< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropa ve starověkuNáboženství a kultura starověkého ŘeckaDějepis

Helénistické státy

Hospodářtví a politika

Alexandrovi výboje přispěli pro rozvoj dálkového obchodu - Řekové s Indií – slonovina, koření, drahokamy
Obchod ovládali šlechtické rody - Ptolemájovci - monopol na výrobu a prodej papyru a oleje Specializovaná obchodní centra - určitá místa kde se obchoduje s určitou věcí – centrum – Alexandrie (vývoz papyru), severní Černomoří, Malá Asie (obchod s obilím), Iónie (víno), Athény (olivový olej), Byzantion (solené ryby); centra na obchod s medem, vlněné látky, ovocem, otroky atd.  Ve státech vládnou panovníci s neomezenou mocí, ale kromě říši Antigonovců panovníci vyžadují božské pocty

Hlavní opora je amráda – žoldnéřská

Uředníci - příbuzní nebo přátelé krále nebo spolehliví vzdělanci; podmínka pro zisk vysokého úřadu je řecký, nebo makedonský původ a nižší úředníci jsou z místního obyvatelstva
Řecku a koloniích - byla zachována tradiční městská samospráva a ta uznávala nadřazenost krále
Menší řecké státy překonali vzájemné spory a vznikli zde spolkové státy (několik menších států se sdružilo) – Aiolský spolek, Achájský spolek - jsou odpůrci makedonského vlivu v Řecku

ŘÍŠE PTOLEMÁJOVCŮ

Navázala na staré egyptské tradice je zde dobře fungující státní aparát má pod kontrolou i hospodářství země, rolníci jsou osobně svobodní, ale mají pracovní povinnost na královské půdě, nesměli se bez povolení stěhovat a část půdy je přidělena řeckým a makedonským kolonistům (hlavně vojáci), hlavní zdroj státní příjmů je obchod.
2. st. př. n. l. - období největšího rozmachu říše - konkurentSeleukovci  zpočátku je rovnováha sil, jenže koncem 3. st. př. n. l. - zemřel Ptolemaios III. A začal úpadek a Seleukovci a Makedonci ovládli území mimo Egypt

ŘÍŠE SELEUKOVCŮ

Nebyla centralizovaný stát, jsou zde pestré národnostní a náboženské i hospodářské poměry, mnozí úředníci jsou místního původu ale byli pod kontrolou Makedonských velitelů, opora panovníka jsou města - SELEUKIA, PETRA

Hlavní problém říše jsou časté boje o trůn a místní separatismus

3. st. př. n. l. -se od říše odtrhl Pergamon a vzniká Partská říše (na území Arménie a Jordánska); odtrhla se Baktrie (Kyrkistán), poslední významný vládce je Antiochos III. vládne na přelomu 3. a 2. st. př. n. l. - dočasně posílil stát ale dostal se do války s Římany a války vedli k zániku říše

Říše Antigonovců

Nejstabilnější mezi helénistickými státy, jsou zde svobodné městské samosprávy, rolníci jsou zcela svobodní a jsou základem žoldnéřské armády, hospodářsky silný stát, protože je zde nerostné bohatství a obchod, nejdůležitější přístav - Thesaloniky
Největší prosperita je ve 3.př.n.l.-za vlády Filipa V.
Mezi helénistickými státy jsou časté války a menší státy hledají proti těm větším spojence a těmi spojenci se stávají Římané; válka proti Římanům znamená konec velkých států a nakonec ztráta nezávislosti i těch malých

INDOŘECKÉ KRÁLOSTVÍ

Nejdéle existující stát; oddělení od Baktrijské říše ve 2. st. př. n. l. - zakladatel Demétrios -zaniklo v roce 10 r.n.l. nájezdem Skythů
Přidal: Heminqa 4. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 473
Zhlédnuto: 5694 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropa ve starověkuNáboženství a kultura starověkého ŘeckaDějepis