Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vznik člověka a jeho společnosti (pravěk)Dějepis

Pojmy, osobnosti a bitvy na písemku: Řecko – Řím

Pojmy

Fratrie – skupina vesnic v Řecku
Fýla – Řecko, kmen – více fratrií
Basileus – náčelník v řecké vesnici
Aristokracie – předáci rodů
Polis – řecké městské státy
Tyranis – vláda řemeslníků a obchodníků
Timokracie – vláda bohatých (řemeslníků, obchodníků a aristokracie)
Eupatridé – šlechta v Řecku
Archonti - 9 úředníků v Řecku, funkční období 1 rok, poté členi aristokratické rady
Areopag – nejvyšší státní orgán v Řecku
Střepinový soud – na střepy jméno člověka, který chystá státní převrat
Heilóti - otroci ve Spartě darované státem
Perioikové – neplnoprávné svobodné obyvatelstvo ve Spartě
Lakedaimoňané – veškeré svobodné obyvatelstvo ve Spartě
Oligarchie - nejbohatší Sparťané
Stratégové – athénští vojenští velitelé
Lidový sněm – athénský státní orgán, všichni svobodní muži
Rada pěti set – stát org. v Athénách, z každé fýly 50 mužů.
Diadochové – Alexandrovi vojenští velitelé, po jeho smrti si rozdělili říši: Ptolemaiovců, Seleukovců, Antigonovců
Patriciové – Řím, bohaté a staré rody, chrání nemajetné příslušníky rodin
Klienti – Řím, osobně svobodní, bez politických práv, mohou se účastnit lidových shromáždění
Plebejové – původní obyvatelstvo a přistěhovalci, osobně svobodní, bez politických práv
Patriarchální otroctví – otroci pracují s majitelem
Patricijská republika – politika je věcí všech svobodných občanů
Zákony 12 desek – římské zvykové právo, sepsáno na nátlak Plebejů
Pyrrhovo vítězství – vítězství s velkými ztrátami, ani není vítězství, podle krále Pyrrha
Latifundie - velkostatky
Triumvirát – spojenectví Caesara, Pompea a Crassa
2. triumvirát – Gaius Octavius, Marcus Lepidus, Marcus Antonius
Principát – způsob vlády, 1. mezi rovnými
Praetoriáni – císařská osobní garda
Kolóni – nájemníci půdy od latifundií
Latrones – lupiči z kolónů
Dominát – způsob vlády, císař je pánem všeho
Milánský edikt – v roce 313 zrovnoprávněno křesťanství

Bitvy

U Marathónu – Athény proti Persii – Athény zvítězili
U Thermopyl – Persie, Sparta – Persie vyhrála
U Salamíny – Athény, Persie – Athény vyhrály
U Platají – Sparta, Persie – Sparta vyhrála
U Mykalé – Řecko, ustupující Persie – Řecko vyhrálo
U Syrakus – Athény, Sparta - Sparta vyhrála
U Chaironeie – Athény, Makedonie – Makedonie vyhrála
U Issu – Makedonie, Persie – Makedonie vyhrála
U Gaugamely - Persie, Makedonie – Makedonie vyhrála
Poblíž Kartága – Kartágo, Řím – Kartágo vyhrálo; 1. Punská válka
U Transimenského jezera – Řím, Kartágo, Kartágo vyhrálo; 2. Punská válka
U Cannae – Kartágo, Řím, Kartágo vyhrálo; 2. Punská válka
U Zamy – Řím, Kartágo, Řím vyhrál; 2. Punská válka

