< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekKvalitativní analytická chemieChemie

Kvantitativní analytická chemie

 • Zkoumá množství složek a jejich poměr
 • Metoda vážkového stanovení – využívá srážecích reakcí, vzniklá sraženina se od roztoku oddělí filtrací a po promytí se zváží. Ze zjištěné hmotnosti a stechiometrie dané reakce se vypočítá obsah určované složky.

  Titrace - odměrná analýza – spočívá v postupném přidávání roztoku činidla o přesně známé koncentraci k roztoku stanovené látky. Činidlo reaguje s látkou do bodu ekvivalence - zreagovala stejná množství činidla a zkoumané látky a v roztoku je přítomen pouze reakční produkt.

  Indikátory jsou sloučeniny, které v důsledku chemické reakce vyvolají v ekvivalenci změnu. Naší snahou je co nejvíce se přiblížit teoretické hodnotě odpovídající ekvivalence. Takto získanou hodnotu označujeme jako konec titrace.

  Odměrnou analýzu lze rozdělit podle druhu probíhající reakce na neutralizační, srážecí, komplexotvornou a redox reakci.

  Instrumentální metody

 • jde o přesná měření prováděná přístroji.
 • Spektrofotometrie – založena na tom, že světlo procházející prostředím je tímto prostředím pohlcováno. Změny energie světelného paprsku se mohou projevit různými způsoby a měří se „optickými metodami“ – interferometrie (měří změnu dráhy světelného paprsku způsobenou prostředím – lom světla), spektrofotometrie (měří absorpci světla prostředím)

  Potenciometrie – elektrochemická metoda – ponořením dvou elektrod do roztoku (elektrolytu) vzniká článek, jehož napětí je určeno rozdílem potenciálů obou elektrod. První elektroda je měrná (indikační), její potenciál se mění se složením měřeného roztoku. Druhá je srovnávací (referentní), její potenciál zůstává konstantní.
  Přidal: jenikkozak 19. 1. 2008
  Zobrazit podrobnosti

  Podrobnosti

  Počet slov: 215
  Zhlédnuto: 4976 krát
  < Předchozí výpisek Zpět na výpis látekKvalitativní analytická chemieChemie