< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >OsvícenstvíRomantismus ve světové literatuřeLiteratura

Preromantismus

2. května 2007 (?)
-    v 18. století byla největší událostí Velká francouzská revoluce, byl svržen panovnický absolutismus, ve 2. polovině 18. století se zdůrazňovaly citové povahy prostého člověka
-    vzniká preromantismus (sentimentalismus) - obhajoval právo člověka na citový, ničím neomezovaný život
-    rozumem se svět zcela nepozná, předem se nedá odhadnout, co se bude dít v příštím okamžiku - to platí i o člověku a jeho povaze
-    zastánci preromantismu se opírali o pozorování přírody, která je pro ně tajemná, ve společnosti spatřovali jen omezování člověka
-    preromantismus měl zájem o exotické kraje, dávné doby, odlehlá venkovská zákoutí a prostředí nedotčená civilizací, měli zájem o venkovany a lidi žijící mimo civilizaci
-    nejznámější byly výtvory vzniklé v lidovém prostředí, začaly se sbírat lidové písně, pohádky, pověsti, vydávaly se sbírky lidové poezie, svou prostotou představovaly estetický ideál, kterému se snažila přiblížit umělecká tvorba, autoři se odpoutávali od strohých pravidel klasicismu, vyjadřovali touhu po životě
-    vznikají sentimentální romány, povídky lyrické cestopisy s častými odbočkami od děje, úvahovými pasážemi, bylo zde i citové hodnocení zážitků
-    vznikaly měšťanské „plačtivé“ tragédie - hrdinové nebyli jen jako šlechtici, ale jako předchůdci moderních hororů
-    v Anglii vzniká Gotický - černý román, román hrůzy, tvoří se jezerní a hřbitovní poezie s pochmurnými obrazy jezer, noční scenérie, hradní trosky - část těchto obrazů přešla do romantismu
-    motivem byl symbol mnicha, poustevníka, vězně, poutníka - plně se projevují i v romantismu, tvoří se balady
·    Anglie
-    vzniká zde první román
o    Samuel Richardson
§    Charussa aneb historie mladé dámy
-    rozsáhlé vypravování dopisovou formou, dokonale zobrazuje nitro jednajících postav - kritika bezohlednosti postav, hlavní hrdinka v závěru románu umírá
-    autor se snaží u čtenářů vyvolat silnou citovou odezvu, bojují proti těm, kdo nerespektují práva každého člověka rozhodovat o svém osudu nebo si s ním cynicky zahrávají
o    Laurence Sterne
§    Život a názory blahorodého pána Tristama Shandiho - nejvýznamnější preromantický román ve světové literatuře
4. května 2007
-    první sbírku lidové slovesnosti v době preromantismu napsal Thomas Percy - Památky starodávné anglické poezie - texty z 18. století, prosté a baladické, vzor pro umělou baladickou tvorbu
-    James Macpherson - Básně Ossianovy - přetvoření starých keltských pověstí, o hrdinství dávných bohatýrů
·    Francie
o    Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)
-    filozof, pedagog, spisovatel, narozen v Ženevě
-    v 16ti utekl z města, do 30ti bez práce, skromné honoráře za drobné články
-    přesvědčen, že za sociální nerovnost může soukromé vlastnictví, lidská povaha je dobrá, pokud není zkažena civilizací, rozvíjí myšlenky, že člověk je od přírody dobrý, náprava možná životem v souladu s přírodou
§    pedagogický román Emil
-    Emil vyrůstal na venkově uprostřed přírody, odkázán na vychovatele, v kontaktu s vesnickými dětmi nabude zdatnosti, získá poznatky z vědy a techniky
-    vyučí se řemeslu, je imunní vůči svodům zkažené civilizace
-    za román sklizen úspěch, ale vydán na něj zatykač, stal se psancem a musel utéct z Paříže
§    autobiografická zpověď Vyznání
