< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Západní Evropa po třicetileté válceHabsburská monarchie po třicetileté válceDějepis

Rusko počátkem vlády Romanovců

·  vyhnulo se přímým bojům třicetileté války, ale byo hops. zaostalé, zemědělství málo produktivní, vyšších výnosů se dosahovalo zabíráním nové půdy

·  hlavní majitel pozemků – car, pak bojaři

·  rolníci – většinou nevolníci – obchodovalo se s nimi jako s otroky, hrálo se o ně v kartách, měnili se za psy...

·  existují i svobodní rolníci – tzv. kozáci – lidé žijící v pohraničí – stát je potřebuje na obranu hranic – proto byli svobodní, měli svou samosprávu, byli ozbrojení, car se jejich privilegia snažil omezovat – častá povstání

·  politické poměry – poč. 17. století vládne v Rusku Dimitrij – podporován Poláky, vydával se za syna cara Ivana Hrozného – někdy se mu říká Lžidimitrij, proti němu vznikla opozie

·  1606 – proti němu povstání – během něj byl zabit – poté začíná období povstání nepokojů

·  dynastice Romanovců – zvítězila v boji o trůn, první vládce Michajl Romanov – stabilizoval poměry v zemi, Romanovci chtěli vládnout absolutisticky

·  konec 17.  a poč. 18. století vládne v Rusku Petr I. zvaný Veliký – zahájil reformy, měli zasáhnout veškerý život v zemi, usiloval o poevropštění Ruska – nebyli zde vůbec evr. poměry, země hl. Asijská; podnikl tajnou cestu po záp. Evropě, kde získal zkušenosti – vydával se za ruského měšťana, sám se nechal např. najmout v Holandsku do loděnice, aby se naučil vyrábět lodě, - Ruská vlajka je insp. vlajkou Nizozemskou, po návratu prováděl reformy, často prosazované násilím, zahájil výbojnou politiku, chtěl získat přístup k moři, dostal se do války s Turky o Azovské moře a přístup získal – byl ale nejdřív několikrát poražen

·  další válka – se Švédy o Balt – tzv. severní válka – trvala 21 let, poč. 18. století, Švédové bojují proti koalici, ve které je Rusko, Sasko, Dánsko a Polsko

·  1700 – bitva u Narvy – Rusové poraženi

·  Karel XII. – švédský král, útočí proti Polsku – oslabil ho

·  Petr I. – zreorganizoval armádu a založil na Baltském pobřeží pevnost Sankt Petěrburg

·  1709 – poláci poraženi švédy a následuje nový útok na Rusko – bitva u Poltavy – švédové poraženi

·  1721 – podepsán mír – konec severní války – Rusové získali přístup k Baltu a měli pobřeží od Sankt Petěrburgu až po Rigu

·  v Rusku – vzznikla stálá armáda evrp. typu, rozšířeny kontakty se západem

·  Petr Veliký – nechává zakládat manufaktury, založena jednotná měna, vznikly centrální úřady, zavedena daň z hlavy – vadila hlavně měšťanům; rozehnal bojarskou dumu – šlechtický zemský sněm, nahrazena senátem – plnil Petrovy pokyny

·  chybou – upevňování nevolnictví – nebyla volná pracovní síla pro průmysl

·  ruská šlechta – přijímala Petrovy reformy s nedůvěrou, i on na ní vyvíjel nátlak – pořádal hostiny, kde se šlechta měla naučit evrp. způsobům – museli evrp. vypadat a chovat se tak, zavedena daň z vousů – byli nuceni se jich vzdát, museli nosit evrp. oblečení, museli se naušit evrp. stolovat, osobně je učil jíst příborem – ti co nechtěli – trestal je – nalil jim hořící vodu do krku – nepřežili to    - všichni čekali, až umře...

·  1725 – Petr Veliký umírá a řada jeho reforem je rušena, období palácových převratů – za 30 let se vystřídalo 6 panovníků

·  1762 – poslední palácový převrat – svržen z trůnu Petr III. vlastní manželkou Kateřinou – pocházela z německa, zahájila reformy – navázala na Petra I.

·  pustila se do války s Tureckem, získala přístup k černému moři

·  Kateřina Veliká – ovládla nová území na Ukrajině a v Bělorusku – zabrala ho Polákům

·  1773 – 1775 – kozácké povstání – v čele Jemeljan Pugačov – donský kozák – vydával se za svrženého vara Petra III. – získla mnoho příznivců a ze začátku měl vojenské úspěchy, později mezi sebou kozáci měli spory, měli špatnou výzbroj, nakonec Pugačov zajat a popraven

·  carevna – zahájila tvrdou represi – zhoršilo se postavení nevolníků, šlechta a měšťanstvo získali nová privilegia, část šlechty – chápe, že se takhle s nevolníky zacházet nedá – hlavně vzdělaná ruská šlechta – Alexandr Radiščev – napsal knihu – „Cesta z Petrohradu do Moskvy“ – popsal, co člověk všechno může vidět na této cestě, když si ji carevna přečetla – nechala Radiščeva vystěhovat na Sibiř
Přidal: tess.for 4. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 597
Zhlédnuto: 5675 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Západní Evropa po třicetileté válceHabsburská monarchie po třicetileté válceDějepis