Pověst o založení Říma

V historických přehledech a příručkách se uvádí, že Řím byl založen roku 753 př. n. l. Zakladateli Říma byli podle pověsti bratři Romulus a Remus. Jejich otcem byl bůh války Mars a matkou panna Rea Silvia.

Kdysi Rea Silvia neodolala bohu války Martovi a porodila mu dvojčata Romula a Rema. Jakmile se po narození eventuálních uchazečů o trůn dozvěděl Amulius, přikázal je vhodit do řeky a stejný rozkaz vydal i ohledně Rey Silvie. Sluhové dali oba chlapce do koše a odnesli k Tiberu, který byl právě rozvodněn. Položili koš na vodu a ohlásili splnění rozkazu. Krátce nato však voda opadla a košík s Romulem a Remem zůstal na suchu.

Po jejich záchraně před utonutím  přišla na řadu i záchrana před hladem a zimou. Jejich pláč přilákal vlčici, která žila v lese nedaleko. Odnesla je do svého doupěte v hluboké jeskyni, tam je pak kojila mlékem a zahřívala svým tělem. Jednou je spatřil pastýř, vyčkal až vlčice od chlapců odběhla a odnesl je domů. Zde je s manželkou vychoval ve společnosti svých 12-ti synů.Díky své vlčí kojné a zdravému životu v lesích se stali z Romula a Rema zdatní junáci, kteří se nevyhýbali šarvátkám. Zvláště spadeno měli na konkurenční pastýře, kteří pásli Numitorova stáda na nedalekém pahorku v Aventinu. Při jedné z výprav však byli přemoženi a předvedeni do Numitorova domu. Numitor však v nich poznal své vnuky. Romulus a Remus si byli vědomi svého královského původu, ale neměli kde vládnout. Protože nechtěli čekat až jejich děd Numitor zemře a uvolní jim trůn v Albě, rozhodli se založit nové město.

Své rozhodnutí uskutečnili. O umístění nového města se snadno dohodli. Bylo to místo ve středu krásné a úrodné země. Poslední formalitou bylo, dohodnout se, jak se město bude jmenovat. Každý z bratrů toužil, aby bylo pojmenováno po něm. Jelikož byly dvojčaty, nemohla rozhodnout úcta k staršímu. Dohodli se tedy že, vyčkají znamení z letu ptáků, což se považovalo v té době za zvláště spolehlivý způsob. Romulus zůstal na Palantinu a Remus se vypravil na Aventinu. Jakmile Remus zaujal své stanoviště, objevilo se na nebi šest supů. Okamžitě to hlásil věštcům a žádal, aby mu přiřkli vítězství.

Před výrokem věštců se Romulovi ukázalo dvanáct supů. Protože se bratři na podmínkách přesně nedohodli, vznikl spor. Remus se prohlašoval za vítěze z titulu časového prvenství a Romulus z většího počtu ptáků. Mezi bratry nastala hádka, která se změnila v rvačku, v níž byl prý Remus zabit. Město pak bylo nazváno po Romulovi Romou čili Římem a Romulus se stal jeho prvním králem.   
Přidal: anovot 5. 6. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 426
Zhlédnuto: 39676 krát