< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Reálná tělesa - písemka 5.CKaždé kmitající těleso vydává zvuk + Elektrické kmity Fyzika

Energie hmotných bodů - Koláčková písemka

Mechanická práce

- mechanickou práci konáme tehdy, když na těleso působíme silou a působením této síly se těleso pohybuje po určité dráze

značení.......W

W = F . s

jednotka..... J 

Joule: je roven práci, kterou vykoná síla 1N působící ve směru posunutí po dráze 1m

vykonanou práci můžeme znázornit pomocí pracovního diagramu

když vektor síly není ve směru posunutí, musí se provést rozklad sil

W = F1 . s (F . s . cos α)

F1 = F . cos α

 

Výkon

definice: vykonaná práce za určitý čas

značení.......P

jednotka.....W (Watt)

P = W/t

pro práci vykonanou při konstantním výkonu platí:

W = P . t

= W . s

kW . h.... používáno v energetice (při odběru elektrické energie)

je-li směr působící síly a rychlosti totožný platí:

P = F . v

 

Kinetická energie

neboli pohybová

má ji každé těleso, které se pohybuje

závisí na v (rychlosti) a m (hmotnosti)

značení.......Ek

jednotka.....J

Ek= ½ . m . v2

také souvisí s velikostí vykonané práce

Δ Ek = W

 

Potenciální energie

neboli polohová

má ji každé těleso, které má určitou polohu, takže musí být v klidu

závisí na h (výšce) tělesa a m (hmotnosti)

značení...... Ep

jednotka.... J

Ep = m . g . h

povrch má nulovou  potenciální energii

spojením všech míst o stejné hodnotě Ep vytvoříme hladinu

 

Mechanická energii

je dána součtem Ek a Ep

E = Ep + Ek

potenciální energie může přecházet v kinetickou energii a naopak

 

Zákon zachování energie

celková energie izolované soustavy je stálá (konstantní)

 

Veličina energie charakterizuje určitý stav soustavy a veličina  práce charakterizuje děj, při kterém dochází k přeměně nebo přenosu energie.

 
Přidal: Nejka 4. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 254
Zhlédnuto: 2267 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Reálná tělesa - písemka 5.CKaždé kmitající těleso vydává zvuk + Elektrické kmity Fyzika