< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rusko po vídeňském kongresuVýpisky na písemku - Vznik Československa -> Československá meziválečná kulturaDějepis

Výpisky na písemku - Napoleonské války -> Český politický život ve 2. pol. 19. století

Osobnosti

Horatio Nelson – anglický admirál, zničil velkou část francouzského loďstva v Egyptě za Napoleonských válek
Charles Fourier – praktický socialista; soukromé vlastnictví, výrobní družstva, o zisk se dělí pracující s manažerem
Robert Owen – praktický socialista; v USA vzorná dělnická obec: New Harmony – zkrachoval
Karl Marx, Friedrich Engels – praktičtí socialisté = utopičtí socialisté; řešení revoluce, pracující vládnou
Klement Metternich – tvůrce Vídeňského kongresu, říšský kancléř -> Metternichovský absolutizmus
Václav Matěj Kramerius – nakladatelství Česká expedice, šíří české knihy
Gelasius Dobner, Josef Dobrovský – jazykovědci, historici
Ján Kollár, František Ladislav Čelakovský – vlastenci, představa jednotného slovanského státu v čele s Ruskem
Karel Hynek Mácha – vlastenec – odmítá stát s Ruskem
František Palacký – vlastenec – Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě;
František Ladislav Rieger – Riegerův slovník naučný
Ing. Jan Perner – stavitel železnic
Jan Evangelista Purkyně – buněčná teorie
Karel Havlíček Borovský – žurnalista
Emanuel Arnold, Karel Sabina – radikální demokraté, národní obrození
František Palacký, Karel Havlíček Borovský – liberální demokraté, národní obrození
Anton Bernolák – slovenský vlastenec, spisovná slovenština: Berlonáčtina
Ján Kolár, Pavol Josef Šafárik – slovenští vlastenci, pro spolupráci s Čechy; slovenština – poslovanštěná čeština
Ján Hollý, Martin Hamuljak – pokračovatelé Bernoláka; lidová slovenština
Ľudovít Štúr – slovenský poslanec v uherském sněmu
Juraj Fándly – kniha Hospodár – příručka pro slovenské rolníky
Dionýs Štúr – slovenský botanik
Francisco Miranda – Vyhlásil nezávislost Venezuely - popraven
Simon Bolívar– vyhlásil nezávislost Venezuely, uprchl, sestavil armádu, vyhnal Španěly z Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Bolívie; vytvořil stát Bolívie
Pavel Ivanovič Pestěl – vůdce Jižního spolku; Rusko, program Ruská pravda – zrušení nevolnictví, volební právo,…
Nikita Muravjov – vůdce Severního spolku; Rusko, projekt ruské ústavy, zrušení nevolnictví, zachování monarchie -> konstituční
Sergej Trubeckoj – Rus, vůdce děkabristů = povstalci povstání v prosinci na Senátním náměstí
Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini – postavili se za hnutí za nezávislost v italských státech
Josef Radecký – český rakouský maršál – porazil povstalce v Itálii
Ludvík Bonaparte -> císař Napoleon III. – prezident ve Francii, synovec Napoleona Bonaparta
Friedrich Wilhelm IV. – pruský absolutistický král, odmítl se stát králem sjednocenému Německu – potlačil sjednocování Německa
Alfred von Windischgrätz – generál, potlačil české povstání při Slovanském sjezdu v Praze
John Brown – bojovník proti otrokářství ve Virginii; popraven
Abraham Lincoln – prezident za občanské války v USA, zastřelen v divadle
Jefferson Davis – konkurent Lincolna, demokrat, neuspěl ve volbách
Robert Edvard Lee – generál Jihu
Ulysses Simpson Grant – generál Severu
John Boothe – herec, zastřelil prezidenta Lincolna
Karl Hohenwarth – rakouský předseda vláda, v jeho vládě čeští ministři: Karel Hrabětínek, Josef Jireček
William Gladstone, Benjamin Disraeli – předsedové vlád v Británii
Otto von Bismarck – železný kanclář, politika cukroví a biče = kombinace tvrdé politiky a dílčích ústupků; sociální reformy, další reformy
Henry Ford – americký podnikatel, výrobní linka => rozmach automobilismu
Geronimo – poslední bojovný náčelník Apačů
Theodore Roosevelt – americký prezident, podporuje Progresivistické hnutí = hnutí za progresivní daň z příjmu
Alexandr Gercen – Rus, do Londýna – tiskárna, pašuje knihy do Ruska
Vladimír Uljanov = Lenin – vůdce bolševiků

