Afrika

  • rozloha - 30,3 mil. km2, 3. největší kontinent
  • obyvatel - 877 milionů
  • hustota obyvatel - 30 obyv. na 1 km2

krajní body pevniny

  • (mysy) - Bílý (sever), Zelený (západ), Hafun (východ), Střelkový (jih)
  • Bílý mys - 37° sev. šířky
    - Zelený - 18° záp. délky
  • Střelkový mys - 35° již. šířky
    - Hafun - 51° vých. délky

ostrovy

- Madagaskar, Sokotra (Jemen), Reunion, Bioko, Tenerife, Mauricius, Fuerteventura, Zanzibar, Kanárské ostrovy - Šp., Komory, Jarbah, Sao Tiago, Pemba, Dahlak Kebir, Sv. Tomáš, Madeira - Port., Kapverdy, Seychely, Mafia, Azory, Maskareny
- okrajová moře - Středozemní m., Rudé m., Indický o., Atlantský o.
- oddělena od Evropy Gibraltarským průlivem
- souvisí s Asií Suezskou šíjí
- zálivy - Malá a Velká Syrta, Adenský, Mosambický, Guinejský
- základem geologické stavby - Africký štít
- průměrná nadmořská výška - 750 m.n.m.
- hory + vysočiny - Atlasy, Kapské hory, Etiopská vysočina, Kilimanjaro, Adamauská vysočina, Východoafrická v., Dračí hory, Sudánská v.
- řeky - Nil, Kongo, Niger, Zambezi, Ubangi, Cassai, Shebele, Volta, Orange
- sítě říčních koryt (v pouštích a polopouštích) - vádí
- jezera - Viktoriino, Tanganjika, Malawi, Čadské, Rudolfovo
- kryptodeprese - dno jezera leží pod úrovní hladiny světového oceánu
- šotty - slaná bezodtoká jezera

podnebí

- nejteplejší světadíl
1. Rovníkový (ekvatoriální) pás - Konžská pánev a pobřeží Guinejského zálivu
- horké a vlhké, srážky většinou v podobě bouřek
2. Subekvatoriální pás - asi k 15. rovnoběžce
- vlhké horké léto, teplá sucha zima
3. Tropický pás - na obou stranách rovníku, Sahara, Sahel, Namib, Kalahari
- extrémně suché podnebí
- dezertifikace - rozšiřování pouště - kvuli přepásání
4. Subtropický pás - severní a jižní okraje kontinentu
- horké suché léto, mírná deštivá zima
- rostlinstvo - v rovník. pásmu - tropické deštné lesy - vzácné dřeviny, 3 patra, liány
- v subekvatoriálním - světlé tropické lesy,
- savany - baobab
- pouště a polopouště - rostliny efemérní a sukulenty, oázy - datlovníky
- sever a jih - subtropické rostliny - vždyzelené suchomilné lesy, trnité křoviny
- středomořská oblast - porosty macchie
- živočišstvo - antilopy, žirafy, zebry, sloni, lvi, gepardi, hyeny, šakali, gorila, šimpanz, hroši, nosorožci, krokodýl, pštros, opice, poloopice
- Madagaskar - endemité - hmyzožravci bodlíni, lemuři
- 53 států a 3 nezávislá území - Reunion, Mayotte, Sv. Helena
- 15 vnitrozemských států a 38 přímořských
- 50 republik a 3 monarchie
Severní Afrika

- 7 samostatných států a Západní Sahara

Alžírsko - hlavní město Alžír
Mauretánie - Nouakchott
Egypt - Káhira
Súdán - Chartúm
Libye - Tripolis
Tunisko - Tunis
Maroko - Rabat
Západní Sahara - území okupované Marokem

