Imperfektum, gerundium, plusquamperfectum

Imperfektum

Vycházíme z infinitivu - odtrhneme koncovku -ar, -er, -ir a přidáme koncovku:

Slovesa zakončená na -ar:
1. -aba
2. -abas
3. -aba

1. -ábamos
2. -abais
3. -aban

Slovesa zakončená na -er, -ir:
1. -ía
2. -ías
3. -ía

1. -íamos
2. -íais
3. -ían

Nepravidelná slovesa:
HAY: había
IR: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
SER: era, eras, era, éramos, erais, eran
VER:veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Použití:
1. označuje časově neomezené minulé děje
Mi abuela vivía en las mentaňas. Moje babička žila na horách. (není řečeno, jak dlouho)

2. označuje děje, které se v minulosti opakovaly
Lenka iba a menudo a visitar a su abuela. Lenka často jezdila k babičce.

3. označuje současně probíhající minulé děje
Cuando era poqueňa, me gustaba más el autobús. Když jsem byla malá, měla jsem více ráda autobus.

4. označuje dějovou kulisu v minulosti
Cuando venía, tuve un pequeňo accidente. Cestou sem jsem měl malou nehodu. (právě když jsem jel)

Gerundium

Od infinitivu odtrhneme koncovku -ar, -er, -ir a přidáme koncovku:
Slovesa zakončená na -ar:
-ando
např.: Hablar - hablando

Slovesa zakončená na -er, -ir:
-iendo
např.: comer - comiendo; vivir - viviendo

Nepravidelná slovesa:
decir - diciendo
hay - habiendo
ir - yendo
venir - viniendo
poder - pudiendo

Plusquamperfectum

Tvoříme pomocným slovesem había (v příslušném tvaru), za které přidáme příčestí minulé.

1. había
2. habías
3. había

1. habíamos
2. habíais
3. habían

Příčestí minulé:
Pravidelné tvoření:
Od infinitivu odtrhneme koncovku -ar, -er, -ir a přidáme koncovku -ado, -ido:
např.: hablar - hablado, comer - comido, vivir - vivido

Nepravidelné:
decir - dicho
escribir - escrito
hacer - hecho
ver - visto
poner - puestoPřidal: Werii 31. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 255
Zhlédnuto: 12719 krát