< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Politický systém českého stavovského státuRusko po vídeňském kongresuDějepis

Výpisky na písemku - Velké zeměpisné objevy -> Baroko

Osobnosti

Bartolomeo Diaz – objevitel, doplul k mysu Dobré naděje
Vasco de Gama – objevitel, doplul do Indie podél Afriky
Ferdinand Aragonský, Izabela Kastilská – španělští vládci, vyslali Kolumba do Ameriky
Kryštof Kolumbus – objevitel Ameriky
Vincente Yáñes Pinzón – první Evropan v Jižní Americe
Amerigo Vespucci – napsal knihu => název Amerika
Fernão Magalliães – portugalský mořeplavec, objevil Magellanův průliv, obeplul zemi
Francis Drake – Angličan, podobná cesta jako Magalliães
Francisko Pizarro – vyvrátil říši Inků
Diego Almagro – vyvrátil říši Inků
Hernando Cortéz – vyvrátil říši Aztéků
Montezuma II. – vládce Aztéků, ovládl Mixtéky, zajat Cortézem; ukamenován
Vajna Kapak – vládce Inků, synové: Huáskár, Atahulpa
Atahulpa – zvítězil v boji o moc, zajat Pizarem, popraven
Vladislav Jagellonský – český král, vládne jen v Čechách
Matyáš Korvín – český král, vládne mimo Čechy
Vladislav II. Jagellonský – král všech českých zemí, uherský král; vydává Vladislavské zemské zřízení
Bartoloměj Münsterberský – vnuk Jiřího z Poděbrad, šlechtic, na straně měšťanů proti šlechtě
Jiří Dóža – vůdce povstalců proti uherským magnátům, popraven
Jan Zápolský – uherský magnát, porazil povstalce; bojuje proti Ferdinandovi II.; ovládá východ Uher
Vilém z Pernštejna – nejvyšší hofmistr, zasadil se o jednání mezi šlechtou a měšťany
Ferdinand Habsburský – Český král, českým sněmem zvolen ostatními přijat; neplní sliby ohledně náboženské svobody
Tadeáš Hájek z Hájku – učitel na pražské akademii, přeložil Herbář do češtiny
Jan Jesenský-Jesenius – lékař, 1. veřejná pitva v Čechách
Kunát Dobřenský, Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan – stavitelé rybníků
Martin Luther – německý reformátor
Thomas Münstzer – vůdce radikálních luteránů, vyvolali selskou válku, poraženi
Filip Melanchtom – pomáhá Lutherovi vytvořit církev, zformuloval protestanské vyznání víry
František I. – francouzský král, zřídil úřednickou šlechtu, právo jmenovat biskupy a opaty
Jindřich VII. – anglický král, zřídil hvězdnou komoru – soud, zabývá se politickými spory; zřídil si svoji církev
Alžběta – anglická královna, válka se Španělskem
Francis Drake – porazil Španěly, plavba kolem světa
Jean Calvin – Švýcarsko, učení o predestinaci – jakmile se člověk narodí, má určen osud; nová církev, stoupenci Helvéti
Ignác z Loyoly – založil Tovaryšstvo Ježíšovo - Jezuité
Ivan III. – ruský vládce, sjednotil Rusko, prohlásil Moskvu za 3. Řím
Boris Godunov – rádce slabého ruského panovníka Fiodora, stal se carem
Vilém Oranžský – nizozemský místodržitel, boj proti Španělsku, poražen, do Francie, nová armáda, první vládce Utrechtské unie
Fernando Alvarez z Alby – španělský generál, porazil nizozemské povstalce
Rudolf II. – český a uherský král, římský císař, málo schopný, musí odstoupit
Matyáš – bratr Rudolfa II., donutil ho odstoupit
Jindřich Matyáš Thurn – v čele radikálních nekatolíků, provedli defenestraci; včele české armády
Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slabata - úředníci, vyhozeni z oken Pražského hradu
Filip Fabricius – úředník, letěl taky
Václav Vilém z Roupova – v čele vlády 30 direktorů
Henri Dampierre, Karl Bonaventura Buquoy – v čele 2 armád proti českým povstalcům
Fridrich Falcký – král federace proti Habsburkům
Kristián z Anhaltu – v čele českého vojska během bitvy na Bílé hoře
Albrecht z Valdštejna – v čele Habsburské armády
Ottavio Piccolomini – velitel Valdštejnovi stráže, udal ho císaři, Valdštejn zavražděn
Karel I. – Anglický král, spory s parlamentem, pokouší se vládnout absolutisticky, poražen, popraven
Oliver Cromwell – v čele armády anglického parlamentu, porazil krále, prohlásil se diktátorem: Lord Protektor
Vilém III. Oranžský – spojil Anglii a Nizozemko do personální unie
Jean Colbert – francouzský ministr financí, merkantelismus
Fridrich Vilhelm – braniborský vládce, sjednotil Braniborsko a Prusko do Pruského království
Pavel Hynek Morgenthaller, Filip Wilhelm Hörnigh – ekonomové v Habsburské monarchii
Kara Mustafa – turecký velkovezír, velí Turkům při obléhání Vídně
Jan III. Sobiesky – polský král, zachránil Vídeň
Evžen Savojský – Habsburský velitel, vyhání Turky ze země
Lammingen z Albenreuthu = „Lomikar“ – koupil domažlické panství, boj proti Chodům
Jan Sladký Kozina – vůdce Chodského povstání, popraven