- rozloha - 9.5 mil. km2
- obyv. - 165 mil.
- převládá arabské obyv. s menšinou berberských národů
- Berbeři - Kabylové žijící v horách
- Tuaregové - kočovní pastevci, modré šátky
- Súdán - súdánští Arabové
- Núbijci - střední tok Nilu
- Dinkové - súdánští černoši obývající jih země
- nomádi - kočovníci se stády velbloudů atd. na pouštích a polopouštích
- obyv. je koncentrováno v údolí Nilu a na pobřeží
- běloši jsou na pobřeží
- převažuje islámské náboženství a arabský jazyk - islámská Afrika
- LAS - Liga Arabských států
- větry - chamsin a harmatan
- plošiny a rozsáhlé bezodtoké sníženiny s hornatým severozápadem - Atlas
- nejužší pevninská šije - Suezská šije, 125km - Egypt
- Sahara - největší poušť na světě - 9,1 mil. km2
- kamenité - hamady
- štěrkovité - seriry
- písečné - egy
- sever - subtropické a středomořské podnebí
- jih - suché a horké podnebí
- pobřeží má rostlinný kryt mediteránního rostlinstva
- oblasti Sahary jsou bez vegetace a v polopouštních oblastech je přepásání
- nerostné sur. - bohatá ložiska především ropy, zemního plynu, a fosfátů
- zemědělství - polopouště a hory = chov ovcí a koz
- pouště = chov velbloudů
- pobřeží, údolí řek, a oázy = závlahové zemědělství
- palma datlová, cukrová třtina, bavlník
- Středomoří = obilniny, luštěniny, olivy, fíky, citrusy, vinná réva, ranná zelenina, palma olejná
- průmysl - ropa a zemní plyn v Libyi, Egyptě, a Alžírsku
- fosfáty v Maroku a Tunisku
- petrochemické závody, potravinářství, spotřební
- výroba koberců, šperků, kovotepeckých výrobků
- cestovní ruch - Tunisko, Maroko, Egypt - narušován islámskými fundamentalisty
- hospodářství - severní Afrika = úzce spjatá se západoevropskou ekonomikou
- ekonomicky nejvyspělejší oblast Afriky
- města - Casablanca, Marakeš, Gíza, Carthage, Alexandrie

Súdán

- jeden z nejchudších států
- Red Cross Aid
- největší stát Afriky
- arabská guma

Libye

- země totalitního vojenského režimu
- od konce 80. let v mezinárodní izolaci
- Muhammad Kadáfí

Egypt

- rozloha - 1 mil. km2
- obyv. - 70 mil. - nejlidnatější Arabská země a druhá nejlidnatější Afriky
- soustředěno na deltě Nilu, povodí, a pobřeží
- egypští Arabové a Koptové
- náboženství - islám a trochu křesťanství
- republika v čele s prezidentem
- úřední jazyk - arabština
- gramotnost - 51%
- měna - egyptská libra
- řeka Nil - delta je jedna z nejhustěji zalidněných oblastech světa
- Asuánská přehrada - hydroelektrárna na Nilu
- pramenný tok je Kagera ve východní Africe
- Kottarská proláklina
- subtropické na severu a suché a horké na jihu
- nerostné bohatství - ropa, zemní plyn, fosfáty, sůl, Fe rudy
- hospodářství - příjmy z provozu Suezského průplavu
- zemědělství - obilniny - kukuřice, pšenice, rýže - je ale nutný dovoz
- palma datlová - 1. místo na světě
- cukrová třtina, brambory, batáty, luštěniny
- citrusy - pomeranče, grapefruity
- zelenina - rajčata, cibule, česnek
- dlouhovláknitá bavlna - přední světový producent
- chov buvolů, ovcí, koz, velbloudů - není dostatečná krmivá základna
- průmysl - těžební, potravinářský (konzervárenství, rafinérie cukru), textilní, chemický, petrochemický, metalurgie, strojírenství, výroba stavebních hmot
- doprava - Nil, Suezský průplav, přístavy - Alexandrie, Suez, Port Said
- cestovní ruch - pyramidy, sfingy, skalní chrámy
- Káhira - 9. mil. obyv.
- největší město Afriky
- hosp., obchodní, finanční, kult., a politické středisko arabského světa
Západní Afrika

- 15 států

Benin-Porto Novo
Guinea - Conakry
Niger-Niamey
Burkina Faso - Ouagadougou
Guinea-Bissau - Bissau
Nigérie - Abuja
Cote d’Ivoire - Yamoussoukro
Kapverdy - Praia
Senegal - Dakar
Gambie - Banjul
Libérie - Monrovia
Mali - Bamako
Ghana - Accra
Sierra Leone - Freetown
Togo - Lomé

