Úvod do biologie

Co zkoumá biologie

Biologie je věda o životě.

Definice života: metabolismus (látkový i energický), reakce na vnější podněty, reprodukce (pohlavní i nepohlavní rozmnožování), růst, dědičnost, vývoj (ontogeneze – vývoj jedince i fylogeneze – vývoj druhu)

Disciplíny biologie:

 • botanika
  • dendrologie – zabývá se stromy
  • botanika nižších a vyšších rostlin
  • histologie – nauka o pletivech a tkáních
 • zoologie
  • ornitologie – ptáci
  • ichtyologie – ryby
  • herpetologie – plazi
  • entomologie – hmyz
 • mikrobiologie
 • cytologie – nauka o buňkách
 • parazitologie
 • anatomie
 • antropologie
 • fyziologie
 • genetika
 • ekologie

Dějiny biologie

Aristoteles – Řek, ve 4. století př. n. l. působil na dvoře Alexandra Makedonského, zabýval se anatomií živočichů.

Hippokrates

Galenos – Hippokrates i Galenos byli Řekové, lékaři, položili základy medicíny a racionálního lékařství (na místo magie).

Avicenna – Peršan, 10. století. Zabýval se lékařstvím.

William Harvey – Angličan, přelom 16. a 17. století, zabýval se anatomií a krevním oběhem (vyvrátil teorii, že krev teče žilami střídavě tam a zpět).

Carl Liné – Švéd, lékař, žil v 18. století. Zavedl systém rostlin a živočichů.

Antony Van Leeuwenhoek – Holanďan, vymyslel mikroskop. Je objevitelem mikroorganismů a dalších mikroskopických útvarů.

Jan Evangelista Purkyně – na přelomu 18. a 19. století, lékař, zkoumal buňku, zavedl názvosloví cytologie, emigroval do Bratislavy.

Bratři Preslové – v 19. století zavedli české a slovenské názvosloví v mineralogii, chemii, zoologii a botanice.

Charles Darwin – v 19. století vykonal expedici kolem světa. Napsal dílo „O původu druhů“, v němž popisuje evoluci a přirozený výběr, díky němuž přežije ten nejlepší. Dále napsal „O původu člověka“.

Johann Gregor Mendel – v 19. století, Němec žijící v Brně, mnich. Byl zakladatelem genetiky.

Luis Pasteur – Francouz v 19. století, lékař, přírodovědec, chemik a fyziolog. Objevil, že infekce jsou způsobené mikroorganismy. Objevil sterilizaci, pasterilizaci. Objevil vzteklinu a vakcínu proti ní, také popsal podstatu kvašení.

Robert Koch – Němec v 19. století, lékař, objevil původce tuberkulózy a cholery.

Ivan Petrovič Pavlov – přelom 19. a 20. století, Rus. Fyziolog, psycholog a psychiatr. Popsal podmíněné a nepodmíněné reflexy. Zasloužil se o laboratorní techniku. Vymyslel např. názvy „flegmatik“, „melancholik“, „sangvinik“ a „cholerik“.

Sigmund Freud – 19. – 20. století, Žid, žil v Příboru, žil ve Vídni a pak odjel do Londýna. Spoluzakladatel moderní psychiatrie i psychologie, objevil pudy a podvědomí.

Aleš Hrdlička – přelom 19. a 20. století – antropolog. „Celé lidstvo je jednoho původu“

Jan Jánský – lékař, přelom 19. a 20. století. Objevil krevní skupiny

Alexandr Fleming – Brit, 20. století. Objevil penicilín.
Přidal: jenikkozak 28. 12. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 359
Zhlédnuto: 1842 krát