Literatura

Cestopisy - Martin Křivoústý, Martin Kabátník, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Oldřich Prefát z Vojanova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – básně, epistolograf
Jan Skála z Doubravy (Doubravius) – odborné, dějepisné a básnické práce
Viktorín Kornel ze Všehrd – zdůvodnil požadavek, aby se psalo česky
Václav Písecký – překladatel řeckých spisů
Karel starší ze Žerotína – politické spisy
Jan Blahoslav – Filipika proti misomusům – odpůrcům vědy
Hynek z Poděbrad – překlad jedenácti novel z Dekameronu
Václav Hájek z Libočan – Kronika Česká
knihtiskaři – Mikuláš Konáč z Hodišova, Daniel Adam z Veleslavína

Baroko

Miguel de Cervantes y Saavedra (Don Quijote de la Mancha), Terezie z Ávily (básně), Louis de Góngora y Argote (lyrické básně) - Španělsko
John Milton (Ztracený ráj), John Donne (Písně a sonety) – Anglie
Torquato Tassa – Itálie
Fridrich von Spie, Andreas Gryphius, Hanse Jacob Christoffel von Grimmelshausen – Německo
Jean de La Fontaine (bajky), Moliere – Francie
Jan Amos Komenský – Orbis pictus – Svět v obrazech, Labyrint světa a Ráj srdce, Brána jazyků
Bohuslav Balbín (historik, Výtah z dějin českých), Jan Kořínek, Jan František Beckovský, Adam Michna z Otradovic, Bedřich Bridel (Co Bůh? Člověk?) - Česko

Divadlo

Baroko

William Shakespeare – dramatik, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Hamlet, Mackbeth, Othello, Král Lear - Anglie
Jacob Bidermann, Andreas Gryphius – Německo
Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina – Španělsko
Pierre Corneille, Jean Baptista Moliere, Jean Racine – Francie

Hudba

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Jan Blahoslav – Muzika, knížka zpěvákům náležité zprávy sobě zavírající

Baroko

Jean Sebastian Bach, Georg Phipipp Telemann, Antonio Vivaldi
Georg Fridrich Händel – opera
Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Antonio Cesti, Alessandro Scarlatti
Adam Václav Michna z Otradovic, Bohuslav Matěj Černohorský, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka - Česko

