< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNezaměstnanostZáklady společenských věd

Úloha státu v tržní ekonomice

Názory se různí – liberální –> internacionální

Stát zasahuje v různé míře do ekonomiky – cíl: zlepšit fungování mechanismu, pokrýt nedokonalosti, zakotveno v právním systému (ústava…)

Stát na straně nabídky i poptávky

Jako poptávající:
 • zadává veřejné zakázky, velmi cenné pro toho, kdo to získá – zajištěný příjem, prestižní záležitost, sociální jistoty (mají práci pro lidi), jsou dlouhodobé
 • Podporuje rozvoj – investuje do regionů – podpora turistického ruchu
 • Vytvoří nová pracovní místa = snížení sociálního napětí
 • Podpoří prvovýrobu
 • Vytvoří lepší podmínky pro investory (daňové úlevy, snížení cla)
Jako nabízející:
 • Může podnikat – státní podniky, aby vytvořil konkurenci, kde hrozí monopol – uměle snižuje ceny
 • Nemusí vlastnit celé, musí mít nadpoloviční většinu
 • Oblasti: veřejný zájem – bezpečnost, doprava, energie – souvisí s politikou => mohou se měnit
  • Které nejsou ziskové – sociální oblasti, věda
Rozhoduje: vláda, parlament
Vláda – výkonný orgán – zajišťuje uvedení do praxe rozhodnuntí parlamentu
Parlament – přijímá zákonná opatření

Hospodářská politika – prostředky k uskutečnění cílů
 • Fiskální politika – rozpočet
 • Monetární politika – aby byla měna stabilní – ovlivňuje Centrální banka, aby nebyla ovlivněna politickými zájmy
 • Důchodová politika – mzdy
 • Sociální politika – zabezpečení občanů
Hospodářská politika - formuluje vláda ve svém vládním prohlášení, musí schválit parlament, parlament kontroluje, jestli dodržuje prohlášení; úkolem je zajistit stabilitu ekonomiky – vnitřní i vnější –> nízké procento nezaměstnanosti, nízká míra inflace, minimalizovat negativní sociální dopady, udržovat vyrovnanou platební a obchodní bilanci, růst HDP
 • Teoretická hospodářská politika – představa podle ekonomické teorie –
 • Praktická hospodářská politika – přihlíží se k vnitřním a vnějším faktorům – podle politická situace, tlak velmocí
 • Reálná hospodářská politika – výsledek, jak to nakonec dopadloPřidal: Tonda 12. 12. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 244
Zhlédnuto: 2839 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNezaměstnanostZáklady společenských věd