- rozloha - 5.1 mil. km2
- obyvatel - 220 mil.
- převážně negroidní plemeno - Hausové, Jorubové, Fulbové, Ibové, Ibibiové
- Evropani na pobřeží Guinejského zálivu
- v pouštních oblastech jsou Arabové a Berbeři
- náboženství - Islám, křesťanství, víra původních obyvatel
- úřední jazyky jsou jazyky bývalých kolonizátorů
- francouzština - zbytek
- angličtina - Sierra Leone, Gambie, Ghana, Libérie, Nigérie
- portugalština - Kapverdy
- povrch je převážně rovinatý kromě pobřeží kde jsou rozsáhlé nížiny
- Adamanské pohoří
- tropické monzunové pobřeží a pouštní klima
- řeka Niger - vnitrozemská delta, do Guinejského zálivu
- tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště
- nerostné bohatství - ropa, bauxit, uranové rudy, zlato, diamanty
- zemědělství - převládá rostlinná výroba
- kakao - největší světový producent - Cote d’ Ivoire, Togo
- palmový olej - Nigérie, Sierra Leone
- arašídy - Senegal, Guinea
- banány - Cote d’Ivoire, Kapverdy
- rýže, kukuřice, maniok, jamy, banány, ananas - přímořský pásmo
- arašídy, bavlník, proso, kukuřice, rýže - savany
- hovězí dobytek (zebu), ovce, kozy - suché oblasti
- plodiny záleží na srážky
- průmysl - potravinářský, textilní
- těžební - ropa (Nigérie), Bauxit (Guinea, Sierra L.), uranové rudy (v Nigeru), zlato a diamanty (Ghana)
- přístavy - Dakar, Monrovia, Tema, Bonny (ropa)
- na pobřeží západní Afriky bývalo obchodování s otroky
- v polovině 50. let 20. století nastala dekolonizace

Libérie

- největší obchodní loďstvo na světě - levná vlajka libérijská
- stala se první nezávislou republikou v Africe – 1847
- vyváží kaučuk a diamanty

Nigérie

- rozloha - 924 000 km2
- obyv. - 156.5 mil.
- nejlidnatější stát Afriky
- Hausové, Jorubové, Ibové
- soustředěno na pobřeží
- federativní republika v rámci Common Wealthu c čele s prezidentem
- členem OSN a OPEC (centrum = Vídeň)
- měna - naira
- úřední jazyk - angličtina
- gramotnost - 57 %
- náboženství - muslimský sever a křesťanský jih - napětí - občanská válka (1967-1970)
- 15. stol. - pobřeží objeveno Portugalci - otroky - otročí pobřeží
- na jihu = nížinné, ploché, a místy bažinaté pobřeží à pahorkatiny a náhorní plošiny
- Niger s přítokem Benne, Čadské jezero
- tropické monzunové podnebí až suché tropické na severu
- deštné tropické pralesy až suché tropické lesy a savany
- nerostné bohatství - ropa, zemní plyn, uhlí, vápenec, mramor, rudy Fe a dalších kovů
- zemědělství - dominuje rostlinná výroba
- hl. plodiny - palma olejná, proso, podzemnice olejná
- další plodiny - rýže, kasana (tráva na látku), bavlník, banány, čirok/sorgo
- kopra - sušený vnitřek kokosu
- chov skotů, koz, ovcí - na severu, nízká užitkovost
- průmysl - hlavně těžební - světově významný producent ropy (OPEC)
- zemní plyn - v deltě Nigeru
- petrochemie - rafinerie ropy v Port Harcourt
- výroba - cementu, papíru, celulózy
- hutnictví, strojírenství (montáž automobilů)
- potravinářský, textilní
- hydroelektrárny
- města - letiště - Lagos (bývalý hl. město), Kano (nejstarší město)
- přístavy - Lagos, Post Harcourt, Bonny (vývoz ropy)
- Sokota - muslimské poutní město
- Abuja - 290 tis. obyv.
- hl. město od 1992

Centrální Afrika

- 8 států

Čad - N’Djamena
Konžská dem. rep. - Kinshasa
Gabon - Libreville
Rovníková Guinea - Malabo
Kamerun - Yaoundé
Středoafrická republika - Bangui
Kongo - Brazzaville
Svatý Tomáš - Sao Tomé

