Les doubles pronoms

Osobní zájmena ve třetí pádu:

 • první osoba jednotného čísla - me
 • druhá osoba jednotného čísla - te
 • třetí osoba jednotného čísla - lui
 • první osoba množného čísla - nous
 • druhá osoba množného čísla - vous
 • třetí osoba množného čísla - leur

  Osobní zájmena ve čtvrtém pádu:

 • první osoba jednotného čísla - me
 • druhá osoba jednotného čísla - te
 • třetí osoba jednotného čísla - le/la
 • první osoba množného čísla - nous
 • druhá osoba množného čísla - vous
 • třetí osoba množného čísla - les

  - v oznamovací větě přítomného času pro zájmena me,te,nous,vous platí, že po podmětu je nejdříve zájmeno 3.pádu a potom 4.pádu (platí pro většinu časů)
  - v oznamovací větě přítomného času pro zájmena lui, leur platí, že po podmětu je nejdříve zájmeno 4.pádu a potom 3.pádu (platí pro většinu časů)
 • Il me l'envoie. (On mi to posílá.)
 • Je vous les donne. (Já vám je donesu.)
 • Qui nous l'écrit? (Kdo nám píše?)
 • Je les lui offre. (Já mu/jí je věnuji.)
 • Vous la les expliquez? (Vy jim to vysvětlíte?)

  Minulý čas složený (P.C.)

  Před pomocný slovesem "avoir" stojí zájmena, u zájmen me, te, nous, vous je nejdříve 3.pád a potom 4.pád a u zájmen lui, leur je nejdříve 4.pád a potom 3.pád
 • Tu nous les as pris? (Ty jsi nám je přinesl?)
 • Qui vous l'a préparé? (Kdo vám ji připravil?)
 • Je les lui offrez ai offert. (Já jim je věnoval.)

  Budoucí čas složený (F.P.)

  Za pomocný slovesem "allez" stojí zájmena v pořadí stejném, jako u předchozích příkladů
 • Je vais vous la préparer. (Já vám ji připravím.)
 • Tu vas nous l'expliquez. (Ty nám to vysvětlíš.)

  Modální slovesa

  Za modálním slovesem stojí zájmena v pořadí stejném, jako u předchozích příkladů
 • Tu dois me la donner. (Ty mi to musíš přinýst.)

  Zápor

  - u P.C. zájmena stojí za záporným "ne" a před pomocný slovesem "avoir" v pořadí stejném, jako u předchozích příkladů
 • Je ne vous l'ai pas expliqué. (Já vám to nevysvětlil.)
  - v přítomném čase stojí za záporným "ne" a před způsobovým slovesem v pořadí stejném, jako u předchozích příkladů
 • Ils ne nous les offrent pas. (Oni nám je nevěnovali.)
  -ve F.P. stojí za záporným "pas" v pořadí stejném, jako u předchozích příkladů
 • Je ne vais pas te la préparer. (Já ti ji nepřipravím.)

  Rozkaz

  -kladný: stojí za slovesem, vždy nejdříve zájmeno 4.pádu a potom 3.pádu; me a te se mění na zvučné moi a toi
 • Donnez-la-moi! (Přineste mi ji!)
 • Montrez-les-nous! (Ukažte nám je!)
  -záporný: stojí za záporným "ne" a před způsobovým slovesem (platí zde to obecné pravidlo viz. začátek článku)
 • Ne nous l'expliquez pas! (Nevysvětlujte nám to!)
 • Ne me la donne pas! (Nenos mi ji!)
 • Ne le lui préparez pas! (Nepřipravujte mu to!) • Přidal: Nejka 5. 3. 2012
  Zobrazit podrobnosti

  Podrobnosti

  Počet slov: 453
  Zhlédnuto: 5709 krát