< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Stavba těla obratlovců + biologie člověkaPohybová soustavaBiologie

Opěrná soustava

Opěrná soustava (str.18 – 30)

Kostra = pasivní pohybový aparát (pevná ale pohyblivá opora)

1.      Význam kostry: opora těla, ochrana orgánů,

2.      Kostra je tvořena pojivovou tkání jako je kost,chrupavka, vazivo (vazy a šlachy)

3.      Význam vazů: spojují kosti k lebce

4.      Význam šlach: Připojují svaly ke kostem

5.      Význam chrupavek: ochrana kostí v oblasti kloubů, pohyb hrudníku, připojují žebra na hrudník,meziobratlové ploténky-tlumení nárazu při pohybu

6.      Pojivové tkáně (pojiva) obsahují hodně mezibuněčné hmoty

7.      Základní mezibuněčná hmota je amorfní a obsahuje vlákna. Pevná vlákna jsou z kolagenu a pružná vlákna jsou z elastinu.

8.      Měkkou mezibuněčnou hmotu obsahuje vazivová tkáň, tuhou obsahuje chrupavka, tvrdou kost.

9.      Nejtvrdším pojivem je zubní sklovina (OBR.POJIV.TKÁNÍ STR. 18)

10.   Fibroblast (buňka) produkuje základní hmotu vlákna, vaziva

11.  Chondrocyty jsou chrupavčité buňky

 

Stavba kosti

-Kost obsahuje okostici + kostní tkáň (hutná a houbovitá) + kostní dřeň

1.      Osteoblasty= tvoří kostní tkáň

2.      Osteocyty= hotové kostní buňky

3.      Mezibuněčná hmota kostní tkáně tvoří 1/3 organických látek (kolagenní vlákna)  a 2/3 látek anorganických

4.      Z anorganických látek je v kostní tkáni nejvíce zastoupen

5.      Kosti starších lidí se od kostí mladých lidí liší v řídkosti a pevnosti

6.      Osteoporóza= řídnutí kostí (u starších lidí)

7.      Nejdelší kost v těle je stehenní

 

Stavba dlouhé kosti (obr. 3A na str. 19)

 

·         1.Diafýza=  střední trubicovitá část dlouhé kosti

·         2.Epifýza=  rozšířené kloubní konce na dlouhé kosti

·         3. Haversův systém= stavební jednotka kosti (Haversův kanálek +

             lamely)              

·          Haversův kanálek je uprostřed lamel a prochází jim nervy a cévy

·          Lamely= vrstvy kolagenních, zpevněné krystalky solí, obsahují

             komůrky s kostními buňkami

·         4. Kostní tkáň hutná (kompakta)

·         Povrchová střední část dlouhých kostí, povrch plochých a krátkých

            kostí

·         Kostní trámce, které se kříží > vzniká prostorová síť

·         5. Kostní tkáň houbovitá (spongióza)

·         Vnitřek plochých a krátkých kostí, v hlavicích dlouhých kostí

·         Stavba se může trvale změnit podle zatížení kostry (sport,

            zaměstnání)

·         6. Kostní dřeň=  síť vazivových vláken, vazivových buněk a cév, uvnitř               

            dlouhých kostí, krátkých a plochých kostí

·         V mládí červená kostní dřeň= vznikají zde červené a bíle krvinky,

            krevní destičky

·         Postupně v některých kostech nahrazena tukem > žlutá kostní dřeň

            (morek)

·         V dospělosti vznikají krvinky jen v plochých a krátkých kostech

            (pánev, lebka, hrudní kost)

 Růst kostí

·         Dlouhé kosti rostou do 18-23 let

·         Růstové chrupavky= místa růstu, nachází se mezi

·         Po ukončení růstu se mění v kosti

·         Osifikace= kostnatění

·         Růst kostí je řízen růstovým hormonem- somatotropin

·         Růst kosti do délky je způsoben

·         Růst do šířky je způsoben

Kostra člověka

·         Tvoří asi 14% hmotnosti těla (okolo 10kg)

