< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenská krize v našich zemích na přelomu 14. a 15. stoletíČeská kultura vrcholného středověkuDějepis

Závěrečné období vlády Václava IV.

23. 10. 2012

1403 – návrat z vídeňského zajetí – politické poměry se částečně uklidnily, šlechta posílila svou moc
Nový arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka – zpočátku dobré vztahy s králem –> sympatizovali s reformátory – na pražské univerzitě: Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Jeroným Pražský, Jan Rokycan

Jan Hus – funkce rektora
  • Učení o spravedlivém pánu => poddaní nemusí poslouchat vrchnost, která žije ve zjevném hříchu
  • Zahraniční mistři jeho názory odmítají – Němci; stěžují si u papeže Řehoře XII.
1409 - Hus se dohodl s králem na vydání kutnohorského dekretu – mění poměr hlasů ve vedení univerzity (Češi, Bavoři, Sasové a Poláci – každý jeden hlas, poté Češi 3, cizinci jeden) => zahraniční mistři opouští univerzitu => úpadek
1412 – Hus spor s králem kvůli prodeji odpustků, král má podíl na zisku
Král přestal reformátory podporovat, v Evropě se šíří zprávy, že v Čechách je mnoho kacířů, obává se i arcibiskup => přestal reformátory podporovat
Cizí mistři založili univerzitu v Lipsku
Novým Husovým ochráncem – šlechta => pokračuje v kázání
Papež vyhlásil v Praze interdikt = zákaz církevních obřadů -> Hus na venkov; tvrdí, že musí přijít konec světa, objeví se antikrist – pokusí se zničit křesťanství
Hus pozván na koncil do Kostnice, má obhájit své učení, Zikmund Lucemburský mu dal bezpečnostní záruky, doprovod
V Kostnici – Hus je kacíř, má odvolat, odmítl -> uvězněn
Sesazení papeže Jana XXIII., Husovo vězení na čas otevřeno
6. července 1415 – upálen, v Čechách chápáno jako urážka Českého státu – protestní list české šlechty, Jeroným Pražský protestoval osobně – uvězněn a upálen
1419 – masové poutě na hory, šíří se myšlenka konce světa (lidé, kteří čekali na konec věta = chiliasté) = neklid v zemi
Nástupce Husa – Jan Želivský – oblíben u chudiny, vyvolal v Praze demonstrace – uvězněni na Novoměstské radnici => defenestrace konšelů
Srpen 1419 – Václav IV. zemřel, v Praze nepokojePřidal: Tonda 1. 11. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 283
Zhlédnuto: 1756 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenská krize v našich zemích na přelomu 14. a 15. stoletíČeská kultura vrcholného středověkuDějepis