Opakování českého a světového romantismu

Romantismus

1. Co je to romantismus? Vymezení romantismu
Romantismus je literární směr, který vznikl v 1. polovině 19. století, ve kterém se klade důraz na cit.
2. Hlavní znaky romantismu
Romantismus je individualistický, subjektivistický, staví se proti klasicismu-racionalitě
3. Srovnání klasicismu a romantismu
KlasicismusRomantizmus
Antika Gotika
společnost jedinec
rozumcit
řád svoboda
4. Hlavní hrdina
Autor se do něj sám vciťuje – autobiografičnost, obvykle se zamiluje do nesprávné ženy (vdaná,…), svůj život většinou ukončí tragicky, velký individualista
5. Prostředí, kde se odehrává děj
Obvykle se jedná o ponurá a tajemná místa (např. lesy, gotické hrady, sklepení,…)
6. Témata, která zpracovávají autoři romantismu (podoby romantismu)
  • Historické romány - W. Scott
  • Fantazijní svět - M. Shelley
  • Legendy a mystika - Chateaubriand
  • Láska - J. K. Tyl
  • Lidová tvorba - K. J. Erben
7. Které autory řadíme k anglickému romantismu? (aspoň 3)
Walter Scott, George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley
8. Jaké nejznámější dílo napsal George Gordon Byron?
Childe Haroldova pouť
9. Childe Haroldova pouť – v čem je toto dílo autobiografické + co toto dílo popisuje?
Je to cestopis – epos, poema, popisuje cesty Byrona po Evropě (Itálie, Řecko,…)
10. Co je to byronská básnická povídka?
Z 1. pol. 19. stol., veršovaný lyrickoepický útvar – zakladatel W. Scott, proslul jim Byron, v Rusku nazývaná poema
11. Nejznámější poéma české literatury?
K. H. Mácha – Máj
12. V čem se liší Odpoutaný Prometheus od původního + autoři těchto děl
Odpoutaný Prometheus – dílo končí dobře pro Promethea (smete tyrana z trůnu), Shelley Spoutaný Prometheus – Prometheus se podvolí bohům, Aischylos
13. První vědecko-fantastická povídka název + autor
Frankenstein čili moderní Prometheus, Mary Shelley
14. Rodinný román – co to je + kdo ho založil
Je to typ románu, kde vystupují ženy jako výrazná hrdinka, Jane Austenová
15. Který francouzský spisovatel byl ovlivněn křesťanstvím?
De Chateaubriand
16. Dílo, v kterém Hugo formuloval zásady romantického dramatu
Cromwell
17. 1 dílo poezie od Huga
Legenda věků
18. 3 autoři francouzského romantismu
Alexandre Dumas, Victor Hugo, De Chateaubriand, George Sandová
19. Jaké dílo napsal Alfred de Musset?
Zpověď dítěte svého věku
20. Kdo byla přítelkyně de Musseta?
Spisovatelka George Sandová - Aurore Dupinová
21. 2 Autoři německého romantismu
E. T. A. Hoffman, bratři Grimmové, Heinrich von Kleist
22. Co chtěli bratři Grimové zachovat v dílech?
Lidovou slovesnost
23. Co napsal Puškin? + celé jeho jméno
Alexandr Sergejevič Puškin, např. Evžen Oněgin, Kavkazký zajatec, Cikáni
24. Jak zemřel Puškin?
V souboji se svým švagrem
25. Co znamená sousloví ,,zbytečný člověk´´ + kdo to zavedl?
A. S. Puškin, Zobrazuje člověka, který není schopný zrealizovat své plány, cítí se pro svět zbytečný - jeho život nemá smysl.
26. Co je to oblomovština + díky komu se používá?
Je to pasivní postoj k životu, I. A. Gončarov
27. Co napsal Lermontov?
Démon
28. Vyjmenuj jména žen vystupujících v dílech Evžen Oněgin a Démon
Tamara - Démon, Taťána - E. Oněgin
29. Co je dramatická báchorka + kdo ji psal?
6 Dramatická báchorka je literární žánr, v němž se střetává dobro se zlem, vystupují zde nadpřirozené postavy, ústní lidová slovesnost, J. K. Tyl
30. Název jedné Tylovy historické hry
Kutnohorští havíři, Jan Hus
31. Který časopis začal vydávat Tyl?
Květy české - (nyní Květy)
32. Příklad dramatické báchorky
Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Lesní Panna
33. Česká hymna – kdo složil hudbu, kdo napsal text a kdo ji poprvé zpíval v jaké hře
Hudbu složil: František Škroup, Slova napsal: J. K. Tyl, poprvé ji zazpíval slepý houslista Mareš v divadelní hře Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
34. Co je to moderní balada?
Je to balada, která vnáší do literatury 2 nové principy kombinovanosti (rozmyšlené rozvržení básní) a etičnost (trestá matky až příliš krutě, kruté tresty)
35. Co je typické pro dílo Erbena?
Své postavy trestá a obviňuje
36. Manželství Němcové – popsat manželství + jméno jejího manžela a milence + její vlastní jméno
Neměla šťastné manželství - její manžel Josef Němec byl o mnoho let starší, byl úředníkem, a proto se rodina musela často stěhovat. Boženě Němcové se takovýto život nelíbil a nakonec zůstala žít v Praze. Měla mnoho milenců např. Václav Bolemír Nebeský - dochovaly se dopisy, vlastním jménem se jmenovala Barunka Panklová
37. Jaká díla napsala Němcová?
Babička, V zámku a podzámčí, Chýše pod horami, Národní báchorky a pověsti
38. Proč napsala dílo Babička + jaká byla její babička + jméno babičky
B. Němcová ráda vzpomínala na svou babičku Magdalénu Novotnou, která byla „studnicí lidové moudrosti“, všichni ji měli rádi a učila svá vnoučata dobrým mravům/
39. Jaké bylo povolání Karla Hynka Máchy?
Vystudoval filozofii a práva a později se vykonával advokátní praxi
40. Jaké byly spory mezi Tylem a Máchou?
Tyl byl v konfliktu s Máchou, protože Mácha psal pesimisticky a jeho díla končila tragicky
41. Srovnání tvorby Tyla a Máchy
Tyl – vlastenec, psal optimisticky, Mácha – psal pesimisticky
42. Smysl a význam Máje
Kritika soudobé společnosti, popisy májové přírody, romantický pohled na svět
43. Co je libreto + kdo to psal + příklad libreta
Libreto je text k divadelní hře (opeře), Karel Sabina, např. Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách
44. Které dílo negativně reaguje na Máchu a kdo ho napsal?
Rozervanec, autorem je Tyl
45. 2 události v životě Borovského
Cestoval do Ruska, deportace do Brixenu
46. 1 pohádkové dílo světového romantismu
Malá mořská víla - Andersen, Jeníček a Mařenka - Bratři Grimmové
47.Názor Borovského na Rusko + 1 jeho dílo
Zpočátku se mu tam líbilo, později negativně reagoval na alkoholismus v Rusku, a na společenské události (rozdíl mezi městem a venkovem), Tyrolské elegie