- rozloha - 5.3 mil. km2
- obyv. - 80 mil.
- převládá negroidní plemeno - Bautuové à Kongové, Lubové, Mongové, Fangové
- Pygmejové - až do 140 cm
- pouště - Arabové
- v menšině křováci - dobrý stopaři
- velký města - Francouzi, Portugalci, Belgičané, Španělé, aj.
- všechny země mají úřední jazyk francouzštinu
- náboženství - převažuje křesťanství a jen v menšině se objevuje islám a animismus
- Konžská pánev - rozsáhlá mělká sníženina s okraji tvořených řadou plošin
- severozápad - sopečné Kamerunské pohoří s činnou Kamerunskou horou
- nejdeštivější hora na světě, 4 070 m.n.m.
- pobřežní nížiny až sopečné masivy podél Východoafrického příkopu
- Kongo - druhá největší řeka na světě, velké hydroenergetické zdroje i s přítoky
- Tanganjika - druhé nejhlubší jezero světa
- vlhké tropické podnebí
- trop. deštné lesy (mahagon, eben), světlé trop. lesy, savany, pouště a polop. na severu
- nerostné bohatství centrální Afriky - ropa, platina, diamanty, barevné kovy (měď, zinek, kobalt, mangan)
- soustředěno hl. v Shaba (Katanga) v Kongu
- zemědělství - dominuje rostlinná výroba
- palma olejná, kaučuk, cukrová třtina, bavlna, sisal, káva, kakao, banány, kopra
- samozásobitelnost - proso, rýže, kukuřice, batáty, maniok
- omezen většině chov skotů - tse-tse
- Čad - chov ovcí, koz, skotů
- Kamerun, Kongo, Gabon - těžba tropických dřevin
- průmysl - málo rozvinutý
- těžební
- ropa - pobřeží zálivu
- technické diamanty - řeka Kasai
- barevné kovy - Shaba
- barevná metalurgie, textilní, potravinářský, dřevozpracující
- patří k nejzaostalejším oblastem světa

Konžská demokratická republika (Zair)

- rozloha - 2.3 mil. km2
- obyv. - 57 mil.
- Lubové, Kongové, Mongové
- sever - súdánští černoši
- Pygmejové v pralesích
- náboženství - převážně křesťanské náboženství
- republika která se dělí na 10 regionů a území hl. města
- měna - konžský frank
- úřední jazyk - francouzština
- gramotnost - 77%
- řeka Kongo a jezera - Albertovo, Eduardovo, Kivu, Tanganjika, Mweru
- rovníkové podnebí
- deštné pralesy a savany
- 7 národních parků - největší je Salonga a nejstarší je Virunga (gorily horské)
- nerostné bohatství - významná ložiska - měď, zinek, cín, kobalt, wolfran, diamanty, ropa
- zemědělství - dominuje rostlinná výroba
- kasava, batáty, jamy, rýže, kukuřice, banány, podzemnice olejná, palma olejná, kakao, káva, kaučuk, cukrová třtina
- chov koz, ovcí, a prasat
- těžba tropických dřevin
- průmysl - těžební - ropa, diamanty, neželezné kovy
- Shaba - barevná metalurgie
- chemický, textilní, potravinářský, dřevozpracující
- přístav Matadi
- Kongo bývalo do 1960 belgickou kolonií - Belgické Kongo
- Kinshasa - 5 mil. obyv.
- na dolním toku Konga
- politický, hospodářský, a kulturní středisko státu
- patří k nejvýznamnějším městům Afriky

Svatý Tomáš

- vyváží kopru
- ostrov

Východní Afrika

- 9 států
Burundi-Bujumbura
Rwanda-Kigali
Džibutsko-Džibuti
Somálsko-Mogadišo
Eritrea-Asmera
Tanzánie-Dodoma
Etiopie-Adis-Abeba
Uganda-Kampata
Keňa-Nairobi