Osobnosti

Solón – archont – zrušil dlužní otroctví, rozdělil společnost podle majetku
Peisistratos – provedl státní převrat v Athénách, tyranida, rozkvět
Kleisthenés – Athény, obyvatelstvo rozděleno podle území, střepinový soud
Darios I. – Perský král, boj s Řeckem
Miltiades – vojenský velitel
Themistokles – athénský vládce – výstavba silného loďstva
Xerxes I. – perský král, útok na Athény
Leonidas – spartský král, padl u Thermopyl
Perikles – 1. athénský stratég, založil námořní spolek, zneužívá peníze na rozvoj Athén
Filip II. Makedonský – makedonský král
Alexandr Makedonský – makedonský král
Servius Tullius – rozdělení podle majetku do 6 tříd
Xanthippos – vojenský velitel ze Sparty, velel v Kartágu, porazil Římany bitvě poblíž Kartága
Hamilkbar Barkas – nejvyšší kartaginský velitel
Gaius Katulus – římský vojenský velitel porazil Kartágo
Hannibal – kartaginský vojenský velitel
Eumenos – král města Pergamos, odkázal ho Římu
Tiberius Gracchus – tribun lidu, zákon o maximální rozloze latifundií, zabit
Gaius Gracchus – tribun lidu, reforma, nové kolonie, zabit
Jugurta – král Numidie, zasahuje de římské politiky
Gaius Marius – římský vojenský velitel, 1. žoldnéřská armáda v Římě
Lucius Sulla - římský vojenský velitel, dikrátor
Spartakus – vůdce vzbouřených otroků
Marcus Cicero – konzul, řečník, vypovězen z Říma
Gaius Julius Caesar – vojevůdce, diktátor
Marcus Brutus – vůdce spiknutí proti Caesarovi
Gaius Octavius – adoptivní syn Caesara, porazil M. Antonia, titul Augustus
Tiberius – císař, podezřívavý, dobrá hospodářská politika, otráven
Caligula – císař, duševně chorý, zavražděn praetoriány
Claudius – císař, schopný, zabit manželkou, uděluje římské občanství
Nero – císař, duševně chorý, nepřátelství senátu, zabil se
Flavius Vespasianus – císař, hospodářská obnova země
Titus – císař, výbuch Vesuvu
Domitianus – císař, hospodářská katastrofa
Nerva – císař, strarý, adoptoval Traviana
Travianus – 1. adoptivní císař, největší území
Hadrian - císař, obranné války
Marcus Aurélius – boje proti Markomanům, filosof
Septimius Severus – vojenský velitel, císař, vliv armády, schopný, dočasně překonal krize
Antonius Caracalla – císař, občanství všem obyvatelům impéria
Galienus – císař, rozpad říše, oddělení provincií
Aurelianus – císař, sjednotil impérium, vyřešil nejhorší příznaky krize
Diokleciánus – císař, zbavil senát vlivu, rozdělil říši, 2 císaři + spoluvládci
Constantinus – císař, nechal popravit spoluvládce Licinia, zrovnoprávnil křesťanství, staví Constantinopolis
Julianus Apostata – císař, odklonil se od křesťanství
Theodosius – císař, rozdělil stát mezi své syny
Vandalové – vyplenili Řím
Romulus Augustulus – poslední západořímský císař

Umění

Literatura

Řecko
Homér – Ilias, Odyssea
Hésiodos – básník, epos Theogoniá, báseň Práce a dny
Alkailos – bojovné verše
Sapfó – milostné básně
Archiloch - lyrika, dojmy z vojenského života
Solón – obhajoba politických opatření
Theognis z Megary – ideály řecké demokracie
Anakreón – oslava bohů
Alkmán, Simónidés, Pindaros - lyrika, básníci (Pindaros sborová lyrika)
Kallimachos z Kyrény – básník
Apollónius z Rhodu – epos o plavbě Argonautů pro zlaté rouno
Theokritos ze Syrakus - Bukolská poezie
Řím
Vergilius – Aeneis, Zpěvy rolnické
Horatius – Ódy
Ovidius – Proměny, Umění milovat
Petronius – Satirikon
Apulenius – Proměny aneb Zlatý osel

Řečnictví

Řecko
Ísokratés – umělecké řečnictví
Démosthenés – projevy proti Filipu II. (filipika)
Řím
Cicero – řeči proti Catilinovi a Antoniovi

Drama

Řecko
Aischilos – tragédie, Peršané, Sedm proti Thébám
Sofoklés – tragédie, Antigona, Oidipův král
Eurípides – tragédie, Médea, Trójanky
Aristofanes – komedie, Mír, Lýsistrata
Mendaros z Athén – komedie
Řím
Maccius Plautus – komedie, Komedie o strašidle
Terentius Afer – komedie, Dívka z Adru

Sochařství

Řecko
Feidás – socha bohyně Athény v Partheónu
Myrón – socha atleta vrhající disk
Polykleitos – bronzové sochy olympijských vítězů
Práxitelés – socha bohyně Afrodity
Lýssipos – bronzové sochy atletů

Malířství

Řecko
Polygnótos z Thasu – sloupořadí v Delfách

Věda

Filosofie

Řecko
Demokritos – „Vše se skládá z atomů.“
Epikuros - „Nejvyšší hodnota všeho je slast.“
Sokrates – „Vím, že nic nevím.“
Platón – idealista
Aristoteles – žák Platóna, vychovatel Alexandra Velikého, shromáždil všechno známé vědění
Řím
Filón z Alexandrie – Starý zákon se shoduje s řeckou filosofií
Marcus Aurélius – císař, Hovory k sobě
Seneca – Dopisy Luciovi
Epiktétos - Rozpravy

Dějepisectví

Řecko
Hérodotos – popsal Řecko-perské války
Thukydides – popsal Peloponéskou válku
Řím
Titus Livius – Od založení města
Tacitus – Letopisy, Dějiny

Matematika

Řecko
Pythagoras
Euklides
Archimédes

Lékařství

Řecko
Hippokrates - Hippokratova přísaha

Právo

Řím
Justinián – císař, Corpus iuris civilisPřidal: Tonda 4. 3. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 978
Zhlédnuto: 4573 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vznik člověka a jeho společnosti (pravěk)Dějepis