< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na písemku - Napoleonské války -> Český politický život ve 2. pol. 19. stoletíVýpisky na písemku - Počátek 2. světové války -> Konec 2. světové války v EvropěDějepis

Výpisky na písemku - Vznik Československa -> Československá meziválečná kultura

Pojmy


Muži 28. října – lidé, kteří provedli převrat v Praze
Martinská deklarace – Slováci se v Martině přihlásili k českým zemím => vznik Československa
Plebiscit – referendum
Maďarská republika Rad – Komunistické Maďarsko; Béla Kuhn
Slovenská republika Rad – v čele Antonín Janoušek – maďarský pokus o obsazení Slovenska
Bavorská republika Rad – komunistický pokus o převrat v Německu
Komunistická internacionála – mezinárodní organizace v Moskvě sdružující všechny komunisty
Pakt Společnosti národů – Versailles; vznik společnosti mající zabránit další válce; sídlo: Ženeva
Versailleská mírová konference – o uspořádání Evropy: USA (Wilson), Velká Británie (David Lloyd George), Francie (Georges Clemenceau) => Versailleský systém
Malá dohoda – spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie – zabránit obnovení Rakouska-Uherska, ochrana hranic
ČEKA – ruská komise pro boj s kontrarevolucí a špionáží, v čele: Felix Dzeržinskij
Bělogvardějci – odpůrci bolševiků v občanské válce
NEP – Nová ekonomická politika – Rusko; dočasně omezeno centrální plánování, povoleno podnikání – hospodářské oživení
Tříčlenné kolegium – vládnoucí skupina po Leninově smrti - Stalin, Zinovjev, Kameněv
Gulag – ruské koncentrační tábory
Washingtonská konference – konference o uspořádání dálného východu a Tichomoří
Hayova doktrína – podle John Hay = americký státní tajemník; velmoci mají volný přístup na čínský trh
Kuomintang – čínská pol. strana, odpůrci komunismu
Panamerická smlouva – Státy latinské Ameriky, USA – zavázání se k hospodářské spolupráci
Trockismus – odvětví komunismu, vytvořil Lev Trockij
Kulak – soukromý zemědělec v Rusku – likvidováni
Národní shromáždění – československý parlament – Poslanecká sněmovna, Senát
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu = Agrárníci - Antonín Švehla, František Udržal, Milan Hodža, Rudolf Beran, Jan Malypetr; hájí zájmy venkova
sociálně demokratická - zájmy dělnictva, silné pozice v odborech - Vlastimil Tuzar
Strana národně socialistická - podpora Sokolů, legionářů; pravicovější politika - Jiří Stříbrný, Edvard Beneš
Strana národně demokratický - málo poslanců v Parlamentu, velmi vlivné voliče - podnikatelé, finančníci - Alois Rašín, Viktor Dyk, Karel Kramář
Strana lidová - křesťanská strana, silná na Moravě - Jan Šrámek
Slovenský Ľudová strana - na Slovensku - Andrej Hlinka, autonomie Slovenska v rámci Československa
KSČ - vždycky v opozici, usiluje o proletářskou revoluci, řízena z Moskvy, politici v mezích zákona - nemůže být zakázána - Klement Gottwald
Německá nacionálně socialistická strana dělnická (DNSAP) - Hans Krebs - hlásí se k nacizmu, cíl: zničit demokracii; zakázáni
Sudetoněmecká strana - SdP - Konrád Henlein; nehlásí se k nacizmu, přijímají dary z Německa; autonomie Němců v rámci Československa
Hrad - skupina politiků z různých stran v okolí prezidenta Masaryka, i nestraníci (Karel Čapek)
Skupina živnostenské banky - nejvlivnější banka v ČS, ovlivňuje hospodářskou politiku státu - Jaroslav Preiss
New Deal = Nový úděl – americký plán na překonání krize (F. D. Roosevelt) – nové pracovní příležitosti, stavební činnost, zemědělci peníze, že neobdělají část půdy
Mein Kampf – Můj boj, Hitlerova kniha
Noc dlouhých nožů – zatýkání příslušníků SA
Norimberské zákony – zákony proti Židům
Křišťálová noc – v Německu, přepadení židovských synagog, obchodů, mnoho Židů zabito
Zákon na ochranu republiky – po atentátu na Aloise Rašína; zakázaní strany která ohrožuje demokracii, cenzura
Ústřední výbor československých fašistů - česká nacionalistická organizace, vzor Itálie, protiněmecká
Národní obec fašistická – vůdce Radola Gajda = Rudolf Geidl, náčelník generálního štábu, legionář, odstraněn z funkce, vlastenec
Rodobrana – slovenské fašistické ozbrojené jednotky
Politika Appeasementu – usmiřování, vyhoví Hitlerovi, aby udrželi mír
Anschlus – obsazení Rakouska bez boje
Jednání v Godesbergu – Hitler požaduje, aby ČS odstoupilo území kde je víc jak 50 % Němců, Poláků, nebo Maďarů
Konference v Mnichově - Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain a Edouard Daladiére
Strana národní jednoty – spojení Agrárníků, Lidovců a Pravicových národních socialistů, v čele: Rudof Beran
Národní strana práce – spojení Sociálních demokratů a Levicových národních socialistů, v čele: Antonín Hampl
Ukrajinská národní jednota – strana na Podkarpatské Rusi
Vídeňská arbitráž – ČS musí odstoupit území, kde je více jak 50 % Maďarů
Zmocňovací zákon – vláda může sama schvalovat zákony
Karpatská Ukrajina – nezávislá Podkarpatská Rus, hl. město: Chust