-    vydána posmrtně
§    román Nová Heloisa
-    tragický příběh lásky, napsán dopisovou formou
o    Antoin-Francois Prévost
§    román Manon Lescaut
-    u nás zdramatizován
·    Německo
o    Johann Gottfried Herder
-    první autor německé lidové poezie
§    Lidové písně
-    dva svazky
§    Myšlenky k filozofii dějin lidstva
-    názor, že lidstvo se vyvíjí nerovnoměrně, v čele jeden silný stát
-    domnívá se, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se k moci dostanou Slované, takový má být i vztah slovanské kultury k jiným
o    Gotthold Ephraim Lessing
-    literární teoretik a kritik
§    Hamburská dramaturgie
-    domnívá se, že není třeba trvat na zákonu tří jednot, a že příslušník měšťanské třídy může být hrdinou tragédie
-    oceňuje dílo Shakespearovo
§    Emilie Galotti
-    první měšťanská tragédie v německé literatuře
-    dívka z měšťanské rodiny radši umírá, než aby se stala obětí panovnické zvůle
§    měšťanská komedie Mína z Barmhelmu
§    filozofické drama Moudrý Nathan
14. května 2007
o    Friedrich Schiller (1759 - 1805)
-    narozen v Marbachu, vystudoval vojenskou školu, kde měl přísnou výchovu, která poznamenala jeho mládí, v té době napsal své první a nejrevolučnější drama Loupežníci
§    Loupežníci
-    hra o pěti dějstvích, odehrává se v Německu a Česku v polovině 18. století, popisuje události dvou let
-    děj začíná na zámku Moorů, Franc Moor dal otci podvržený dopis o bratru Karlovi, že je zloděj, vrah a násilník => Karel vyděděn
-    Karel nevěděl proč a ze zoufalství se nechá zvolit hejtmanem loupežníků, s nimi jede do Čech, setkává se s Kosinským - vypráví mu příběh o lásce, tím připomene Karlovi jeho dávnou lásku k Amélii
-    mezitím Franc, který se zbavil bratra (mimo jiné i kvůli Amélii), se chce zbavit i otce, Amélii nezíská a přemluví otcova nepřítele Heřmana, aby se přestrojil za svědka Karlovy smrti, starého otce ztráta skolí
-    Franc má výčitky, otce drží zavřeného, Amélii se prozradí, přijde Karel a otce osvobodí, Franc se strachy zastřelí, otec umírá žalem
-    Karel by si chtěl vzít Amélii a ne vše zapomenul, ale váže ho přísaha loupežníkům, nakonec Amélii zabije, je na něj vypsána odměna a odchází
-    po premiéře v Marbachu mu bylo zakázáno psát další hry
-    roku 1780 dokončil studium na lékařské fakultě ve Stuttgartu, zpočátku pracoval jako vojenský lékař, ve svém povolání však nebyl šťastný a uprchl do Frankfurtu, kde psal dál
§    napsal tu např. drama Úklady a láska
-    roku 1783 se přestěhoval do Mannheimu, kde působil jako ředitel, roku 1789 - 1799 působil jako profesor na univerzitě v Jeně
-    roku 1799 přijal pozvání Goetha do Výmaru, tam založili německé národní divadlo
§    vznikají zde jeho nejlepší dramata - Maria Stuartovna, Panna Orleánská, Nevěsta z Mesiny, Vilém Tell, Valdštejn - k této tragédii čerpal látku v Čechách
§    Óda na radost
-    zhudebněná verze tvoří závěr Beethovenovy 9. symfonie
-    opěvuje radost jako tajemnou sílu spojující lidi všech národností, různého smýšlení a věku
15. května 2007
o    Johann Wolfgang Goethe
-    jedna z největších osobností světové literatury
-    narodil se v měšťanské rodině ve Frankfurtu nad Mohanem, studoval práva a přírodní vědy, práva v Lipsku, ale v důsledku nemoci studium přerušil, dokončil je ve Štrasburku
-    jako právník působil ve Wetzlau, později byl dvorním radou a ministrem státní správy
-    přitahovala ho anglická literatura, zejména dílo Shakespeara
