Rozmnožování

ROZMNOŽOVÁNÍ

= reprodukce

-          V pohlavních orgánech vznikají pohlavní buňky- tzv. gamety

-          splynutím jádra vajíčka s jádrem spermie vznikne zygota

-          tělní buňky člověka jsou diploidní- obsahují 46 chromozomů

-          karyotyp= seskupení všech chromozómů v buňce

è v něm jsou – autozomy = chromozomy o stejné velikosti (22 párů)

       heterochromozomy = pohlavní chromozomy

      -  různá velikost

      - 1 pár

-          informace o pohlaví člověka je uložena v DNA

-          Muži mají pohlavní chromozomy X a Y

-          Ženy mají pohlavní chromozomy X a Y

è = savčí typ

è PTAČÍ TYP JE OBRÁCENĚ !!!!

 

-          pohlavní buňky, které jsou haploidní (poloviční)-vznikají redukčním dělením – MEIÓZOU – z diploidních buněk (oocytů, spermatocytů)

-          zralá spermie i zralé vajíčko obsahují 23 chromozómů

-          o pohlaví dítěte rozhoduje spermie muže – buď X nebo Y

-          polovina genetických informací pochází od matky a polovina od otce

-          genotyp- soubor všech genů v jádru buňky

-          fenotyp- soubor znaků jedince, který žije v určitém prostředí(působení různých faktorů životního prostředí)

-          oogeneze- vývoj vajíčka

-          spermatogeneze- vývoj spermií

 POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY A MUŽE (gonády)

-          činnost pohlavních orgánů řídí hypotalamus, adenohypofýza a její hormony folitropin + lutropin + nervy

Pohlavní orgány ženy

-          zevní pohlavní  orgány- velké a malé stydké pysky, vestibulární žlázy, topořivé tkáně (klitoris +topořívé těleso)

-          přídatné pohlavní orgány- vejcovody, děloha, pochva

-          pohlavní žláza- vaječníky

VAJEČNÍKY

-          uloženy v dutině pánevní, velikost vlašského ořechu

-          fce: produkce zralých vajíček, syntetizace a uvolnění pohlavních hormonů

-          během života dozraje 400 vajíček

-          vznikají tam hormony- estrogen a progesteron

-          hormony fce-> růst a vývoj pohlavních orgánů, mléčných žláz, příprava na těhotenství, ženské chování

VEJCOVODY

-          párová trubice dlouhá 10-15 cm připojená nálevkou k vaječníku -> ústí do dělohy

-          fce: zachycení vajíčka uvolněného ze zralého Graafova folikulu + transport vajíčka do dělohy

DĚLOHA

-          nepárový dutý orgán, dlouhý 7-8 cm, tvar hrušky

-          tvořen hladkou svalovinou

-          fce: zachycení rozrýhovaného vajíčka + jeho vývoj v zárodek a poté plod

POCHVA (vagína)

-          elastická svalová trubice, dlouhá 10-15 cm

-          spojuje dělohu se zevními pohlavními orgány

VELKÉ STYDKÉ PYSKY

-          ohraničují vchod do pochvy

-          ochlupené a pigmentované

MALÉ STYDKÉ PYSKY

-          lemují předsíň pochvy a shora kryjí poštěváček

PŘEDSÍŇ POCHVY

-          ve stěnách jsou topořivá tělesa

-          ústí se žlázy produkující sekret, který zvlhčuje poševní vchod

POŠTĚVÁČEK (klitoris)

-          malý citlivý orgán nad ústím močové trubice

-          stavba odpovídá stavbě penisu

POHLAVNÍ ORGÁNY MUŽE

-          Pohlavní žláza- varlata

-          Přídatné pohlavní orgány: nadvarle, chámovod, prostata, penis

VARLATA

-          zakládají se v dutině břišní – během 9. měsíce těhotenství sestupují do šourku

-          fce: produkce spermií, syntéza a uvolňování pohlavních hormonů

-          spermie zrají 74-75 dní, při teplotě o 4°C nižší než je v břišní dutině

-          vzniká zde hormon testosteron-má vliv na růst a vývoj pohlavních orgánů a celého těla, mužské chování

