Úspěchy a neúspěchy nacionalistických hnutí v 19. století

     Z tohoto obsáhlého tématu jsem si vybrala úspěšné sjednocení Německa, za které může hlavně veliká moc Pruska.

     V 60. letech 19. stol. byla cesta obtížná – Pruské junkerství dobové stále navazovalo na pozdní tradici středověkou, v některých německých zemích byly silné monarchie, které sjednocení nechtěli. Je to např. Bavorská monarchie, která se cítila být velmi mocná. Došlo k růstu německého průmyslu a potřeba sjednoceného vnitřního všeněmeckého trhu. Německo šlo za svým sjednocením v důsledku síly a vlivu okolních států. V Německu se sjednotitelem stali Prusové na čele s Hohenzollerny a jejich ministerským předsedou Otto von Bismarckem. Bismarck se rozhodl pro sjednocování Německa shora, prostřednictvím krve, moci a síly = „krví a železem“. Věděl, že předpoklady a podmínky vnitřní v rámci Německa nazrály, snažil se vytvořit příznivé vnější podmínky, a to v boji proti zemím, které sjednocení Německa nepřály. V r. 1864 rozpoutá válku mezi Německem s Rakouskem proti Dánsku. Bojovalo se o Šlesvik a Holštýn. Mladý kralevic Kristián nastoupil v Dánsku, byl v r. l865 poražen, Německo si s Rakouskem rozdělilo kořist – Německo Šlesvik a Rakousko Holštýn. Do roka se strategie Němců změnila, došli k závěru, že jejich další překážkou je Rakousko a proto od jara 1866 bojují s Rakouskem na různých místech. Rozhodující bitva byla 3. 7. 1 866 u Hradce Králové. Prusové Rakousko porazí, přivlastní si Holštýn a Rakousko oslabí. Na základě toho přistoupí k první sjednocovací etapě – Bismark pod vedení Hohenzollernů vyhlásí Severoněmecký spolek, dá vzniknout říšské radě, jejímž kancléřem se stává. Jih Německa zůstává nezávislý. Protivníkem je Napoleon III. 20. 7. 1 870 s ním Bismark rozpoutá válku a pruské pluky pochodují do Francie. 2. 9. 1 870 dochází k bitvě u Sedanu (severovýchodní Francie), Prusové vítězí. V říjnu Prusové vyhrají u Met – otevře se jim tak cesta na Paříž. Počátkem r. 1871 jsou v Paříži, je uzavřen mír – signál aby Hohenzollernové a Bismark vyhlásili v Berlíně Sjednocené Německo. Skládalo se z 22 monarchií, 3 svobodných měst a Alsaska – Lotrinska.

    Vzniku Německa se připisují Síla, moc, krev a železo, které daly vzniku také dvěma světovým válkám. Masaryk toto komentuje: „Státy se udržují těmi ideami, z nichž vznikly“
Přidal: AngeLL_ka 17. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 340
Zhlédnuto: 1769 krát