Realismus

1. Co je to realismus?
Je to umělecký směr od 40. let 19. stol. - do konce 19. stol. → , který nastoupil po romantismu, ovlivnila o revoluce, nespokojenost s hospodářstvím, přírodní vědy – rozvoj průmyslu, pozitivní filozofie
2. Hlavní znaky realismu
Pravdivost, věrnost skutečnosti, dílo je objektivní, nezachází do minulosti (není historický román), hl. hrdina skutečný člověk, děj se odehrává v reálném prostředí, rozsáhlé popisy
3. Co je naturalismus?
Základní rys chápání člověka, drastické, odpuzující scény (do detailu), hl. postavy alkoholici, prostitutky, patologické jevy lidského chování
4. Co je kritický realismus?
Popisuje společnost a problémy ve společnosti
5. Jaká díla napsal Flaubert?
Paní Bovaryová, Salambo
6. Co je bovarismus?
Pojmenování útěku od skutečného světa k iluzím
7. Balzac – díla
Lidská komedie, Ztracené iluze
8. Lidská komedie – co to je?
Cyklus Balzacových románů
9. Jak se nazývá román, v němž Zola popisuje teorii románu?
Experimentální román
10. Díla Zoly
Zabiják, Nana
11. Co je typické pro tvorbu Maupassanta + literární žánr + příklad děl
Byl to vlastenec, psal povídky, např. Kulička, Příběh jednoho života, Miláček, povídky a novely
12. O co jde v díle Miláček?
Hlavní hrdina chce získat vyšší postavení ve společnosti
13. Tvorba Dickense a díla
Píše sociální a dobrodružný román např. Kronika Pickwickova klubu, Oliver Twist
14. 1 jméno ženy anglického realismu
Sestry Bronteovy – Anne, Charlotte, EmilyPřidal: Stef 9. 2. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1040
Zhlédnuto: 6372 krát