Třída: Obojživelníci

Třída: Obojžívelníci

·  čtyřnožci

·  schopni žít na souši a dýchat vzdušný kyslík

·  trvale vázáni na vodu kvůli rozmnožování, samice kladou vajíčka do vody – nemají obaly ani skořápky, larvy = pulci – podobná stavba a život jako ryby, hlavní orgán – postraní čára, mají lysou kůži bez ochraných žláz, dýchají žábrami, jako první narůstají zadní končetiny; dospělci – žijí na souši, v kůži mnohobuněčné žlázy, které vylučují ochraný hlen, nebo jedovaté výměšky

·  dýchání – dospělci plícemi i povrchem těla

·  srdce  - 2 síně a 1 komora s neúplnou přepážkou – u dospělců

·  nejvíce rozšíření v pralesech – kvůli vysoké teplotě a vlhkosti, nežijí v mořích, aktivita závislá na okolní teplotě – nejvíce se vyskytují na jae v mírných pásech

·  odolní vůči nedostatku potravy

·  živí se hmyzem, blatnice a ropuchy – loví v noci

·  v ČR chránění

·  bioindikátory kvality životního prostředí

·  skokan hnědý: 

o   u nás nejčastější

o   do 10 cm

o   hnědé tělo se skvrnami, světlé břicho

o   stavba – nemají žebra – měkké tělo, ale mají vyvinutou jako první hrudní kost, přední končetiny se 4 prsty, zadní s pěti a spojené blánou přizúsobené ke skákání, oko – dolní pohyblivé víčko, mžurka a horní nepohyblivé

o   v hrtanu hlasivkové vazy

·  prvohorní předci – krytolebci – nejstarší známí čtyřnožci

·  Podtřída: Ocasatí:

o   převážná část života ve vodě

o   živorodí, vejcorodí, neotenické – rozmnožují se už ve stádiu larvy

o   mírné pásmo severní polokoule

o   vysoká regenerace

o   mločík jeskynní – hlavně v Americe, největší čeleď ocasatých, dýchají ústy – nemají plíce

o   Mlok skvrnitý: pomalý pohyb, aktivita v noci, vlhké lesy

o   Čolek obecný, velký, horský: dýchyjí při hladině vzdušný kyslík, „svatební hry“ – při páření

o   Axolotl mexický: akvarijní, neotenické larvy – dospělci jen ojediněle, rozmnožují se i jako larvy

o   Macarát jeskynní: živorodý, slepý, nepigmentovaný, Dinárský kras

o   Velemlok japonský: největší obojživelník, až 150 cm, živí se rybami, = salamander, dožívají se až 50 let

o   úhořík tříprstý – žije v USA

·  Podtřída: Beznozí:

o   starobylí, tropičtí

o   podzemní

o   pouze pravá plíce, nemají nohy, skvělí čich

o   až 100 cm

o   červor vodní

o   vejcorodí – vodní larvy, živorodí – larvy v těle matky

·  Podtřída: Bezocasí

o   nejpočetnější

o   Řád: Žáby

§     kuňka obecná – oranžové břicho

§     blatnice skvrnitá, ropucha zelená – noční aktivita

§     rosnička zelená – paličkovité prsty s přísavkami, žije na stromech a keřích

§     skokan ostronosý, zelený, štíhlý, skřehotavý  - u nás

§     drápatka vodní – laboratorní, k hormoálním testům rené fáze těhotenství – tzv. Hogbenův test

§     létavky  - Austrálie, Indonésie

§     skokan levhartí

§     chlupaté žáby – v Africe, nejsou chlupaté – jsou bradavčité

§     skokan obrovský -  natažený měří metr

§     skokan volský – v USA

§     pipa americká

§     drápatka

§     ocasatky
Přidal: tess.for 1. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 405
Zhlédnuto: 6392 krát