :D )
Přidal: tess.for 17. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1367
Zhlédnuto: 12522 krát