Výtvarné umění

Baroko

Michelangelo Amerisi (zakladatel realismu), Annibale Carraci (tradice klasicizující malby), Pietro da Cortona - Itálie
Gregorio Hernandéz, Pedro de Mena y Medrano (plastiky v toledské katedrále), Diego Velázsques - Španělsko
Peter Paul Rubens, Rembrand van Rijn – Nizozemí
Nicolas Poussin – Francie
Václav Hollar, Karel Škréta, Jan Kryštof Liška, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav Vavřinec Reiner – Česko

Architektura

Baroko

Carlo Maderna, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Guarino Guarini – Itálie
Johan Balthasar Neuman, Johann Dientzenhofer; Kryštof a Kilián Dientzenhofer – Německo, střední Evropa
Jahan Bernhard Fischer e Erlachu, Johann Lucas Hildebrandt, Georg Raphael Donner – Rakousko
Christopher Wren – Anglie
Carlo Lurago, Francesco Carrati, Jean-Baptiste Mathey, Jan Bernard Fischer z Erlachu, Jan Blažej Santini-Aichl – Česko

Sochařství

Baroko

Jan Jiří Bendl – Socha sv. Václava
Ferdinand Maxmilián Brokoff – sousoší na Karlově mostě
Matyáš Bernard Braun – sochy na Kuksu

Pojmy

Santa Maria, Pinta, Niňa – lodě první Kolumbovy výpravy
Tenochtitlan – hlavní město Aztécké říše
Cuzco – hlavní město Incké říše
Machu Picchu – incké město v horách, objeveno až počátkem 20. století
Manufaktura – hromadná ruční výroba
  • Koncentrovaná – výroba na jednom místě
  • Rozptýlená – pracuje se doma, majitel dodá suroviny a vybere hotové výrobky