Osobnosti


Karel I. – poslední rakouský císař, pokusil se dostat na trůn v Maďarsku, zabránil: Miklós Horthy
Edvard Beneš – ministr zahraničí, prezident
Štefánik – ministr vojenství
Julius Andrásy – rakousko-uherský ministr zahraničí – vyhlásil příměří => signál k rozpadu Rakouska-Uherska
Viktor Dvorsák – v čele Slovenské Ľudové strany = autonomní součást Maďarska v prosinci 1918
Karel Kramář – 1. československý předseda vlády
Karl Liebknecht a Rosa Lucemburgová – vůdci Svazu Spartakovců = extrémní levice v Německu
Benito Mussolini – fašistický diktátor v Itálii
Adolf Hitler – nacistický diktátor v Německu
Alexandr Kolčak – admirál, vůdce 1. výpravy proti bolševikům
Anton Děnikin – generál, vůdce 2. výpravy proti bolševikům
Lev Trockij – odrazil Dohodu během 2. výpravy proti bolševikům
Pjotr Wrangel – 3. výprava proti bolševikům
Jósef Pilsudski – polský generál během 3. výpravy proti bolševikům
Lev Trockij – konkurent Stalina, vyhnanství, emigrace, zavražděn
Grigorij Zinovjev, Lev Kameněv – komunističtí podporovatelé Stalina
Sunjatsen – 1. vůdce Kuomintangu
Peng-Pai – diktátor v čínské provincii Chai-lu-feng
Mao-ce-tung – vůdce čínské komunistické strany
Čankajšek – nahradil Sunjatsena v Kuomintangu
Čojbalsan – mongolský komunistický vůdce
Mahátmá Gándhí – vůdce indické strany: Indický národní kongres; nenásilná kampaň za nezávislost
Džavaharlár Nehrů – levicový představitel Indického národního kongresu; neuspěl
Mustafa Kemal-Atatürk – turecký generál, proti cizímu vlivu, diktátorsky podemokratštil Turecko
Vlastimil Tusar – ČS předseda vlády (1920), Sociální demokracie
Rudolf Bechyně (sociální demokracie), Jiří Stříbrný (národní socialisté), Alois Rašín (národní demokraté), Jan Šrámek (lidovci), Antonín Švehla (agrárníci) – koaliční vláda: Pětka (1920)
Jan Černý – předseda úřednické vlády
Antonín Švehla – předseda vlády
Alois Rašín – ministr financí; atentát
František Udržal – předseda vlády; velký nátlak
Klement Gottlwald – vůdce komunistické strany
Francisco Franco – fašistický španělský diktátor, boj proti levici
John Keynes – ekonom, Anglie – krizi překoná stát zásahy do hospodářství
Friedrich von Hayek – ekonom, Rakousko – krize se postupně vyřeší sama
Franclin Delano Roosevelt – americký prezident, překonání hospodářské krize
Paul von Hindenburg – německý prezident, snaží se zabránit uchopení moci nacisty
Ernest Röhm - velitel SA - nacistické úderné oddíly; spor s Hitlerem o podobě armády – popraven
Josef Goebels – nacistický ministr propagandy
Andrej Hlinka – vůdce Slovenské Ľudové strany, kněz, chce autonomii Slovenska
Béla Tuka – maďarský agent na Slovensku, má rozvrátit ČS, uvězněn
Josef Tiso – Slovenský fašista, kněz, zakládá Klerofašismus – fašismus s křesťanskými prvky
Bohumil Němec – kandidát na prezidenta
Walter Runciman – britský politik, cesta do ČS, má zprostředkovat jednání mezi vládou a Sudetoněmeckou stranou
Jan Syrový – generál, předseda vlády mající za cíl obranu ČS
František Chvalkovský – předseda vlády po Mnichovské dohodě
Andrej Bródy – předseda autonomní podkarpatské vlády
Emil Hácha – prezident 2. republiky
Rudolf Beran – předseda vlády

