< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Třicetiletá válkaHospodářství v období přechodu od feudalismu k industriální společnostiDějepis

Hospodářské a politické důsledky vestfálského míru

• konečné mírové smlouvy byly podepsány 24. října 1648, než se informace rozšířila, boje pokračují – např. v Praze
• třicetiletá válka – první konflikt, ve kterém se v tak velkém rozsahu střetly státy Evropy; vedla ke změnám hranic, největší zisky měly Švédové – získali severní Německo, Francie – posunula hranice až na řeku Rýn, vznik dvou států – potvrzena nezávislost Nizozemí a vzniká Švýcarsko
• Sv. říše římská a Španělsko – ztrácejí velmocenské postavení
• Německo – pozice Habsburků byly oslabeny, ale ve stř. Evropě posíleny
• Byl stanoven náboženský mezník – 1624 – co do té doby ovládali katolíci, zůstalo katolíků, a co do té doby ovládali nekatolíci, zůstaly nekatolíkům – čeští nekatolíci ztratili naděje na návrat do vlasti – obnovené zřízení zemské stanovilo, že jediná povolená víra je víra katolická – buď se mohli stát katolíky a nebo se vystěhovat
• vůdcem českých nekatolíků byl Jan Amos Komenský – chápal vestfálský mír jako zradu českých zájmů, velké zklamání mu způsobili hlavně Švédi – ve Švédské armádě bojovalo mnoho českých nekatolíků – ti očekávali, že se budou moci vrátit zpět domů
• 1650 – z našeho území odešli poslední švédští vojáci
• Jan Amos Komenský se snaží zorganizovat novou válku proti Habsburkům; pobýval na dvoře sedmihradského knížete Gyõrgõ Rákoczi [děrďé] – Komenský mu pomáhal reformovat školství a snaží se ho získat pro válečné tažení proti Habs., snaží se pro válku získat také Švédy a Angličany – výsledkem byla válka proti Polákům 1656 – 1660 – Válka Rákocziho a švédů proti Polákům – měla se přeměnit na válku proti Habs., Poláci byli totiž katolíci
• V Lešně v Polsku bylo sídlo Jednoty Bratrské
• k válce proti Habs. Nedošlo, protože ti vyprovokovali válku mezi Rákoczim a turky – Rákoczi padl
• Jednota Bratrská – za své sympatie ke Švédům přišla o Lešno, které bylo vypáleno, Komenskému tam shořela část jeho díla
• Komenský se přestěhoval do Nizozemí a žil ve městě Naarden, kde žil do své smrti, je tam i pohřben – podle smlouvy je toto místo Československým územím
• třicetiletá válka – hosp. oslabila celou Evropu, hlavně u nás způsobila velký hosp. a kulturní rozvrat – Švédi odvezli z českých zemí velké bohatství – např. Ïáblovu bibli, některé obce zcela zanikli a celé oblasti českého venkova byly vylidněné, poklesem počtu obyvatel byla postižena šlechta – přišla o daňové poplatníky – vydáván zákaz volného stěhování poddaných – počátek nevolnictví – poddaný se nesmí bez povolení ženit, nesmí bez povolení vrchnosti studovat. Vrchnost většinou nedělala problémy se sňatkem a studiem, byla stanovaná pravidla pro sňatky lidí z různých panství
• velká množství půdy byla opuštěna – zabírá ji šlechta – zřizuje na ní robotní nevolnické velkostatky – nebyla vyplácena mzda – poddaný má robotní povinnost – několik dnů v týdnu musí zcela zdarma odpracovat na velkostatku - krok zpět – vede to k upevnění feudálních poměrů u nás – zaostávání za vývojem v záp. Evropě. V záp. Evropě pokračuje vývoj industriální společnosti
• prohloubení sociálních rozdílů ve společnosti – válka umožnila skupině lidé zbohatnou takovým způsobem, že to v předchozích dobách nebylo možné, obyčejné obyvatelstvo válkou velmi zchudlo
• třicetiletá válka způsobila i morální úpadek – v mnoha zemích začali být organizovány čarodějnické procesy v katolických i nekatolických zemí – stačilo i udání souseda – obrana byla komplikovaná a někdy až nemožná – lidi si vyřizovali účty, upalovány byly ženy i děti
• v lesích – žili i početné loupeživé bandy, které terorizovali okolí – i po válce přepadávali vesnice a loupili – proti nim vysílány trestné výpravy – bohužel vraždili i nevinné obyvatelstvoPřidal: tess.for 12. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 590
Zhlédnuto: 6188 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Třicetiletá válkaHospodářství v období přechodu od feudalismu k industriální společnostiDějepis