·         Novorozenec má 350 kostí, dospělý člověk 206 kostí

·         Kostra člověka= kostra osová (páteř, lebka, žebra, kost hrudní) + kostra

          končetin

Páteř

·         Páteř tvoří celkem 33-34 obratlů

·         7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových= kost křížová, 4-5

          kostrčních = kost kostrční

 

       Stavba obratlů

·         Části obratlů = tělo + oblouk + výběžky

·         První dva krční obratle- atlas (nosič) a axis (čepovec) mají jinou vazbu

·         Atlas má prstenčitý tvar, nemá tělo, je spojen s kosti týlní > umožňuje       

          kývavý pohyb 

·         Axis= čepovec má tělo a na něm výběžek- zub > kloubně spojen

          s atlasem. Kolem zubu čepovce se otáčí nosič > umožněno otáčení  

          hlavy

·         Obratle se od hlavy ke kosti křížoví zvětšují

·         Význam obratlů: ochrana míchy, nosní

·         Meziobratlové ploténky= pružné chrupavčité destičky spojující

          vzájemně jednotlivé obratle

·         Význam otvorů uvnitř obratlů: chrání míchu

·         Kyfóza (hrudní a křížová) – obloukové prohnutí směrem dozadu

·         Lordóza (krční a bederní) – prohnutí směrem dopředu

·         Význam prohnutí meziobratlových plotének- dodává páteří pružnost

·         Skolióza= vybočení páteře do strany v oblasti bederní, nebo hrudní

Hrudník

·         Hrudník= žebra + hrudní obratle + hrudní kost

·         S hrudními obratli je skloubeno 12 párů žeber

·        Ke kosti hrudní je chrupavkou připojeno 7 párů pravých žeber

·         K pravým žebrům jsou chrupavky připojeny 3 páry nepravých žeber

·         Mezi svaly břišní stěny končí 2 páry volných žeber

Lebka

·         Význam lebky:

·         Kosti mozkové části lebky: mozková (ochrana mozku); týlní,spánková,klínová,čichová,čelní a temenní, obličejová (ochrana smyslových orgánů); horní čelist, lícní kost, čichová kost, slizní kost, nosní, patrová, skořepy nosní, dolní čelist

·         Nejmenší kosti v těle jsou: kladívko, kovadlinka, třmínek

·         Nejtvrdší kosti v těle je : kost skalní

·         Nejslabším místem na lebce jsou: kost spánková a kost čelní-spoj

·         Švy na lebce:

o   Věncový (mezi kostí a temenní)

o   Lambový (mezikostní temenní a týlní)

o   Šupinový (mezi kostí temenní, spánkovou a klínovou)

o   Šípový (odděluje párové kosti temenní)

·         Kosti obličejové části lebky: horní čelist, lícní kost, čichová kost, slizní kost, nosní, patrová, skořepy nosní, dolní čelist

·         Umístění a význam jazylky:

Kostra končetin- obr. 13 a 15 na str. 28-29

·         Končetiny jsou k páteři připojeny pletenci

o   Pletenec lopatkový = pletenec horní končetiny (klíční kost + lopatka)

o   Pletenec pánevní =pletenec dolní končetiny = pánev (pánevní kosti + kost křížová)

·         Zápěstních kostí je celkem 8 ve dvou řadách

·         Záprstních kostí je 5

·         Palec je ze dvou článků prstů ostatní prsty ze 3

·         Kosti dolní končetiny : kost stehenní, čéška, kost holení, kost lýtková, kost nártní, zánártní- 7 zánártních kůstek, články prstů, kost patová, kost bérce,kost hlezenní

·         Kosti horní končetiny: pažní kost, vřetení a loketní kosti (Kosti předloktí), zápěstní kůstky, ( 8 ve dvou řadách), záprstní kůstky (5) a články prstů

·         Kost pánevní vzniká srůstem 3 kostí: sedací, stydká, kyčelní

·         Spona stydká= mezi stydkými kostmi, destičkovitá chrupavka; chrupavčité spojení