Vladislavské zemské zřízení – vydáno na nátlak šlechty Vladislavem II. Jagellonským, omezuje politická práva měšťanům – nemohou hlasovat na zemském sněmu, zemský soud může zasahovat do městského práva
Svatováclavská smlouva – 1517 - dohoda mezi českou šlechtou a měšťany – šlechta může hospodářsky podnikat, městské soudy nezávislost, měšťané mohou hlasovat na sněmu
Novoutrakvisté – husité, přijali Lutherovo učení
Staroutrakvisté – husité, nepřijali Lutherovo učení
Stavovská stát – panovník, jeho moc je omezena zemskými sněmy – představitelé stavů
Generální sněm českých zemí – zástupci stavů všech českých zemí; zásadní otázky
Zemské desky – sbírka zákonů
Zemský soud – 4x ročně, předsedá panovník; spory mezi šlechtou
Fojt – zemský hejtman v Lužicích
Epistolografie – dopis, nečte pouze adresát, ale i okruh přátel, umělecké dílo
Kancionály – literátské zpěvníky
Šamutolský kancionál – bratrský zpěvník
Fresko – nanášení barvy na čerstvou omítku
Sgrafito – vyškrabávání kresby do omítky
Tolar – mince
Posudné – daň ze sudu piva
Šmaltkalrská jednota – vojenský spolek německých protestantů
Aukšburský mír – ukončení Šmaltkaltské války, náboženské rozdělení Německa
Svatá Hernanda – vojenský městský spolek ve Španělsku
Grandi – španělská bohatá šlechta
Novoutrakvisté, Staroutrakvisté – kališníci, rozděleni podle toho, jestli přijali luteránství
Helvéti – stoupenci Jeana Calvina => ve Francii Hugenoti
Protireformace = katolická reformace – náprava církve podle Tridentského koncilu
Votčina – ruský dědičný rodový majetek bojarů
Poměstí – půda panovníka, půjčuje šlechtě za služby na určitou dobu => služebná šlechta
Gézové – nizozemští povstalci
Utrechtská unie – Spojené Nizozemí, vytvořeno Vilémem Oranžským
Česká konfese – společné vyznání víry českých luteránů, novoutrakvistů a českých bratří, uznal Maximilián
Majestát na náboženskou svobodu – Rudolf II., nejsvobodnější náboženský zákon v Evropě
Porovnání – Rudolf II., náboženská svoboda českým katolíků
Sbor 30 defensorů – úředníci, dohlížejí na dodržování náboženské svobody
Vláda 30 direktorů – povstalecká vláda po pražské defenestraci
Restituční edikt – vydán Ferdinandem II.; vrací majetkové poměry před rok 1555 – musí být zrušen
Vestfálský mír – ukončil 30 letou válku, zachránil vládu Habsburků ve střední Evropě
Nizozemský model výroby – výroba ovládána obchodem – nevede k inovacím
Anglický model výroby – výroba ovládla obchod
Cesty modernizace zemědělství
  • Přímá/klasická cesta: Anglie, Nizozemí, žádní nevoníci, spojování pozemků;
  • Pruská cesta: osvobodí nevolníky, stát jim poskytne peníze, aby se mohli vykoupit
  • Americká cesta: dostatek volné půdy – rozdělování přistěhovalcům
Puritáni – Anglie, chtějí očistit církev od zásahů krále
  • Presbyteriáni – církev řídí rada presbyterů
  • Independenti – církev netvoří strukturu, tvoří ji nezávislé náboženské obce
Navigační akta – Oliver Cromwell, zákon dovolující dovážet zboží jen na lodích ze země původu, nebo na anglických
Toriové – anglická politická strana – bohatá šlechta = konzervativci
Whigové – anglická politická strana – podnikatelé = liberálové
Pyrenejský mír – Francie se Španělskem – potvrzení hranic
Invalidovny – staví francouzský král Ludvík XIV. Svým doživotně sloužícím vojákům
Úřednická šlechta – získala titul pro své schopnosti
Merkantilismus – bohatství státu dáno množstvím drahých kovů na jeho území, podporují vývoz, omezen dovoz
Junkeři – pruská pozemková šlechta, silná pozice v armádě
Kaláda – státní bankrot v Habsburské monarchii
Pardubická pragmatika – zákon, zakazuje svévolné zvyšování poddanských dávek; Leopold I.
Szátmárský mír – uherská šlechta získala náboženskou svobodu, Habsburkové uznáni jako dědiční vládci v Uhrách; Josef I.
Oratoria – souvisí s operou, epický ráz, mytologická a náboženská témata
Pašije – hudební zpracování Kristova umučení

Bitvy

Bitva u Moháče – Turci X Uhry – Turci vyhráli, Ludvík Jagellonský se utopil na ústupu
Šmaltkaltská válka – válka v Německu mezi katolíky a protestanty, katolíci vyhráli
Bitva u Kapeln – katolíci X stoupenci Huldrycha Zwingliho; katolíci vyhráli
Livonské války – Rusko X Litevci, Švédové, Dánové, Poláci, Němci – cíl Ruska = přístup k Baltu, nepovedlo se
Bitva na Bílé hoře – české stavy X Habsburkové – Habsburkové vyhráli
Bitva u Dessau (Desava) – Dánsko X Habsburkové – vyhráli
Bitva u Breitenfeldu – Švédové X Habsburkové, Švédové vyhráli
Bitva u Lûtzenu – Švédové X Habsburkové – nerozhodně; Valdštejn zraněn, Gustav II. Adolf padl
Bitva u Nõrdlingenu – Švédové X Habsburkové, Habsburkové vyhráli
Bitva u Jankova – Švédové X Habsburkové, Švédové vyhráli
Bitva u Naseby – Anglický král X parlament – parlament vyhrál
Války o dědictví španělské – Francie X Proti-francouzská koalice, Francie poražena, Španělsko a Francie se nemohou spojitPřidal: Tonda 30. 3. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1676
Zhlédnuto: 3286 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Politický systém českého stavovského státuRusko po vídeňském kongresuDějepis