Dějiny umění - Pravěké umění

Doba kamenná se dělí na: Paleolit- jeskynní malby Ezolit Eneolit Mezolit Neolit- první architektura, keramika, vznikaly pyramidy- 3000 let př. n. l. Doba bronzová- šperky a zdobení zbraní

Doba železná-

 

Funkce pravěkého umění-  funkce umění dnes je estetická, ale v pravěku umění mělo funkce: rituální, lovecká magie, kult, obřad.

 

V pravěku šlo hlavně o to, přežít = kult lovecké magie

 

Pravěká společnost-

 prvobytně pospolná - lidé se naučili žít v tlupě ( kmeni)- hierarchie- nejprve tam byl patriarchát (uctíván je muž) a potom matriarchát (uctívána je žena) ,rozdělení práce mezi mužem a ženou = přirozená dělba práce (muži se starali o to, aby měli co jíst- lovili… a ženy  měli hlavní funkci rodit ženy)

 

Byl tam:

Animismus- oduševňování přírody Totemismus- nadpřirozené síly sídlí ve zvířatech Fetišismus- náboženské uctívání předmětů

 

Druhy umění v pravěku- Malířství (jeskynní malby) Sochařství (sošky Venuše, amulety, keramika) Architektura (megalitické stavby- mega= velký  litos= kameny

    menhir= jeden kámen

       dolmen= dva kameny

    kromlech= kameny do kruhu

 

Jeskynní malby-

Nejvíce se jich našlo v oblasti Pyrenejí, jižní Francie(Lascaux, Niaux)  nebo severního Španělska (Altamira) Jeskyně byly objevovány spíše náhodou (je jich objeveno asi kolem 50) Vznikaly v paleolitu- 35 000- 12000 př. n. l. Kreslili většinou býložravá zvířata Měly spirituální význam- štěstí v lovu Technika malování- hlína, uhlíky a jako pojivo měli smíchanou krev, tuk a moč zvířat Malovali bez perspektivy Jeskyně byly svatyně loveckého kultu, kde probíhali i rituály

 

Venuše

Sošky nahých žen se zdůrazněnými pohlavními znaky Vyrobena z pálené hlíny Vznikaly v mladém paleolitu- 29 000- 25 000 př. n. l. Nejznámější: Věstonická Venuše, Petřkovická neboli Landecká Venuše, Venuše z Hohle Fels, Willendorfská Venuše (nejpropracovanější- má pokrývku hlavy, ruce i nohy)Přidal: makav 12. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 394
Zhlédnuto: 6059 krát