< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český stát za vlády JagelloncůPolitický systém českého stavovského státuDějepis

Nástup Habsburků na český trůn

1526 proběhla bitva u Moháče, na útěku zahynul Ludvík Jagellonský. Český šlechta měla radost z rozpadu česko-uherské unie. Domácí kandidáti na krále: Zdeněk Lev z Rožmitálu (zkušený diplomat), Vojtěch z Pernštejna; ze Slezska: Friedrich Lehnický, Karel Wüstenberský (vnuci Jiřího z Poděbrad).V případě zvolení musel nový král splatit královské dluhy (300 000 zlatých) – domácí se vzdali kandidatury.
Zahraniční kandidáti – bratři Wilém a Ludvík Wittelsbachové, Zikmund III. Jagellonský (polský král), Ferdinand Habsburský (rakouský arcivévoda) – jeho manželkou byla Anny Jagellonská (v podstatě dědička trůnu).

1526 český sněm zvolil Ferdinanda českým králem, sněmy Moravy, Lužic a zástupci Slezska ho přijali za krále. (Je-li král zvolen, počítá se s tím, že i jeho nástupce bude zvolen.)

Habsburkové byli bohatí, Ferdinandův bratr Karel V. byl španělským králem a císařem římským. Pod vládou Habsburků bylo i Nizozemí. Byli zvoleni uherskými králi.

Ferdinand slíbil českým stavům, že bude sídlit v Praze, že nikdo nebude sesazen ze svého úřadu, že nebudou porušena stavovská práva a svobody, že nezasáhne do stavovské solidarity, musel slíbit zaplacení dluhu, že uzná náboženskou svobodu a neurčí svého nástupce.

Slíbil to, ale plnění slibů se vyhýbal. V Uhrách ho zvolili jen magnáti, proti byl Jan Zápolský – spojil se proti němu dokonce s Turky. 1529 společně obléhali Vídeň. Centrem Uher je dnešní Bratislava, Budín je totiž Turků.

Ferdinand se dostal do sporu s českými stavy kvůli berním. Sporná byla i náboženská otázka – podporoval Karla V. v boji proti německým nekatolíkům. Tam probíhala šmalkaldská válka, Ferdinand byl na straně katolíků, v českém státě vyhlásil bez souhlasu sněmu zemskou hotovost (mobilizaci). Stavy odmítly, český sněm vyhlásil proti Ferdinandovi hotovost (1546) – 1. protihabsburský odboj.

K českému sněmu se nepřidaly sněmy dalších zemí. 1547 Karel V. a Ferdinand porazili německé protestanty a Ferdinand se rozhodl potrestat český odboj. Nejvíce byla potrestány česká města (pokutami), šlechtě hlásící se k jednotě bratrské byl konfiskován majetek. Pro výstrahu byli popraveni dva měšťané a dva zemani. Odboj byl potrestán a Ferdinand upevnil své postavení.
Přidal: jenikkozak 22. 1. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 320
Zhlédnuto: 5050 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český stát za vlády JagelloncůPolitický systém českého stavovského státuDějepis