-    představitel sdružení Sturm und Drang (Bouře a vzdor)
-    pojmenované podle stejnojmenné hry Friedricha Maxmiliána Klingera hrané roku 1777
-    hnutí je charakteristické tím, že se zavazovalo za tvořivou svobodu člověka, jedince, který odmítá konvence a společenské předsudky a řídí se vlastním roumem, ideálem pro autory hnutí byli silné osobnosti, géniové (=> období géniů)
-    nejlepší díla z tohoto období spadají do dramatu, např. od Goetheho
§    Götz von Berlichingen (námět ze selského povstání)
§    Utrpení mladého Werthera (forma dopisů a deníkových zápisků, hrdina končí sebevraždou)
§    báseň Prométheus
-    od Schillera Loupežnící a dílo Úklady a láska
-    během svého dlouhodobého pobytu ve Výmaru se jako ministr malého vévodství věnoval různým státním záležitostem, studoval přírodně vědy
-    pro jeho tvorbu měla velký význam cesta do Itálie, která mu poskytla nové podněty, navazuje na odkaz antické a renesanční literatury
-    spolu se Schillerem vytvořil z Výmaru středisko pokrokové německé literatury
-    měl osobní vztah k Čechám, byl ve stycích s našimi obrozenci (jako byl Dobrovský nebo hrabě Kašpar Šternberk), často jezdil do západočeských lázní (Karlovy Vary, Mariánské lázně)
§    jako 74letý se zamiloval do 19tileté Ulrike von Lewetsow => dílo Mariánské elegie
§    Ifigenie na Tauridě - čerpal ze starořeckých bájí
§    Torquato Tasso - historické drama o italském humanistovy, působil na knížecím dvoře ve Feraře v 19. století
§    Egmont - čerpal ze španělských dějin
§    Italská cesta - popisuje zážitky z Itálie
§    Římské elegie - s antickou tematikou
§    tři balady - Rybář, Král duchů, Hledač pokladů
§    nedokončený dvojdílný román Viléma Meistera léta úřednická, Viléma Meistera léta tovaryšská
§    Faust
-    dvoudílná veršovaná tragédie, 1. díl vznikl v roce 1788, druhý byl vydán roku 1832
-    jedno z myšlenkově nejhlubších děl světové literatury
-    zpracoval zde starou pověst z knížek lidového čtení od 16. století
-    učený doktor Faust v touze po poznání prodal svou duši ďáblu, čímž propadl věčnému zatracení
29. května 2007
-    Faust byl stále nespokojený, toužil po novém poznání, Mefistofeles zosobňoval ďábla a nabídl mu své služby, za to mu Faust slibuje duši, jestliže dosáhne uspokojení
-    Mefistofeles jej uvede do veselé společnosti, omladí jej, seznamuje ho s příjemnou měšťanskou dívkou Markétkou, Faust se do ní zamiluje, Markétka však zapříčiní smrt matky a bratra, který byl zabit v souboji s Faustem
-    Markétka s Faustem čekají dítě, ale Markétka ho ze zoufalství utopí a v žaláři čeká na popravu
-    v 2. díle propadá Faust zoufalství z Markétčiny smrti, Mefistofeles jej odvede na císařský dvůr, tam má zapomenout a rozptýlit se, Faust získá císařovu důvěru, když vynálezem papírových peněz zachrání říši před úpadkem
-    Mefistofeles vyvolává z podsvětí nejkrásnější ženu starověku Helenu, Faust s ní má syna Euforiona, Helena i syn ale umírají, Faust se vrací zpět ke dvoru, aby si od císaře vyžádal bažinatou krajinu u moře, kterou chce změnit v úrodnou, aby tu mohli hospodařit lidé
-    v uskutečnění této vidiny poznal smysl svého života, ačkoli ucítil uspokojení a svou duši by měl podle dohody odevzdat peklu, zachraňuje ho ušlechtilý záměr pomáhat lidem
Přidal: developer 1. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1922
Zhlédnuto: 4612 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >OsvícenstvíRomantismus ve světové literatuřeLiteratura