·         Pánev=prostor ohraničený oběma pánevními kostmi (mezi pánevními kostmi, kostí křížovou a kostrční)

·         Menisky= chrupavčité destičky připojené k holenní kosti

·         Čéška= kost vsunutá do šlachy čtyřhlavého svalu stehenního

·         Zánártních kostí je 7, největší z nich je kost patní, ke které se upíná Achillovou šlachou trojhlavý sval lýtkový. Druhou největší je kost hlezenní, která je kloubně spojena s kostí holenní a lýtkovou

·         Nártních kostí je 5

Druhotné pohlavní znaky na kostře člověka

Ženská kostra

·         méně patrná místa úponů svalů (drsnatiny, výběžky)

·         širší pánev

·         čelo na lebce méně skloněné, menší nadoboční oblouky

·         méně výrazný zářez nosu

·         brada méně vystupuje

Onemocnění kostry

1.      Poruchy kloubních chrupavek

2.      Záněty kloubů

3.      Artrózy= nezánětlivé opotřebování chrupavek

4.      Dna (podagra)= v kloubech krystalky kys. Močové (obsahuje puriny- když jí hodně maso, vnitřnosti)

5.      Osteoporóza (předjít- hodně vápníku ve stravě + pohyb)

6.      Poruchy nožní klenby (podélně a příčně plochá noha)

7.      Úrazy- vymknutí, vykloubení, zlomeniny

 

Test na opěrnou soustavu:

1.      Kost, chrupavka, vazivo

2.       Pojivo je vždy mezodermálního původu

3.       Pojivo je vždy tvořeno jak buňkami, tak množstvím mezibuněčné hmoty

4.      V mezibuněčné hmotě pojivových tkání tvoří tzv. základní hmotu především: bílkoviny a polysacharidy

5.      Chondrocyty označujeme jako chrupavko tvorné buňky okrouhlého tvaru uložené v základní hmotě

6.      Každou kost tvoří komponenty. Povrch kosti (s výjimkou kloubních ploch) pokrývá okostice (periost), která je protkána cévami a nervy. Uvnitř kosti nalezneme vlastní kostní tkáň a dutiny, které jsou vyplněny kostní dření. Podle struktury rozeznáváme dva typy kostní tkáně: houbovitá (spongiózní) a hutná (kompaktní)

7.      Spongiózní kostní tkáň vyplňuje vnitřní část plochých a krátkých kostí a epifýzy dlouhých kostí

8.      Červená kostní dřeň zůstává v hrudní kosti  a žebrech

9.      Kostní tkáň vzniká z vaziva nebo náhradou chrupavky během procesu, který nazýváme osifikace

10.  S rostoucím věkem člověka roste podíl anorganických látek v kosti na úkor organických a kost se stává tvrdší

11.   Ramenní kloub- lopatka, pažní, klíční

Loketní kloub- pažní vřetení loketní

Kyčelní kloub-Stehenní a pánevní

Kolenní kloub-Stehenní, holení, lýtková, čéška

12.  Osou člověka je páteř,která je složena ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4 nebo 5 kostrčních obratlů

13.  Pro obratle je charakteristické, že 1. Krční obratel nemá žádné tělo

14.  Kostra hrudníku je tvořena hrudními obratli, hrudními kostmi a žebry.Pravá žebra jsou chrupavkou připojena ke kosti hrudní, nepravá  k pravým žebrům. Volná žebra končí ve stěně břišní.

15.  K mozkové části lebky patří např. kost čichová a kost klínová

16.  Mezi párové kosti patří-kost nosní, horní čelist a kost patrová

17.  Dolní čelist je připojena ke kosti spánkové

18.   Symfýza je chrupavčité spojení stydkých kostí

 

 

 

 

 

 

 

 
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2955
Zhlédnuto: 4557 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Stavba těla obratlovců + biologie člověkaPohybová soustavaBiologie