Německo po druhé světové válce

Německo se rozdělilo na 2 samostatné republiky – Spolkovou republiku Německo (SRN) a Německou demokratickou republiku (NDR). Německo se, ale také dělilo na okupační zóny sovětskou (východní), britskou, francouzskou a americkou (západní). Berlín byl rozdělen na 2 části – rozdělen „Berlínskou zdí“. Sovětská okupační zóna byla komunistická; ostatní demokratické. Blokáda Berlína trvala 14 měsíců. SSSR provedla blokádu části Berlína, která byla spravována západními mocnostmi. Zamezili i dodávce jídla à doprava pomocí letadel. Otázka okupačních zón byla vyřešena rozdělením se na 2 státy SRN a NDR. 
Přidal: ond.pavelek 12. 10. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 84
Zhlédnuto: 2300 krát