ŠOUREK

-          kožní vak, rozdělen na 2 části

-          je v něm uloženo varle a nadvarle

NADVARLE

-          dochází v něm k zadržování spermií -> mísení s hlenovitým sekretem -> získání pohyblivosti

CHÁMOVOD

-          párová vazivová trubice dlouhá asi 40 cm

-          spojuje nadvarle s močovou trubicí

-          při  pohlavním dráždění nasaje spermie z nadvarlete-> močovou trubicí ven z těla -> ejakulace

MECHÝŘKOVITÉ ŽLÁZY

-          produkuje sekret – zvyšuje pohyblivost spermií a vyživuje je

è vzniklá tekutina = semeno = ejakulát

-          samovolné vypuzení semene ve spánku = poluce

-          ejakulát má zásadité pH

è 3-5 ml = 300 miliónů spermií

 

PROSTATA

-          produkuje mléčně zakalený sekret

-          tvar jedlého kaštanu

-          nachází se pod močovým měchýřem + obklopuje močovou trubici

-          ve stáří zbytňuje-> velká jako pomeranč -> znesnadňuje močení

MOČOVÁ TRUBICE

-          dlouhá asi 25cm

-          společný vývod pro močové a pohlavní cesty

PENIS (pyj)

-          umožňuje pohlavní spojení (koitus)

-          prochází jim močová trubice

-          obsahuje 3 topořivá tělesa

-          k napřímení penisu (erekci) dochází, když se dutinky v top. tělesech naplní krví

-          erekce je reflexní děj

-          vnitřní svěrač močové trubice brání průniku spermií do močového měchýře + úniku moči při ejakulaci

-          vrchol penisu (žalud) je tvořen topořivým tělesem

è kryt předkožkou (lehce posunutelná kůže)

 

Druhotné pohlavní znaky

-          vznikají v pubertě vlivem hormonů

-          u žen: růst prsou, rozmístění tukové tkáně, ochlupení, stavba kostry a svalstva (širší pánev), změna hlasu, chování

-          u mužů: vousy, ochlupení, hrubší kosti, větší výška, užší pánev, větší hmotnost, změna hlasu (hlubší), chování

-           

SEXUALITA ČLOVĚKA, OPLOZENÍ

OVULAČNÍ CYKLUS

2 FÁZE ->

-          1. fáze- folikulační

o   ve vaječníku (střídavě v levém a pravém) vzniká Graafův folikul- váček obsahující zralé vajíčko -> vznikají zde estrogeny

o   12-15 dní po menstruaci se z gr. folikulu uvolní zralé vajíčko-> tento děj se nazývá ovulace

-          2. fáze- luteální

o   po ovulaci se Gr. folikul mění na tzv. žluté tělísko, kde vzniká progesteron

o   když je vajíčko oplozeno, žluté tělísko stále produkuje progesteron -> brání zrání dalších folikulů

o   když vajíčko není oplozeno, žluté tělísko zaniká -> menstruace

MENSTRUAČNÍ CYKLUS

-          Má 4 fáze

-          prochází jím sliznice dělohy- obnovuje se v intervalu 23 dní

-          probíhá synchronizovaně s ovulačním cyklem

-          počátek – puberta (okolo 13 let)

-          konec – menopauza (40 – 50 let)

 

1.       fáze = MENSTRUAČNÍ (1. až 5. den)

-          vajíčko neoplozeno, krvácení z pochvy, odstranění povrchové vrstvy děložní sliznice

-          menstruace trvá 3-5 dní. Ztráta krve 50-100ml

2.       fáze = PROLIFERAČNÍ (5. až 12. den)

-          dochází k regeneraci, růstu, bujení a zbytňování děložní sliznice

3.       fáze = SEKREČNÍ (12. až 27. den)

-          příprava děložní sliznice (překrvování) na zahnízdění vajíčka (tzv. nidace)

-          k uvolnění vajíčka (ovulace) dochází 12. až 15. den cyklu

4.       fáze = ISCHEMICKÁ (cca 24 hod)

-          pokud nedojde k oplození vajíčka-> zánik žl. tělíska -> vznik bílého tělíska + klesá produkce hormonů -> stažení cév -> sliznice dělohy odumírá (je bez O2 a živin)

-          po obnovení průtoku krve -> odplavení odumřelých buněk (menstruace)
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2409
Zhlédnuto: 4487 krát