< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Helénistické státyAntické olympijské hryDějepis

Náboženství a kultura starověkého Řecka

Náboženství

Nejsou zde kněží s velkým politickým vlivem
Postupné sbližování kultů z různých oblastí, napomáhají tomu homérské eposy => Homérské náboženství, bohové jsou jako lidé a je jim nadřazen osud = Moira

Věštírny

Lidé zde chtěli poznat svoji budoucnost; hl. v Delfách

Všeřecké hry

Gymnické – tělocvičné, hippické – dostihy, múzické – tanec, hudba, řečnictví; v mnoha městech, nej. v Olympii na počest bohu Diovi; cenavěnec z větví olivovníku, oslavováni, socha; seznam vítězů sahá do 7. stol. př. n. l., základ pro společné datování; v době konání je boží mír; účastnit se mohou jen svobodní muži, diváci nesmí být vdané ženy

Helénistické období

Rozkvět řeckého mystéria, kulty orientálního původu
Náboženský synkretismus – splývání představ o bozích

Literatura

Archaická doba

Mýtyo bozích, hrdinech (Hérakles, Théseus, Achilleus, Odysseus)

Ilias a Odyssea

Rozsáhlé epické básně, autorství je připisováno Homérovi, Ilias - 16 000 veršů, líčí spor Achillea a Agamenmona ve Trojské válce, Odyssea návrat Odyssea z Trojské války

Hésiodos

Přelom 8. a 9. stol. př. n. l. – básník, epos Theogoniá (O zrození bohů) – o původu světa a bohů, báseň Práce a dny – obrací se zde na svého bratra Persea, který ho připravil o majetek

Lyričtí básníci

Alkailos – bojovné verše; Sapfó – milostné básně; Archiloch – z ostrova Paru, dojmy z voj. života; Athéňan Solón – obhajuje svá politická opatření; Theognis z Megary - ideály řecké aristokracie; Anakreón – požitky života; oslava bohů: Alkmán, Simónidés, Pindaros

Klasická doba

Ísokratés

Umělecké řečnictví, podpora sjednocení Řeků proti Persii

Démosthenés

Útočné projevy proti Filipovi => filipiky

Drama

– ze sborových písní ze slavností boha Dionýsa; úzce spojeno s athénskou demokracií; náměty - mýty, někteří autoři zpracovávali stejné náměty
Autoři tragédie

Aischilos

Peršané – hrdost Řeků nad vítězstvím nad Peršany, Sedm proti Thébám – bratrovražedný boj Oidipových synů, Orestea – jediná dochovaná trilogie, o vraždě Agamemnona a potrestání vrahů

Sofoklés

Politik, 2x stratégem, ve hrách vyjadřuje marnost lidského snažení proti vůli bohů; Antigona; Oidipův král

Eurípides

Kritika demokracie a náboženství, popisuje vnitřní stavy hrdinů; Médea, Ífigenie a Aulidě, Trójanky

Aristofanes

Autor komedií, hájí zájmy rolníků během Peloponéské války; Mír, Lýsistrata, Žáby, Oblaky

Helénistické období

Rozvoj nové attické komedie
Některá básnická díla jsou určena vzdělaným čtenářům, některé poučují o oborech

Mendaros z Athén

Píše komedie, témata každodenního života

Kallimachos z Kyrény

Básník, zpracovává mytologické příběhy

Apollónios z Rhodu

Epos o plavbě Argonautů pro zlaté rouno

Theokritos ze Syrákús

Bukolská poezie

Výtvarné umění

Archaická doba

Vázové malířství

Geometrický sloh – vázy jsou rozděleny na pásy, vyplněné geom. tvary -> později postavy
7. stol. př. n. l. - motivy orientálního původu, hlavně v Korintu, později Athény
600 př. n. l. – černé, později červené postavy; hlavně na vývoz; slouží k různým účelům

Sochařství

Vliv Egypta, hlavně kúros – nahý mladý muž; koré – oděná dívka; i reliéfy v chrámech; na náhrobcích, štíty chrámů;

Klasická doba

Sochařství

Feidiás

Socha bohyně Athény v Parthenónu

Myrón

Atlet vrhající disk

Polykleitos

Bronzové sochy olympijských vítězů, snaha o dokonalou mužskou postavu, příručka o proporčních vztazích; Doryforos – mladík nesoucí kopí, Diadúmenos – mladík uvazující si stužku vítěze

Práxitelés

Socha bohyně Afrodity

Skopás

Sochy v pohybu

Lýssipos

Portréty, bronzové sochy atletů

Malířství

Velké nástěnné obrazy v chrámech a vázové malířství

Polygnótos z Thasu

Malované sloupořadí v Athénách a výzdoba budovy v Delfách určenou k besedování

Helénistické období

Známe z římských kopií a popisů antických autorů
Věrné zobrazení reality

Apellés

Realistický namalovaný kůň

Portréty – charakteristické rysy vládců + idea panovnické moci, vyjadřují charakter Mužské a ženské akty, sochy v pohybu, znázornění obyčejných lidí
Napodobování starých vzorů
Bronzová socha boha Hélia – 1 z divů světa
Terakotové sošky z hlíny a bronzu, vyspělé šperkařství, mozaiky

Architektura

Archaická doba

Chrámy

Stavěny v architektonických řádech: závazná pravidla, sloh dórský – archaická doba, iónský, korintský; chrámy stavěny tyrany jako symboly mociHéřin chrám na Samu, Artemidin chrám v Efesu – 1 ze7 divů světa, Apollónův chrám v Delfách, chrám Athény Afaie na Aigíně

Klasická doba

AkropolisAthény, dominanta chrám Parthenón zasvěcený bohyni Athéně; v době Peloponéské války vznikl chrám Erechtheion – sloupy v podobě ženských postav a chrámek Athény Níké
Objevují se kromě chrámů výstavné stavby
Hrobka v podobě chrámu vládce Mausola – 1 ze 7 divů světa
Rozvoj drobného umění každodenní potřeby

Helénistické období

Nová města mají pravidelnou síť ulic, honosné domy měšťanů, kamenná divadla, gymnasia se závodními dráhami a lázněmi
Velkolepá sídla vládcůAlexandrie, Antiochie, Pergamus

Akropolis v Pergamu

Na kopci královská rezidence, pod ní chrámy, sloupořadí, divadlo, Diův oltář

Maják

Na ostrově Faru v Alexandrii, 1 ze 7 divů světaPřidal: Tonda 8. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 712
Zhlédnuto: 4223 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Helénistické státyAntické olympijské hryDějepis