Obranný imunitní systém

Obranný imunitní systém

Obrana organismu:

1.      mechanická  (kůže, sliznice)

2.      chemická (HCl v žaludku, nižší mastné kyseliny na povrchu kůže)

3.      horečka (vnitřní obrana proti infekci)

4.      imunita (rozpoznat vlastní buňky od cizích a bojovat proti napadení)

-          bolest = důležitý obraný signál, který upozorňuje na poškození a na nebezpečí

-          Význam imunitního systému= chrání tělo před cizorodými makromolekulárními látkami a před patogeny (viry, bakterie..)

-          Imunita= Schopnost organismu odolávat napadení a působení cizorodých látek a patogenů

Nespecifická imunita:

= přirozená odolnost organismu, podmíněna geneticky

-          nezávisí na předchozím kontaktu s cizorodými organismy

1.      Fagocytóza= schopnost fagocytujících buněk pohlcovat choroboplodné mikroorganismy, mrtvé buňky a jejich částice

-          Zajišťují ji mikrofágy (neutrofilní granulocyty)a makrofágy (vznikají ve tkáních z monocytů)

2.      Interferony= Schopnost buněk napadených viry uvolňovat bílkoviny

3.      Komplement= komplex krevních bílkovin, který ničí bakterie, někdy ve spolupráci s protilátkami

4.      Zánět= ochranné a reparativní nespecifické reakce na mechanické či chemické dráždění tkání nebo na infekci (reakce organismu na infekci)

-          Horečku vyvolávají látky tzv. pyrogeny, jsou to látky uvolňované leukocyty

-          Význam horečky= zvyšuje účinnost imunitního systému

Specifická imunita :

-          Je založena na reakci antigenu s protilátkou

-          Antigen: Spouštěč imunitní reakce (polysacharid, bílkovina, vir…) -> provokatér

-          Protilátka: (Imunoglobuliny)- Látka, která bojuje proti antigenu

-          Specifickou imunitu zajišťují B-lymfocyty a T-lymfocyty.

B-lymfocyty

-          zodpovídají za protilátkovou imunitu, vznikají z buněk kostí dřeně, dozrávají v kostní dřeni

-          rozpoznají příslušný antigen

Dělí se:

1.      Plazmatické buňky

-          tvoří protilátky, které ničí antigeny a patogeny

2.      Paměťové buňky

-          nesou informaci o setkání s antigenem (v organismu několik let i celý život) -> Při dalším vniknutí antigenu rychlá tvorba protilátek

T-lymfocyty

-          Vznikají z kmenových buněk v kostní dřeni, dozrávají v brzlíku (thymus)

Lymfoidní tkáň

-          Centrální (brzlík, kostní dřeň)

-          periferní (lymfatické uzliny, slezina, lymfatické cévy, mandle)

-          zodpovídají za buněčnou imunitu, netvoří protilátky

-          Některé přímo ničí cizorodé látky, regulují imunitní odpověď B-lymfocytů

-          Při transplantaci se jejich činnost musí potlačit imunosupresivními látkami.

-          Každý jeden lymfocyt tvoří jen jeden druh protilátky (Imunoglobulinu) -> je
x miliónů různých antigenů -> musí být i x miliónů různých lymfocytů

Dělí se:

1.      Tc-lymfocyty (cytotoxické)

-          Ničí bakterie, buňky napadené virem, nádorové buňky

2.      TH-lymfocyty (helper = pomocné)

-          stimulují B-lymfocyty ke tvorbě protilátek a TC-lymfocyty k činnosti

3.      TS-lymfocyty (supresorové)

-          tlumí aktvitu TC-lymfocitů a B-lymfocytů

- Imunizace= vytvoření imunity proti antigenu

            -1. přirozená, 2. umělá (aktivní, pasivní)

-Umělá aktivní imunizace se provádí:naočkován antigen

-Umělá pasivní imunizace se provádí: naočkovaná protilátka

-Alergie: Přehnaná reakce organismu na něco, co může být přirozené

-Autoimunitní choroby- Nemoc, kdy si naše tělo vyrábí samo protilátky proti nějaké látce v našem těle (cukrovka)

-Aids-Přenášeno virem HIV, selhání imunity. Virus napadá T-lymfocyty a likviduje je.

 

 

Transplantace a imunita

-          imunitní reakce vedou k odvržení transplantovaných orgánů

snížení této reakce:

-          Transplantovaný orgán musí mít podobné antigeny jako má příjemce (nejvhodnější u sourozenců, blízkých příbuzných)

-          dočasné potlačení imunity léky (imunosupresiva)- hrozí ale nebezpečí jakékoliv infekce

nejčastější transplantace: ledviny, rohovka, srdce, kostní dřeň


 
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 927
Zhlédnuto: 3909 krát