< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Prvky skupiny chromu – Cr, Mo, WČinidla v organické chemiiChemie

Uhlovodíky

- dvouprvkové sloučeniny C a H
Klasifikace uhlovodíků: podle řetězce – cyklické a acyklické. Acyklické – otevřené – uhlíkové atomy spolu nejsou spojeny v kruhu; cyklické – uzavřené – atomy jsou v cyklu. Cyklické uhlovodíky se dále dělí na cykloalkany (nasycené), cykloalkeny (nenasycené) a aromatické (arény).
Uhlovodíky se dále dělí na rozvětvené a nerozvětvené - u nerozvětvených žádný z jejich atomů není spojen s více než dvěma atomy uhlíku. Rozvětvené – v nech nejméně jeden atom váže minimálně tři další atomy uhlíku.
Nasycené a nenasycené uhlovodíky – nasycené obsahují ve svých molekulách pouze jednoduché vazby, nenasycené obsahují dvojnou nebo trojnou vazbu.

Základní typy reakcí organických sloučenin

1. Adice - přeměna násobných vazeb na jednoduché
2. Eliminace - opak adice
3. Substituce - záměna jednoho atomu nebo skupiny jiným atomem nebo skupinou
4. Přesmyk - změna jedné sloučeniny v jinou přeskupením atomů uvnitř molekuly. Výsledkem je izomerní produkt.

ALKANY=PARAFÍNY
-pouze jednoduché vazby
-nasycené acyklické
-koncovka -an
-methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan
ALKENY=ALEFINY
-jedna dvojná vazby
-nenasycené acyklické
-koncovka -en
- ethen, propen, buten, penten, hexen, hepten, okten, nonen, deken
ALKINY=ACETYLENY
-jedna trojná vazba
-nenasycené acyklické
-koncovka -in
- ethin, propin, butin, pentin, hexin, heptin, oktin, nonin, dekin

přítomnost dvou dvojných vazeb -dien
přítomnost tří dvojných vazeb -trien

Cyklické uhlovodíky
-předpona cyklo- a po následuje název uhlovodíku
-cykloalkany -an
-cykloalkeny-en
-areny - pravidelné střídání vazby jednoduché a dvojné
-předponami orto, meta, para vyjadřujeme, že atomy nebo skupiny atomů nahrazující vodíkové atomy, jsou v benzenovém jádře vedle sebe(orto), přes jeden atom(meta), ob dva atomy(para).

Uhlovodíkové zbytky -vzniká odtržením vodíkového atomu z molekuly uhlovodíku
-od acyklických - alkyly - -yl
-od cyklických - cykloalkyly - cyklo-....-yl
-od arén - aryly

Názvosloví
a.triviální - v obchodech
b.systematické - v chemii
Postup:
1. Vyhledáme hlavní řetězec (řetězec s největším počtem uhlíkových atomů)
2. Přítomnost uhlovodíkových zbytků vyjádříme jejich názvy a polohu označíme číslem. Čísla uhlíkových atomů, nesoucí uhlovodíkové zbytky, musí být co nejmenší. Počet uhlovodíkových zbytků vyznačíme příslušnou násobící předponou (di, tri, tetra, penta...). Více zbytků uhlovodíků řadíme abecedně.Přidal: jenikkozak 8. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 335
Zhlédnuto: 22982 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Prvky skupiny chromu – Cr, Mo, WČinidla v organické chemiiChemie