- rozloha - 3.7 mil. km2
- obyv. - 160 mil.
- sever - Ahmarové, Oromové (Gallové), Tigrejci, Somálci - semitohamitské afroasijské
- jih a střed - Bautuové (hovořící bautuskými jazyky)
- Masajové - Keňa a Tanzanie
- kmenové války - 1994 bylo vyvraždění Tutsiů
- náboženství - většině křesťanství a islám a trochu animismus
- téměř celou tvoří hornatiny - nejvyšší pohoří Af. = Kilimanjaro (Uhuru)
- sopečný masiv se třemi vrcholy - Kibo, Mawenzi, Shira
- sněžná čára leží v 5 300-5 759 m.n.m. a klesá
- nejvyšší vrchol Afriky - Kibo - 5895 m.n.n - pohoří Kilimanjaro - Tanzanie
- nejnižší místo Afriky - Assalská proláklina -155 m.n.m. - Džibutsko
- největší poloostrov Afriky - Somálský - 850 tis. km2 - Etiopie/Džibutsko/Somálsko
- východoafrický příkop - seizmická aktivita
- pobřeží Indického oceánu - korálové útesy
- největší jezero Afriky - Viktoriino jezero (Ukerewe) - tektonického původu
- hraničí s Keňou, Tanzánií, a Ugandou
- jezero Tanganjika které hraničí s Tanzánií, Zaire, Burundi, a Zambií - Tanganiny
- tropické podnebí s vyvinutými výškovými podnebními stupněmi
- savany, horské stepi, galeriové lesy
- divoká zvěř hl. v NP jako Serengeti a Ngorongoro (Tanzanie)
- nerostné bohatství - předpokládá se že ložiska dosud nebyla objevena
- zemědělství východní Afriky - převažuje rostlinná výroba
- proso, rýže, kukuřice, batáty, maniok, banány, arašídy
- export - káva, čajovník, bavlna
- koření - Zanzibar - hřebíček a vanilka
- chov skotů, ovcí a koz kde není tse-tse
- rybolov hlavně v jezerech
- průmysl - málo rozvinutý, zpracovatelský
- potravinářství - výroba cukru, mléka, a mléčných výrobků
- kožedělný a textilní - bavlnářství a zpracování sisal (výroba hrubých tkanin a lan)
- cestovní ruch na Safari
- nejvíce lidi s AIDS
- nejméně vyspělá oblast
- Red Cross aid
- problém piráctví v Somálsku

Etiopie

- rozloha - 1.1 mil. km2
- obyv. - 70 mil.
- nejlidnatější vnitrozemská země světa
- Ahmarové, Oromové, Tigrejci
- republika - 9 etnických států a 2 samosprávná území
- křesťanské a muslimské náboženství
- měna - birr
- úřední jazyk - ahmarština
- gramotnost - 36%
- Etiopská vysočina, Somálská tabule, Etiopský příkop (slané a sladkovodní jezera)
- Modrý Nil který pramení Tana
- podnebí je tropické monzunové
- savany, horské stepy a louky, pouštní rostlinstvo
- nerostné bohatství - ložiska soli a vápence, geologický průzkum
- jedna z nejchudších hospodářství na světě
- zemědělství - převažuje živočišná výroba
- chov skotů, ovcí, koz, a koní
- kukuřice, proso, ječmen, luštěniny
- zde vznikla káva - spol. země Kaffa
- export - káva, bavlník, cukrová třtina
- průmysl - málo rozvinut
- potravinářský, kožedělný, textilní
- nejstarším suverénním státem Afriky
- Habeš - starý název - Arabsky „černý“
- obyvatelé živoří a trpí hladem
- Addis Abeba - 2.4 mil. obyv.
- hospodářské, politické, kulturní centrum státu
- sídlo Organizace africké jednoty
- sídlo Hospodářské komise OSN pro Afriku

Tanzanie

- vyváží sisal - vlákna z listů agáve na výrobu provazů a lan a hrubých tkanin

Jižní Afrika

- 14 států

Angola-Luanda
Madagaskar-Antananarivo
Seychely-Victoria
Botswana-Gaborone
Malawi-Lilongwe
Svazijsko-Mbabane
Jihoaf. rep.-Pretoria
Mauricius-Port Louis
Zambie-Lusaka
Komory-Moroni
Mosambik-Maputo
Zimbabwe-Harare
Lesotho-Maseru
Namibie-Windhoek

