Kleopatra

Kleopatra(69-30 př. n. l.) byla poslední makedonskou královnou Egypta. Pocházela z rodu Ptolamaia,vojevůdce Alexandra Velikého, který se po Alexandrově smrti stal králem. Kleopatra zřejmě byla krásná. Určitě byla moudrá, okouzlující a velmi rozhodná. Kleopatra se stal královnou v roce 51 př. n. l., když jí zemřel otec. Její desetiletý  bratr Ptolemalos se stal králem.

Prolemalovi strážci se chopili moci a Kleopatru vyhnali. Zpět na trůn ji dosadilo římské vojsko Julia Caesara. Podle legendy se Kleopatra dala k Caesarovi donést zabalaná v koberci. Ať to bylo jakkoli, Caesar se do ní zamiloval. Měla s ním syna Caesariona. Caesar pozval Kleopatru a Caesariona do Říma a tam zůstala až do roku 44 př. n. l., kdy byl Caesar úkladně zavražděn.

Římský vojevůdce Marcus Antonius požádal Kleopatru o podporu ve svém úsilí získat moc v Římě. Velmi se do ní zamiloval. Později se vzali a měli tři děti. Marcus Antonius se vrátil do Říma, aby se z politických důvodů oženil s Octavií, sestrou Octavianovou. Brzy se však opět vrátil ke Kleopatře. Marcus Antonius a Kleopatra usilovali o ovládnutí východní římské říše. Jenže jejich vojska byla roku 31 př. n. l. poražena v bitvě u Aktia, mysu ve středním Řecku, Octavianovým vojskem (později Augustus Caesar).

Protože je Octavianus pronásledoval do Alexandrie, rozšířila Kleopatra zvěsti, že zemřela. Marcus Antonius se ze zoufalství probodl. Zemřel jí v náručí. Kleopatra se snažila s Octavianem uzavřít mír, ale neuspěla. Vzala si život tak, že si na prsa položila velmi jedovatého hada brejlovce egyptského.
Přidal: terezon15 31. 10. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 250
Zhlédnuto: 2266 krát