Česká technika


Bohumil Bidžovský – algebraická geometrie
Emil Votoček – české chemické názvosloví
Jaroslav Heyrovský – objev polarografie, Nobelova cena
Bohumil Němec – gravitační tělíska v kořenech rostlin, prezidentský protikandidát Beneše
Julius Stoklasa – agrochemie
Aleš Hrdlička – společný původ lidských ras
Jan Jánský – krevní skupiny
Karel Engliš – ekonom, hospodářská prosperita ČS
Bohumil Mathesius – lingvistika, zákonitosti mezi jazyky
Bedřich Hrozný – rozluštil jazyk Chetitů
František Lexa – přeložil egyptskou matematickou literaturu

Kultura

Dějepisectví

J. Pekař, J. Šusta, J. Werstadt, J. Slavík, Z. Kalista, F. Krejčí, F. Drtina, J. B. Kozák, E. Rádl, L. Klíma

Literatura


Německá: E. E. Kiskch, Franz Kafka, J. Mühlberger
Slovenská: P. O. Hviezdoslav
Česká: Karel Čapek, F. X. Šalda, A. Novák, O. Fisher, Jan Mukarovský, S. K. Neuman, Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, Josef Hora. Vítězslav Nezval, Vladislav Vančura
Jaroslav Durych, Jakub Deml, Jan Zahradníček, J. Karásek ze Lvovic, Rudolf Medek, Viktor Dyk, Božena Benešová, Marie Pujmanová, Marie Majerová, František Langer, Josef Holeček, Jaroslav Hašek

Divadlo

Karel Hugo Hillar, Jindřich Honzl, Emil František Burian, Jiří Voskovec, Jan Werich

Film

Vlasta Burian, Hugo Haas

Fotografie

Josef Sudek

Hudba

Leoš Janáček, Josef Suk, Jaroslav Ježek, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák

Výtvarné umění

Alfons Mucha kubismus - Bohuslav Kubišta, Emil Filla, Josef Čapek
expresionismu - František Kobliha, Václav Váchal

Sochařství

Otto Guttfreund, Jindřich Štyrský, Toyen, Jan Štursa, Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Otakar Španiel, Ladislav Šaloun, František Bílek

Architektura

modernismus - Jan Kotěra, Josef Gočár, Josef Chochol
Adolf Loose, Dušan Samo Jurkovič, Josef Gočár

Evropská kultura

Malířství

Pablo Picasso (Španělsko), Michail Dobužinskij (Rusko)

Architektura

Adolf Loos (Rakousko), Le Corbusier (Francie), Walter Gropiuse, Ludwig Mies van der Rohe

Literatura

Bertolt Brecht, Jean Giraudoux, Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, Elias Canetti, Rainer Maria Rilke, Ezry Pound (Zpěvy), Thomas Stearns Eliot (Pustina), Guillaume Apollinaire (Alkoholy);
Itálie: Guiseppe Ungareti, Umberto Saba
Španělsko: Federico García Lorca
Francie: Paul Eduard, Jacques Prévert
Československo: Josef Hora, František Halas, Jan Zahradníček, Josef Palivec, Vladimír Holan
Rusko - Velemir Chlebnikov, Andrej Bělyj, Michail Šolochov, Michail Bulgakov, Maxim Gorkij, Boris Pasternak, Dmitrij Šostakovič, emigrace: Marina Cvetajevova, Jevgenij Zamjatin, Ivan Bunin

Drama

Jean Giraudoux, Luigi Pirandello

Film

Francie: René Claire (Pod střechami Paříže), Jean Roneoir (Velká iluze)
Německo: Georg Wilhelm Pabst
SSSR: Sergej Ejzenštejn (Ivan Hrozný)
Amerika: Alfred Hitchcock - natočil 1. zvukový film (1927)

Hudba

Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Artur Honegger, Béla Bartók (maďarský skladatel), Leoš Janáček, Louis Armstrong, Francis Poulen, Paul Hindenmith, Daniel Lesseur, André Jolivart, Olivier Messiaen

Filosofie

Edmund Husserl, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Robert Bultmann, Paul Tilich, Martin Heigger, Oswald Spengler

Bitky


1936 – občanská válka ve Španělsku – Francisco Franco X Levice, Franco vyhrál
1931 – Mukdenský incident – pumový atentát na japonskou železnici => Japonsko vtrhlo do Mandžuska
1937 – Válka Japonska proti Číně
1935 – Italský útok na Etiopii => Italská východní AfrikaPřidal: Tonda 23. 3. 2014
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1473
Zhlédnuto: 3144 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na písemku - Napoleonské války -> Český politický život ve 2. pol. 19. stoletíVýpisky na písemku - Počátek 2. světové války -> Konec 2. světové války v EvropěDějepis