- rozloha - 6.5 mil. km2
- obyv. - 120 mil.
- především negroidní plemeno
- Bautuové à Zulové, Xhosové, Sothové, Ovambové, Basutové
- polop. - Křováci à Sanové (lovci a sběrači) a Hotentoty (pastevci a lovci)
- v JAR - hodně bělochů
- potomci Angličanů a potomci nizozemských usedlíků (Afrikánci - Búrové)
- Malgaší - obyvatelé Madagaskaru, kteří jsou malajsko-polynéského původu
- náboženství - většinou křesťanství a málo islám a animismus
- náhorní plošina s příkrými srázy u moře a pár pobřežních nížin
- Kalaharská pánev a Dračí hory
- řeky Orange a Zambezi (Viktoriiny vodopády)
- hydroelektrárny a zavlažování, vodní nádrže
- tropické a subtropické podnebí
- extrémně suchá poušť Namib
- savany a savanové lesy, tropické lesy k jihu, vegetace středomořského typu (macchie)
- divoká zvěř v národních parcích
- nerostné bohatství - nesmírně bohatá ložiska nerostných surovin především kovů
- Měděný pás - od Konga a přes Katangu
- Zambie - měď a kobalt
- Transvaal (JAR) - Au, platina, chromitý a Fe-titano-vanadové rudy
- Zimbabwe - Au, chrom, nikl, měď
- Mosambik - vzácné a drahé kovy
- Namibie a JAR - bohatá ložiska diamantů
- JAR - fosfáty a černé uhlí
- zemědělství jižní Afriky - převládá rostlinná výroba v rozvojových zemích a naopak ve vyspělých
- export - káva, čaj, tabák, bavlna, cukrová třtina, citrusy, koření, kopra
- domácí - kukuřice, rýže, proso, pšenice, maniok
- chov ovcí a hovězího dobytka
- průmysl - hlavní hosp. odvětví v rozvojových zemích
- Angola, Botswana, Namibie, Zambie, Zimbabwe - těžba diamantů, Au, Cr, Cu
- JAR - těžba černého uhlí a výroba oceli
- největší světový vývozce Au
- producent diamantů, platiny, vanadu, manganu, černého uhlí
- zpracovatelský - strojírenství, hutnictví, chemický, potravinářství
- rasová segregace a diskriminace (apartheid) - idea odděleného vývoje rasových skupin
- Afričani, míšenci a Asijci měli zakázáno účast v mnoha větvích životu v zemi
- byli bantustany - území pro Africká etnika
- ukončeno v Zimbabwe v 1980

Jihoafrická republika (JAR)

- rozloha - 1.2 mil. km2
- obyv. - 48 mil.
- bantuští černoši - Zulové, Xhosové, Sothové, Tswanové
- běloši - potomci Angličanů a Afrikánci
- míšenci, Asijci (Indové)
- náboženství - převážně křesťanství s málo hinduismu a animismu
- republika - 9 provincií, střídá se vláda a parliament mezi Kapském Městem a Pretorií
- úřední jazyk - angličtina, afrikaans, 9 černošských jazyků
- gramotnost - 82%
- měna - rand
- pobřeží je málo členité s úzkými nížinami
- vnitrozemí - náhorní plošiny a nížiny
- plošiny Great a Little Karroo, Kapské h. se Stolovou horou, Dračí h., Kalaharská pánev
- řeky Limpopo, Orange, Vaal
- Střelkový mys a mys Dobré Naděje
- subtropické podnebí se severovýchodem v tropech, kontinentální vs. přímořské a polop.
- subtropické lesy a savany až pouštní vegetace
- chráněná stáda zvěře
- Krůgerův NP
- nerostné bohatství - ložiska patří k nejvýznamnějším a nejkvalitnějším na světě
- diamanty, Au, Cr, mangan, V, Cu, Ni, platina, antimon, azbest, černé uhlí
- zemědělství - plně kryje potřeby obyvatelstva
- obilniny, kukuřice, pšenice, brambory, luštěniny, olejniny, ovoce, zelenina, třtina
- chov ovcí a skotů pro maso i mléko a chov drůbeže
- hospodářství - hosp. nejvyspělejší stát Afriky
- průmysl - komplexní průmyslová základna
- těžební - zlato, platina, chrom, mangan, diamanty, uran, Fe, Cu, Ag, černé uhlí
- hl. místo těžby je Witwatersrand
- hutnický, elektroenergetika a technika, strojírenský, chemický, petrochemie, potraviny
- cestovní ruch - letoviska a safari
- města - Durban, Kapské Město (druhé hl. město), Port Elisabeth
- Johannesburg - největší město země
- těžební, strojírenský, chemický, textil, kožedělný, polygrafický, potraviny
- brusírny diamantů
- Pretoria - hl. město a sídlo vlády, významné hosp. středisko státu
- byla mezinárodní izolace kvůli apartheidu, který byl zrušen v 1994

Mosambik

- vyváží ořechy kešu, kopru a krevety

Lesotho

- vyváží vlnu a moher (srst angorských koz)
- zajímavé místo uprostřed JARPřidal: kamomille 12. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 3169
Zhlédnuto: 16188 krát