< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mechorosty, kapraďorostyStavba těla obratlovců + biologie člověkaBiologie

životní funkce živočichů - tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace

6. a) Životní funkce živočichů

(tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace)


-          zdrojem E = metabolismus (teplo získávají z metabolismu)

-          Termoregulace živočichů:

o   vztah mezi produkcí a ztrátami tepla

o   termoregulace je řízena nervově  nebo hormonálně

-          Získání tepla:

o   získávání tepla může být záměrné

o   třesové: pohyb svalů naprázdno (krajta) -> aktivnější štěpené glykogenu

o   netřesové: tvorba tepla v tzv. hnědé tukové tkáni u savců a buňkách létacích svalů u hmyzu (místo ATP se tvoří přímo teplo)

o   ohříváním od okolí

-          Ztráty tepla:

o   povrchem těla:

§  sálání – vyzařování tepla do okolí s nižší teplotou

§  vedení – přímý kontakt těla s předmětem o nižší teplotě)

§  proudění – pohyb těla v chladnějším prostředí, nebo pohyb prostředí (vítr, proud vody, …)

§  vypařování – odpařování vzduchu z horních cest dýchacích (pes) nebo pocením(člověk, kůň)

o   dýcháním a vylučováním

-          Studenokrevní živočichové: (poikilotermní)

o   živočichové s proměnlivou teplotou těla

o   jejich teplota závisí na okolí a tělesné aktivitě(vytvářejí málo tepla, ale snadno ho přijímají -> dobíjejí se vyhříváním na sluníčku nebo hibernují)

o   teplota okolí ovlivňuje metabolismus, potravní a pohybovou aktivitu, rozmnožování

o   v nepříznivých podmínkách upadají do stavu strnulosti

o   existuje kolektivní termoregulace – u včel a mravenců

o   patří sem – bezobratlí, kruhústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi

-          Teplokrevní živočichové: (homoiotermní)

o   živočichové se stálou teplotou těla

o   jsou schopni udržovat poměrně vysokou teplotu nezávisle na vnějším prostředí

o   menší živočichové – vyšší teplota těla, větší ztráty – intenzivnější metabolismus (rychlý, výkonný, jsou nuceni jíst)

o   teplokrevní jsou jen ptáci (41 – 41 °C) a savci (37 °C)

o   teplokrevnost je umožněna:

§  vysoká produkce tepla (velký příjem potravy a kyslíku)

§  tepelná izolace (srst, peří, podkožní tuk)

§  změna prokrvení kůže

§  změna chování (popelení, vyhřívání se, choulení)

§  pocení

o   V extrémních podmínkách – stavy se sníženým metabolismem ->

§  zimní spánek (hibernace) – medvěd

§  letní spánek (aestivace)


-          Osmoregulace

o   udržování stálé koncentrace solí a tím i na udržování homeostázy (stálost vnitřního prostředí)

o   probíhá odlišně u suchozemských a vodních živočichů

-          Suchozemští živočichové:

o   vylučují jen nadbytek vody

o   ztrátám vody zabraňují:

§  nepropustným povrchem těla (kůže, kutikula, srst, peří)

§  vstřebáváním vody v TS a v ledvinách

§  vyhledáváním úkrytů a jinými adaptacemi

-          Sladkovodní živočichové:

o   přebytek vody vylučují velmi málo koncentrovanou močí

-          Mořští živočichové:

o   z těla je vysávána voda )dochází k vyrovnání koncentrace s okolní  vodou)

o   mají zakrnělé ledviny -> vylučují mnohokrát méně vysoce koncentrované moči než sladkovodní)

o   přebytečné soli jsou vylučovány žábrami (ryby) nebo slznými žábrami (krokodýl)


-          Vylučování: (exkrece)

o   hlavními produkty metabolismu jsou voda, CO2, dusíkaté látky

o   moč savců – kyselá, moč býložravců – alkalická

o   vodní bezobratlí vylučují dusíkaté látky ve formě amoniaku a amonných solí

o   suchozemští bezobratlí, většina plazů a ptáci – ve formě kys. močové

o   savci, žraloci, korýši a ostnokožci – ve formě močoviny

o   některé ryby, obojživelníci a vodní želvy vylučují současně močovinu a amoniak

-          Způsoby vylučování:

o   celým povrchem těla – např. pocení

o   dýchacím ústrojím – u vodních i u suchozemským (voda a oxid uhličitý)

o   trávicím ústrojím – výkaly

o   močová soustava

-          Vývoj vylučovacích orgánů:

1.       Pulzující vakuola

o   chybí VS, každá buňka vylučuje amoniak samostatně

o   vyskytuje se u sladkovodních prvoků

o   trepka (stažitelné vakuoly), měňavka

2.       Protonefridie

o   vývodné kanálky – na vnitřní straně plaménkové buňky

o   plaménkové buňky mají bičíky, které prohánějí tekutinu (žížala – 1. plaménkové buňky)

o    

o   ploštěnci a hlísti

3.       Metanefridie

o   obrvené nálevky vyúsťují kanálkem na povrch těla

o   kroužkovci

4.       Malpighiho trubice

o   vychlípeniny střeva, do nichž se dostávají na základě jiného osmotického tlaku odpadní látky z tělní dutiny

o   hmyz (obrvená nálevka ústí do TS – střeva) a někteří pavouci, šváb

5.       Ledviny (popíšu ledvinu člověka)

o   párové orgány u obratlovců (1. ryby)

o   zdokonalený systém

o   zdokonalený systém kanálků, odvádějí odpadní látky z krve (filtrují)

o   Složení ledvin:

§  nefron- ledvinové tělísko

§  ledvinové kanálky

§  ledvinové pánvičky

§  za ledvinami následují vývodné močové cesty – močovod, z močovodu vede močová trubice, kterou se látky dostanou ven z tělaPřidal: sisjerry 27. 10. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1867
Zhlédnuto: 7667 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mechorosty, kapraďorostyStavba těla obratlovců + biologie člověkaBiologie