Koordinační (komplexotvorné) reakce, redox reakce

Koordinační reakce

Komplexy tvoří kovové ionty, nejvíce u přechodných kovů. Počet ligand (anionty nebo neutrální molekuly, které obsahují atom s volným elektronovým párem), které se koordinačními vazbami váží na centrální atom, udává koordinační číslo.

Analyticky jsou významné stálé komplexy, jejich vznik je provázen barevnými změnami.

Rovnovážná konstanta se nazývá „konstanta nestálosti komplexu“, čím je K (jak se konstanta značí) nižší, tím je komplex stálejší, protože tím menší je koncentrace jednotlivých iontů v roztoku.

Redox reakce

Oxidačně redukční reakce, dochází ke změně oxidačního čísla
Skládají se z oxidace a redukce, oxidace je zvýšení oxidačního čísla a ztráta elektronu, redukce je snížení hodnoty oxidačního čísla a zvyšuje se počet elektronů.
Založena na přenosu elektronu.
Oxidační činidlo – jiné oxiduje, samo se redukuje, redukční činidlo jiné redukuje, samo se oxiduje.
Tyto reakce probíhají až do ustavení rovnovážného stavu, který charakterizujeme rovnovážnou konstantou.Přidal: jenikkozak 19. 1. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 139
Zhlédnuto: 10172 krát