Obnovení Československé republiky po 2.světové válce

1. Košický vládní program + odsouhlasení 1. Poválečné vlády (zopakovat si předchozí látku)

2. v červnu 1945 podepsána dohoda o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR 3. Potrestání zrádců a kolaborantů národa – k trestu smrti odsouzení Tiso a K.H. Frank 4. Odsun německého obyvatelstva – 1.divoký odsun (nebyl organizován vládou) (=násilné vyvražďování Němců – 600000); 2.odsun organizovaný státem (přes 2 miliony Němců)

5. Obnovení měny v listopadu 1945

6. Znárodnění 1.vlna = banky, pojišťovny, doly a továrny nad 500 zaměstnanců a drobní podnikatelé jsou ponechány v soukromém vlastnictví – do roku 1948 tak hovoříme o smíšené ekonomice 7. Pozemková reforma – půda, která patřila zrádcům a kolaborantům se „znárodní“ a levně se rozprodá zájemcům na vesnici (prosadila KSČ  a tak získala jejich podporu ve volbách 1946)Přidal: ond.pavelek 12. 10. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 112
Zhlédnuto: 1845 krát