Pohybová soustava

Pohybová soustava

Svaly

-          aktivní pohyb

-          schopnost stahovat se -> kontraktilita

-          Hladké svaly (vnitřní orgány) – střeva, žaludek, játra, slinivka. Neovlivníme je vůlí   -> zajišťují činnost vnitřních orgánů. Kromě srdce.

-          Příčně pruhované (kosterní), jsou vázané na kosti. Zajišťují pohyb jednotlivých částí těla i pohyb celého těla. Ovládáme vůlí.

-          Srdeční sval – je příčně pruhovaný, pracuje samostatně, má vlastní automacii. Zajišťuje pohyb krve v cévní soustavě.

Kosterní svaly = příčně pruhované

1.      Tvoří 40-50 % hmotnosti těla. V těle se nachází asi 600 kosterních svalů. Jsou v neustálém napětí (tonus) neuvolní se ani když spíme.

2.      Svalové buňky= tzv. svalová vlákna mají válcovitý tvar, dlouhé jsou až 30 cm. Obsahují větší počet jader.

3.      Myofibrily= Vlastní stažlivé struktury ve svalovém vlákně.

Buňky obsahují myofibrily-> svaly jsou příčně pruhované.

Stavba kosterního svalu

-          sval -> svazky svalových vláken -> svalová vlákna(+řídké vazivo + cévy + nervy) -> myofibrila ze filamentů (bílkovinná vlákna) -> silné filamenty z myozinu + slabé filamenty z aktinu -> vlákna zakotvena v destičkách – tzv.disk Z

-          sarkomer= silné + slabé filamenty v Z discích

4.      Povrch svalu tvoří vazivový obal- tzv. fascie, povázka

5.      Nejširší část svalu se označuje jako svalové bříško

6.      Svalový úpon= připojení šlachy ke kosti

Podstata svalového stahu

-          smrštění = kontrakce

-          zasouvání slabých filament mezi silné filamenty

7.      Signálem pro zahájení je zvýšená koncentrace vápenatých iontů , ke které dojde při nervovém podráždění svalového vlákna.

-          Po ukončení nervového dráždění dojde ke snížení koncentrace a sval se uvolní (relaxace).

8.      Kosterní svaly jsou inervovány motorickými a hlavovými nervy.

-          Synchronické svaly = působí v jednom směru

9.      Antagonistické svaly= zkracují se nebo vyvíjejí napětí

= upnuté na dvou kostech

-          ohýbač (flexor) např. biceps X natahovač (extenzor) např. triceps

-          přitahovač (adduktor) např. připažení X odtahovač (abduktor) např. rozpažení

-          Kosterní svaly pracují rychle a rychle se unaví. K činnosti potřebují nervové podněty. Podléhají vůli. Upínají se na kostru.

Přehled kosterních svalů

Dělí se podle polohy v těle:

1.      Svaly zad: trapézový, široký zádový, dlouhé zádové, meziobratlové svaly

2.      Svaly hrudníku: velký prsní, malý prsní, pilovitý, mezižeberní svaly, bránice (odděluje hrudní a břišní dutinu)

3.      Svaly břicha: přímý břišní, šikmý břišní, příčný břišní

4.      Svaly krku: zdvihač hlavy, ploché nejazylkové svaly (přitahují jazyk nahoru),

podjazylkové svaly (přitahují jazyk dolů-polykání)

5.      Svaly hlavy: kruhové svaly (oční, ústní),  mimické, žvýkací

6.      Svaly horní končetiny: deltový (rameno), dvojhlavý pažní (biceps), trojhlavý pažní (triceps)

-          předloktí: dlouhé ohýbače ruky a prstů (přední strana), dlouhé ohýbače prstů a nohy (zadní strana)

-          ruka:krátké ohýbače a přitahovače prstů

7.      Svaly dolní končetiny:hýžďové svaly-velký, střední,malý, dlouhý sval stehenní= krejčový, čtyřhlavý sval stehenní, dvojhlavý sval stehenní, velký přitahovač stehna, bedrokyčelní

-          bérec=  dlouhé natahovače prstů a nohy (přední strana), dlouhé ohýbače prstů a nohy (zadní strana) – např. trojhlavý sval lýtkový

-          noha: krátké ohýbače a přitahovače prstů

Srdeční sval

-          je příčně pruhovaný (obsahuje svalové buňky s myofibrily)

-          srdeční svalové buňky jsou krátké, rozvětvené a vzájemně propojené vodivými spoji   -> podráždění jedné buňky se přenáší na další.

-          buňky nejsou aktivovány pomocí nervů ty jen urychlují /sympatikus/ nebo zpomalují /parasympatikus/ činnost srdce

-          Pracuje rychle, stále a bez únavy. Srdce má dvě vlastní centra automacie. Jeho činnost je ovlivnitelná nervy a hormony. Nepodléhá vůli.

 

3.Hladké svaly

-          tvoří asi 3% hmotnosti těla

-          jsou součástí důležitých vnitřních orgánů (žaludek, střeva, močový měchýř, cévy)

-          buňky jsou jednojaderné menší a bez příčného pruhování neobsahují ( myofibrily)

-          Význam hladkých svalů: udržování, změna napětí ve stěnách útrubních orgánů.

-          Jsou inervovány autonomními (vegetativními) nervy a proto je nelze ovládat vůlí. Jejich činnost ovlivňují i hormony

-          pracují pomalu a bez únavy. Mají vlastní automacii, která je závislá na vnějších podnětech. Nepodléhají vůli.

Onemocnění svalstva:

1.      Svalový revmatismus- 1. prudký (revmatická horečka), 2.chronický

2.      Záněty šlach




Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1096
Zhlédnuto: 3979 krát