Dýchací soustava

Dýchací soustava

·         Zajišťuje přísun kyslíku a odvádí oxid uhličitý

·         1. Význam kyslíku: Získávání energie pro životní děje

o   Vnější dýchání= plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví

·         2. Plicní ventilace= Výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi

o   Vnitřní dýchání= výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

·         3. Tkáňové dýchání=

·         4. Řídící centrum DS se nachází v prodloužené míše

Horní cesty dýchací:

nosní dutina- čich, zvlhčuje a čistí vdechovaný vzduch, spojen s dutinami v lebce

nosohltan- spojuje horní část hltanu s dutinou nosní

-          Eustachova trubice = spojuje střední ucho s nosohltanem

-          nosohltanové mandle= lymfatické uzlíky

hltan- střední (otevřena do dutiny ústní) a dolní část (otevřena do hrtanu)

-          v dolní části se hltan dělí na hrtan (vede vzduch) a jícen (potrava)

Dolní cesty dýchací:

hrtan- vyztužen chrupavkami

-          hrtanová příklopka- chrání hrtan při polykání potravy (při polykání je skloněná, při dýchání zdvižená) – obr. 44 na str.68

-          v hrtanu jsou hlasivkové vazy

-          štítná chrupavka= chrupavka hrtanu = tzv. ohryzek

průdušnice- zpevněná chrupavkami, má řasinkový epitel, který kmitá -> posouvá hlen + nečisty, větví se na průdušky

průdušky- zpevněné chrupavkami, v plicích se mnohonásobně větví na průdušinky

průdušinky- bez chrupavky, končí v plicních váčcích

plicní váčky- stěny vyklenuty v plicní sklípky – obr.43 B na str.67

plicní sklípky (alveoly)- stěny z jedné vrstvy buněk. kolem vlásečnice, zde výměna plynů mezi vzduchem a krví

PLÍCE

·         vlastní dýchací orgán

·         v dutině hrudní

·         levá plíce (2 laloky) + pravá plíce (3 laloky)

·         vnitřní strana hrudníku -> pohrudnice

·         Vnější strana-> plicnice

·         Pohrudniční dutina mezi poplicnicí a pohrudnicí vyplněna tekutinou

·         Vdechovaný vzduch obsahuje 0,03% ox. Uhličitého a vydechovaných ho obsahuje 4%

·         Vdech= objem hrudníku se zvětšuje, dýchací svaly- bránice, mezižeberní svaly

·         Výdech=objem hrudníku se zmenšuje,  tlak v plicních se zvětšuje

·         Dechový objem=

·         Dechová frekvence=

·         Vitální kapacita plic=

·         Práce svalů na kyslíkový dluh=

·         Hlavní činitelé, kteří řídí plicní ventilaci je obsah
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 675
Zhlédnuto: 3500 krát