Punské války a císař Augustus

Punské války

 • Řím zvítězil
 • poslední bitva: Zama, sev. Afrika, 146 př. n. l.
 • Hannibal se slony přešel přes Alpy, sloni v Alpách zemřeli, lidé pokračovali dále směr Řím, šel ze severu, protože přes Sicílii a jižní Itálii není možno dojít k Římu z důvodů geografických podmínek (sucho, teplo, mnoho kopců)
  „Hannibal ante portas“ - Hanibal před branami, autory výroku Římané, když se Hannibal blížil k Římu
 • Hannibal nezaútočil na Řím, protože musel bránit Kartágo
 • do 3. st. př. n. l. je Řím malý
 • 200 př. n. l. - zisk Itálie a části Španělska
 • 160 př. n. l. - zisk Makedonie, Řecka a části Malé Asie
 • 100 př. n. l. - zisk zisk sev. Afriky, Černého moře, Galie, Egypta
 • rok 0 - zisk celé Afriky a Velké Británie
 • 110 n. l. - největší rozmach Říma
 • 300 n. l. - útoky barbarů ---> dělení Římské říše
 • 400 n. l. - Řím se rozpadá na západní a východní

Císař Augustus

 1. adoptivní syn Caesara
 2. zvolen konzulem i triumvirem
 3. nepřijal diktaturu, která mu byla nabídnuta
 4. augustus = vznešený
 5. potrestal Caesarovy vrahy
 6. vládne společně se senátory --> principát
 7. Proskipce = pronásledování
 8. Nobilita = aristokracie
 9. vzmáhal se senátu a přejímal jeho úkoly, začal vládnout jako „v tyranidě“
 10. Po smrti Augusta -tzv. „šílení císaři“ (Tiberius, Kaligula, Nero) a Claudius - adoptivní císaři
 11. Tiberius

  • zpočátku dobrý, zaměřoval se na armádu a úředníky
  • odjel na Capri a přestal vládnout
  • byl zavražděn

  Caligula

  1. syn Tiberia
  2. známý v armádě
  3. zavraždil těhotnou manželku a snědl plod!
  4. zavražděn ochrankou
  5. Nero

   • zapálil Řím
   • udělal divadelní představení s hořícími kulisami
   • měl pocit, že je polobůh
   • utekl --> byl zabit

   Claudius

   • normální
   • žil za života všech tří císařů
   • byl chytrý, ale koktal a měl hrb
   • vládl inteligentně
   • po něm byli zase špatní císaři --> klesla morálkaPřidal: Stef 8. 2. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 296
Zhlédnuto: 2623 krát