< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Závěrečné období vlády Václava IV.HusitstvíDějepis

Česká kultura vrcholného středověku

29. října 2012
Poč. 13. stol. – v českých zemích – románská kultura
1204 – opat Prokop prohlášen svatým
Chorál Svatý Václave = válečná píseň české šlechty
Rytířství – ovlivněno křížovými výpravami
  • Podpora cností: hrdost, ctižádost,
Vlastnictví hradů = atribut urozenosti => stavba nových hradů s německými názvy -> predikáty (rodová jména): páni z Lemberka, Šternberka a Rožmberkové

Myšlení

Vše je dílem božím, vše řídí Bůh, nic se neděje bez příčiny, vše má svůj význam a smysl
Bůh porazí Antikrista a spasí všechny, kdo žili podle jeho pravd
Tomáš Akvinský – italský dominikán
  • „Svět je Bohem řízený harmonický celek, neměnný, hierarchicky uspořádaný“
  • Hlavní představitel směru: scholastika – snaží se zpřístupnit božské pravdy lidskému rozumu

Bohatá symbolika
Umění má 4 významy: základní, morální, jinotajný, teologický
Společnost neměla sociální rovnost, stupňovitě uspořádána; uspořádání chápáno jako dílo boží, trvale platné
  • Každý měl ve společnosti své místo, mohlo se pohybovat nahoru i dolů (př.: měšťan -> šlechtic)
  • Stavy – oddělení velkých společenských skupin s právy a povinnostmi

Náboženství

Anežka – sestra Václava I., svatořečena ve 20. století
  • Založila 3 kláštery
  • Přivedla do Čech františkány a klarisky, založila vlastní řád
  • Písemný styk se sv. Klárou
Zdislava – charita

Literatura

Prolíná se latinská, německá i česká tvorba
Duchovní: Píseň ostrovská, Vítaj Králu všemohúcí
Česká literatura: ve šlechtickém prostředí, reagují na otázky doby
Alexandreida – česky
  • inspirována válečnými výpravami z dob Přemysla II. a Václava II.
  • Epos o Alexandru Velikém
Letopisy žďárské – latinsky, o šlechtě
Kronika zbraslavská – latinsky, oslava Václava II.
Pasionál abatyše Kunhuty – skvostně heraldicky zdobený a iluminovaný, v Jiřském klášteře
Dále: právní, školní a účetní materiály
Rožmberská právní kniha – příručka českého zemského práva
Minesengři – potulní němečtí zpěváci; v Praze: Ulrich von Etzenbach, Henrich von Meissen

Architektura

Staví se hrady, města
Vertikální linie – snaha dotknout se boha
Lomený oblouk – někdy vykládaný jako gesto sepjatých rukou
Věžičky – filiály
Katedrála – kostel biskupa, několika lodní kostel s vysokým chorem obehnaným ochozem
Kostel ve Vinci u Mladé Boleslavi, Kondraci
V areálech dvorců první hradní prvky – obytné věže, malé paláce
Velké šlechtické sídlo: Jindřichův Hradec, Strakonice
Kláštery – velkolepé stavby: Porta Coeli (založen královnou Konstancií u Tišnova), ve Velehradě, Třebíči, Oseku, Teplé
Anežský klášter, Staronová synagoga v Praze, pětilodní chrám v Sedlci, jihočeské kláštery: Zlatá Koruna, Vyšší Brod;
Hrady - strohé (Bezděz)

Sochařství a malířství

Ukřižovaný z Jihlavy, Strakonická madonaPřidal: Tonda 1. 11. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 366
Zhlédnuto: 2183 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Závěrečné období vlády Václava IV.HusitstvíDějepis