Vynálezci

Fyzika:
James Maxwell – studium elektromagnetických procesů
Wilhelm Konrad Röntgen – paprsky X
Piérre a Marie Currie – radioaktivita
Heinrich Goegel – 1. použitelná žárovka
Julius Plücker – plynová výbojka
Benjamin Lulliman – petrolejová lampa
František Křižík – oblouková lampa
Antonio Pacinotti – elektromotor – zdokonalil Werner Simens -> do lokomotivy
Gottlieb Wilhelm, Karl Benz – benzínový motor na kolo; automobil
John Dunlop – pneumatika
Bratři Lumiérové – počátky filmu
Edison – fonograf
Emil Berliner – gramofonová deska
Waldemar Ponlsen – magnetofon
Filip Reis – telefon; Alexander Bell – vylepšil
Alexander Popov – bezdrátová telegrafie
Nikola Tesla – bezdrátový přenos elektriky
Dimitrij Mendělejev – vodka, Periodická soustava prvků
Louis Pasteur – očkování, tepelná konzervace
Henri Nestlé – kondenzované mléko, sušenky
Alfred Nobel – dynamit
Luigi Pamieri - seismograf

Kultura

Romatismus
Literatura
Německo: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Shiller, Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Engels
Anglie: Samuel Richardson, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Walter Scott, George Gordon Byron
Francie: Stendhal, Victor Hugo
Rusko: Michail Lermontov, Alexandr Sergejevič Puškin
Polsko: Adam Mickiewicz
Hudba
Německo: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf, Richard Wagner
Francie: Hector Berlioz
Rusko: Modest Musorgskij
Polsko: Fryderyk Chopin
Itálie: Niccoló Paganini, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi
Maďarsko: Ferenc Liszt


Historik: Leopold Ranke - Němec
Filosof: Johann Gottfried Herder
Malířství
Francie: Jacques-Louis David
Španělsko: Francisco Goya
Architektura
Francie: Gustav Eiffel, Joseph Monier
Impresionismus
Malířství: Edouard Manet, Auguste Renoir, Georges Seurat
Hudba: Wagner, Fryderyk Chopin, Claud Debusy, Maurice Ravel
Realismus
Literatura: Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustav Flaubert, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Henrik Ibsen, Georges Bizet

Dekadence: Friedrich Nietzsche – básník
Symbolismus: Stéphan Mallarmé, Paul Verlain, Arthur Rimbaud
Avantgardní směry: surrealismus – Francie, expresionismus – Německo, futurismus – Itálie, Rusko, dále fauvismus, kubismus, primitivismus

Pojmy

Rýnský spolek - skupina německých států donucena ke spojenectví s Napoleonem
Sesterská republika – stát přidružený k Francii za Napoleonských válek
Svobodní zednáři – tajné organizace, chtějí zlepšit poměry ve společnosti
  • Ilumináti – charitativní činnost
  • Rosenkruciáni – znuděná bohatá šlechta, okultizmus

Chartisté – v Anglii, program Charta, chtějí volební reformu
Praktičtí socialisté – chtějí prakticky realizovat své názory: Henry de Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen
Zemské vlastenectví – Češi i Němci pracují pro svoji zemi
Nacionalismus – ostatní národy jsou méněcenné
Matice česká – nakladatelství vědecké literatury
Austroslavizmus – spolupráce slovanských národů v Habsburské monarchii
Vzájemnost – 1. slovenská politická organizace, tajná
Kreolové – potomci Evropanů smíšení s původním obyvatelstvem v Latinské Americe
Junta – místní samosprávy v Latinské Americe
Samoděržaví – absolutizmus v Rusku
Burlaci – nevolníci v Rusku, tahají lodě po řece
Svaz spásy -> Svaz blahobytu – tajný spolek opozice v Rusku,
Raznočinci – ruská inteligence nešlechtického původu
Kabinetní list – 1. rakouská ústava; základ budoucí české ústavy
Missourijský kompromis – dohoda v USA – na sever od řeky svobodné státy, na jih otrokářské
Fort Sumter – pevnost na území Konfederace, posádka věrná Severu, dobyta => Válka severu proti jihu
Národní strana – 1. česká strana – štěpí se: Mladočeši a Staročeši
Únorová ústava – rakouská ústava, upevňuje absolutizmus; říjnový diplom: základ této ústavy
Předlitavsko – Rakouské země, České země, Halič, Bukovina, část Chorvatska
Zalitavsko – část Chorvatska, Uherské země
Dualismus – dvojvláda
Prosincová ústava – moderní demokratická rakouská ústava
Fundamentální články – základ česko-rakouského vyrovnání – česká vláda, nové okresy podle národnosti
Chabrusovy volby – spekulativní obchod s velkostatky s cílem získání hlasovacího práva
Toriové – konzervativci v Británii
Whigové – liberálové v Británii
Labouristé – strana práce v Británii
Britské kolonie:
  • Dominia – převaha Evropanů, vlastní parlament
  • Korunní kolonie – v čele Angličan, domorodci se mohou podílet na vládě
  • Irsko – Irové vyháněni do zámoří – vlastní strana Sinn Fein – chtějí nezávislost

