< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Periodizace dějin + pomocné vědy historickéVrchol a pád athénské demokracieDějepis

Pojmy, osobnosti a bitvy z předchozích látek (po Chetitskou říši)

Osobnosti:

Aleš Hrdlička – společný původ všech lidských ras
Sargon – úředník, který svrhl panovníka v Kiši, ovládl Mezopotámii
Chammurapi – Babylonský král, dobyl Larsu, sjednotil Babylónii, zákoník: oko za oko, zub za zub, dobyl Asýrii
Muršiliš I. – Chetitský král, dobyl Babylónii

Tukultininurta I. – Asyrský král, dobyl Babylónii, proti němu povstání – je zabit
Nabopalassar – Král Babylónie, novobabylonské období, postavil kamenný most
Nabukadnesar – nástupce Nabopalassara, dobyl Jeruzalém, přestěhoval Židy, postavil tunel pod Eufratem
Nabonid – král Babylónie, reformy
Kýros Veliký – perský král, dobyl Babylónii
Šamši-Adad – král Asýrie, spor s Chammurapim
Tiglatpilessar I. – král Asýrie, výboje do Sýrie, dobyl některá babylonská města, zákoník, bohatství z kořisti
Assarhadon – král Asýrie, ovládl Egypt
Pepi II. – poslední významný vládce Egypta ve staré říši
Mentuhotep II. – vládce Egypta, zavlažovací kanály
Amenemhet I. – vládcce Egypta, založil úřad spoluvládce, zavražděn
Senvoset III. – spoluvládce Amenemheta I., potrestal viníky, zrušil nómy
Sekenjenre – boj za osvobození od hyksósů, padl
Ahmose – vyhnal hyksóse, sjednotil Egypt
Hatšepsut, Nefertiti – panovnice v Egyptě, musí vypadat jako muž
Ramese II. – stavby, výboje
Psamték – egyptský vládce, výboje až k Eufratu
Ahmose II. – poslední významný egyptský panovník, chtěl spojenectví s Řeky proti Peršanům
Bedřich Hrozný – Čech, rozluštil chetitský jazyk
Labarnáš – bájný zakladatel Chetitské říše, později panovnický titul
Chattuššiliš I. – vládce Chetitské říše, výboje
Muršiliš I. – nástupce Chattuššiliše I., výboje, vyvrátil Babylónii
Telipinuš – nástupnický řád, mezinárodní smlouva se státem Kizvatna, podřizuje se Chetitům
Šuppiluliumaš I. – výboje proti Egyptu, Sýrii, Mittani
Muršiliš II. – získal nové území, násilné přestěhování celých kmenů
Muvatališ – bitva u Kadešeb

Bitvy:

U Kadeše – Egypt proti Chetitům, nerozhodně, mírová smlouva
U Pelussiónu – Egypt proti Persii (vládce Kambís), Persie zvítězila

Pojmy:

Periodizace dějin na základě společensko - ekonomických formací

 • prvobytně pospolná společnost (v pravěku)
 • otrokářská společnost (ve starověku)
 • feudální společnost (ve středověku)
 • industriální společnost (v novověku)
 • postindustriální společnost (v nové době)

Pomocné vědy historické

 • archeologie - odkrývá lidská sídliště (nejzajímavější jsou odpadní jámy), letecká archeologie (podle fotek z letadla se poznává, co kde dříve bylo)
 • paleografie - zabývá se písmy
 • diplomatika - zkoumá historické listiny
 • sfragistika - zkoumá pečetě (jsou z Au, Pb, Ag, i z vosku), pečetní válečky
 • heraldika - zabývá se erby, vznikla v době křížových výprav
 • vexilologie - věda o vlajkách (vlajky jsou zjednodušené erby)
 • epigrafika - zkoumá texty vyryté v kamenech
 • numismatika - zkoumá historický vývoj platidel
 • historická metrologie - zkoumá staré míry a váhy a jejich převody na dnešní jednotky
 • chronologie - věda o dějinách měření času a kalendářích

hominizace – polidšťování
prehistorie – Věda zabývající se původem člověka
Australopythecus Africanus (5 milionů let BC) - nejstarší lidi, v Africe
Homo habilis (člověk zručný, 3 miliony - 1 milión let BC) - schopen vyrábět nástroje
Homo erectus (člověk vzpřímený, 1 milion - 250 tisíc let BC)
Homo sapiens
 • neandrthalensis (350 tisíc let BC) - pojmenován podle naleziště
 • sapiens (35 tisíc let BC)

Únětická kultura – Německo, Polsko, Slovensko, Česko; pohřbívání ve skrčené poloze na pravém boku hlavou k jihu
Kultura mohylového lidu – pohřbívání do mohyl
Kultura popelnicových polí – pohřbívání do keramických uren
Lužická kultura – 1. hudební nástroje
Knovízská kultura – lidojedi
Oppidum - opevněná keltská sídla (České Lhotice)
Staroorientální státy – Řecko, Řím
Klasické otrokářské státy – Čína, Indie
Ur, Uruk, Lagoš, Kiš, Eridu – městské státy v Mezopotámii
Aššur – hlavní město Asýrie ve staroasyrském období
Mitanni – říše vytvořená kmenem Churitů, ovládli Asýrii
Epos o Gilgamešovi – mezopotamská literární památka, nedochován celý
Zikkurat – mezopotamská náboženská stavba
Ištařina brána – mezopotamská architektonická památka
Anuk – Sumerský bůh sídlící v nebi
Marduk – babylonský nejvyšší bůh, stvořitel světa
Farao – vládce v Egyptě
Horní a Dolní Egypt – státy v Egyptě, spojeny horním Egyptem 3 př. n. l.
Džoserova pyramida – stupňovitá z mastab
Chufevova (Cheopsova) pyramida – největší v Gíze
Nómy – kraje v Egyptě, vládnou monarchové
Hyksósové – vládci cizích zemí, napadajících Egypt
Písmo v Egyptě – obrázkové, později hieroglyfické (svaté), hieratické (kněžské, zjednodušené hieroglyfy), démotické (lidové)Přidal: Tonda 7. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 623
Zhlédnuto: 2500 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Periodizace dějin + pomocné vědy historickéVrchol a pád athénské demokracieDějepis