Sufražetky – ženské teroristické hnutí za ženské volební právo
Dreyfusova aféra – žid Dreyfus obviněn ze špionáže, nevinný, dál vězněn, o propuštění se zasadili významné osobnosti: Emil Zolla
Srdečná dohoda – dohoda o koloniálních hranicích mezi Anglií a Francií
Protekcionismus – chránění domácích podnikatelů proti zahraniční konkurenci
Kulturkampf – kampaň proti katolické církvi
Pangermánský svaz – myšlenka rasové nadřazenosti Němců
Americká federace práce – celostátní odborová organizace
Monroerova doktrina – odpor proti snahám Evropanů získat vliv v Latinské Americe
Slovanská politika – politika Ruska – vystupují jako ochránci Slovanů
Strany v Rusku:
  • Západníci – chtějí poevropštit Rusko, demokraté -
  • Slavjanofilové – odmítají změny

Duma – parlament v Rusku
Genró – japonští politici v důchodu, vliv na politiku
Sanstefanský mír – Turci a Rusové => vliv Rusů na Balkáně, zabráněno Berlínským kongresem
Burové – Potomci holandských osadníkům v jižní Africe
Dvojspolek – spojenecká aliance: Rakousko-Uhersko + Německo; + Itálie => Trojspolek
Trojdohoda – spojenecká aliance: Británie + Francie + Rusko
Národní strana svobodomyslná – strana mladočechů
Státoprávní ohražení – projev staročechů – vstupem do parlamentu se nevzdali svých požadavků
Stremayerova jazyková nařízení – úřady komunikují v tom jazyce, ve kterém se bylo na ně obráceno
Punktace – oddělená české a německé okresy, školy a úřady – neprosazeno
Nové české strany: Strana pokroková, Křesťansko-sociální strana, Národně sociální strana, Agrární strana, hnutí Omladina – zakázáno; Realisté – Tomáš Masaryk, rozvoj vzdělanosti
Badeniho jazyková nařízení – v českých zemích musí úředníci znát češtinu i němčinu – neprosazeno

Bitvy


Bitva u Trafalgaru – Francie + Španělsko X Anglie – vyhrála (1805)
Bitva u Slavkova (Austrelitz) = bitva tří císařů – Francie (Napoleon) X Rakousko (František I.), Rusko (Alexandr I.) – Francie zvítězila
Bitva u Borodina (1812) – Francie X Rusko – poraženo
Bitva u Kápolny (duben 1849) – Císařská armáda X Maďaři – poraženi
Bitva u Gettysburgu – Sever X Jih – poražen; obrat ve válce ve prospěch Severu
Bitva u Apamatoxu - Sever X Jih – poražen
Bitva u Solferina – italští povstalci X Rakousko – poraženo (Oskar říkal, že tohle bude v písemce)
Bitva u Custozza – Rakousko X Italové – poraženi
Bitva u Sedanu (září 1870) – Prusko X Francie – prohrála, Napoleon III. zajat
Bitva u Little Bighornu (1876) – USA X indiáni – náčelník Sedící Býk, zmasakrovali vojenskou jednotku v čele s plukovníkem Georgem Custerem
Bitva u Wounded Knee (1890) – USA X indiáni – jsou zmasakrováni
Bitva u Cušimy (květen 1905) – Rusové X Japonci – vyhráliPřidal: Tonda 5. 11. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1363
Zhlédnuto: 2408 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rusko po vídeňském kongresuVýpisky na písemku - Vznik Československa -> Československá meziválečná kulturaDějepis